Bạn đang xem: Cho phản ứng afe bhno3

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 chức năng với oxi ở ánh nắng mặt trời cao gồm xúc tác tương thích sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản nghịch ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho bố phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản nghịch ứng thoái hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho những chất với ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng thể phân tử và ion trong hàng vừa gồm tính oxi hóa, vừa gồm tính khử là


Cho sơ trang bị phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, thông số của phân tử các chất là giải pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường trong phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong bội phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số buổi tối giản của các chất trong phản nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho phản nghịch ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số các phản ứng trên, tất cả bao nhiêu phản bội ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch tác dụng được với chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng lão hóa khử:


Cho phản bội ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là rất nhiều số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ trang bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số thăng bằng a, b, c của những chất phản nghịch ứng lần lượt là:


Cho sơ thứ phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân đối của bội nghịch ứng là


Cho phương trình chất hóa học của bội phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào tiếp sau đây về phản bội ứng bên trên là đúng?


Cho sơ vật dụng phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Công Thức Giải Rubik 3 Nhân 3, Hướng Dẫn Cách Chơi Rubik 3X3 Đơn Giản Nhất

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.