Phương trình mặt đường thẳng trải qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

1. Cách viết phương trình con đường thẳng trải qua hai điểm cực trị của đồ vật thị hàm số bậc ba

Cho hàm số bậc bố $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ cùng với $a e 0$ gồm đồ thị điện thoại tư vấn là đường cong $(C)$ và $$y’=f"(x)=3ax^2+2bx+c$$

Nhận thấy $y’$ là một trong tam thức bậc hai gồm $$Delta’_y’=b^2-3ac.$$ do đó. Gồm hai năng lực sau:

Nếu $Delta’ leq 0$ thì hàm số không tồn tại cực trị. Trường hợp $Delta’ >0 $ thì hàm số gồm hai điểm rất trị. Khi đó, đồ gia dụng thị hàm số cũng có thể có hai điểm cực trị và phương trình con đường thẳng trải qua 2 điểm này là trong số đó $kx+m$ là phần dư khi phân tách đa thức $ax^3+bx^2+cx+d$ mang đến $3ax^2+2bx+c$ (tức là phần dư khi phân tách $y$ đến $y’$).

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị cực hay, có lời giải

Thật vậy, giả sử phương trình (f"(x)=0) tất cả hai nghiệm phân minh (x_1, x_2) thì ta bao gồm $f"(x_1) = f"(x_2)=0$ với toạ độ hai điểm rất trị của trang bị thị hàm số có dạng (A(x_1; f(x_1))), (B(x_2; f(x_2))).

Thực hiện phép phân tách (f(x)) mang đến (f"(x)) và giả sử ta được yêu đương (q(x)) và dư là (r(x)) ($r(x)$ gồm dạng $kx+m$) có nghĩa là

Suy ra, $$f(x_1)=q(x_1)cdot f"(x_1)+r(x_1)=r(x_1),$$ bởi $f"(x_1)=0$. Giỏi toạ điểm $A$ là $(x_1,r(x_1))$. Tương tự như tính được toạ độ điểm $B$ là $(x_2,r(x_2))$.

Như vậy toạ độ nhị điểm (A, B) đều thỏa mãn phương trình (y=r(x)=kx+m) hay con đường thẳng (y=kx+m) chính là đường thẳng trải qua hai điểm rất trị của đồ dùng thị hàm số bậc tía đã cho.

2. Ví dụ như minh hoạ

Đề bài. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua hai điểm cực trị của đồ vật thị hàm số (y=f(x)=x^3-2x^2-x+1).

Hướng dẫn. Ta có (f"(x)=3x^2-4x-1). Tiến hành phép phân chia đa thức (f(x)) mang đến (f"(x)) ta được yêu quý là (frac13x-frac29) cùng dư là (-frac149x-frac79).

Suy ra phương trình đường thẳng qua nhị điểm cực trị của đồ thị hàm số là (y=-frac149x-frac79).

Chú ý. Trường hợp phương trình $y’=0$ gồm hai nghiệm rất đẹp thì ta tiện lợi tìm được toạ độ nhì điểm cực trị của vật dụng thị hàm số và cho nên vì vậy việc viết phương trình mặt đường thẳng đi qua hai điểm đó khá dễ dàng.

Xem thêm: Các Dạng Bất Phương Pháp Giải Bất Phương Trình Vô Tỉ, Bat Phuong Trinh Vo Ti


lúc cho hóa học hữu cơ A (có cách làm phân tử C6H10O5 và không tồn tại nhóm CH2) tính năng với NaHCO3 hoặc với mãng cầu thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng.
Ancol X (MX = 76) công dụng với axit cacboxylic Y nhận được hợp hóa học Z mạch hở (X và Y gần như chỉ gồm một các loại nhóm chức)

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *