‘You are a lawyer, aren’t you?’ – chúng ta từng thấy cấu tạo này trong giờ đồng hồ Anh cùng muốn mày mò sâu hơn về nó. Trong nội dung bài viết hôm nay, bọn chúng mình sẽ ra mắt đến bạn Câu hỏi đuôi, một dạng câu vô cùng phổ biến. Hãy theo dõi biện pháp dùng, kết cấu của loại câu này nhé!


CÂU HỎI ĐUÔI LÀ GÌ?

Câu hỏi đuôi (Tag question) hay có cách gọi khác là thắc mắc láy là loại câu hỏi gồm gồm hai phần được viết ở 2 thể không giống nhau. Nếu phần đầu tiên viết nghỉ ngơi dạng xác định thì phần lắp thêm hai viết dạng phủ định cùng ngược lại. Nhị phần này hay được phân làn nhau bằng dấu phẩy với cuối câu tất cả dấu hỏi chấm.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi với there

Mục đích chính: Hỏi nhằm mục tiêu kiểm tra thông tin bạn dạng thân giới thiệu có chính xác hay không.

Ex: You’re a musician, aren’t you?

(Bạn là một trong nhạc sĩ, tất cả phải không?)


*
*

You’re a musician, aren’t you?


CÁCH THÀNH LẬP CÂU HỎI ĐUÔI

Cách thành lập thắc mắc đuôi (Tag question) rất giản đơn và theo phong cách như sau:

Trong câu hỏi đuôi chứa chủ ngữ (đại từ nhân xưng) và trợ rượu cồn từ/động từ quánh biệt.Nếu mệnh đề chủ yếu ở dạng xác minh thì thắc mắc đuôi sinh sống thể đậy định với ngược lại.Mệnh đề chính thực hiện trợ động từ/ cồn từ khuyết thiếu như: be, do, have, will… thì thắc mắc đuôi sẽ sử dụng chính mọi động từ bỏ đó nhằm hỏi

Câu khẳng định (+), câu lấp định (-)?

Câu tủ định (-), câu xác minh (+)?

Trong trường đúng theo mệnh đề chính thực hiện động từ thường thì câu hỏi đuôi sẽ thực hiện trợ hễ từ do/ does/ did:

Ex:

Tuan plays hockey, does he?

Lan dances beautifully, doesn’t she?

The boys wanted to go home, didn’t they?


(Tham khảo lấy ví dụ như từ https://dictionary.cambridge.org )

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI LÁY

Câu hỏi đuôi thực ra là thắc mắc Yes/ No. Tức là bạn chỉ việc trả lời đúng tốt không.

TH1: Mệnh đề chính ở dạng khẳng định

Nếu bạn gật đầu đồng ý với mệnh đề chính => Bạn trả lời YesNếu bạn không gật đầu với mệnh đề chính => Bạn trả lời No

Ex:

A: You work with Nam, don’t you?


B: Yes, that’s right.

TH2: Mệnh đề chính ở dạng lấp định

Nếu bạn đồng ý với mệnh đề bao gồm => Bạn vấn đáp NoNếu chúng ta không chấp nhận với mệnh đề chủ yếu => Bạn trả lời Yes

Ex:

A: Sam’s not very old, is he?

B: No, he’s only 22.

CÁC TRƯỜNG ĐẶC BIỆT

1. Câu hỏi đuôi của ‘I am’ là ‘aren’t I’

Ex: I’m going shopping with my friend, aren’t I?

(Tôi sẽ đi bán buôn cùng bạn của tôi, bắt buộc không?)

2. Cấu trúc

There is __________, isn’t there?

Ex: There is a táo on the table, isn’t there?

(Có một quả hãng apple trên bàn, yêu cầu không?)

There are ___________, aren’t there?

Ex: There are 35 students in my class, aren’t there?

(Có 35 học sinh trong lớp của tôi, đúng không?)

3. Câu hỏi đuôi của câu mệnh lệnh

Don’t + Vinf, will you?

Ex: Don’t come back, will you?

(Đừng trở lại nhé)

Vinf, won’t you?

Ex: Close the door, won’t you?

(Đóng cửa ngõ giúp tôi)

4. Nếu câu bước đầu bằng cấu trúc ‘Let’s…’ thì thắc mắc đuôi là ‘shall we’

Let’s + Vinf, shall we?

Ex: Let’s go out, shall we?

(Hãy ra bên ngoài cùng bọn chúng tôi)

*Note: “Let us / Let me” lại có câu hỏi đuôi là “will you”.

5. Vào câu tất cả chứa các chủ ngữ như Everybody/Everyone, Somebody/Someone, Nobody/No one

Everybody/Everyone/Somebody/Someone + V(s), don’t they?

Ex: Everybody goes to lớn school today, don’t they?

(Tất cả mọi bạn sẽ đến lớp ngày hôm nay, cần không?)

Nobody/No one + V(s), do they?

Ex: Nobody is at home, are they?

(Không gồm ai làm việc nhà, yêu cầu không?)

*Note: Đối với các chủ ngữ chỉ vật bao gồm Nothing, anything, something, everything được nuốm là thế bằng “ It” ở thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Đề Thi Thử Học Kì 2 Môn Toán Lớp 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Something/Everything + V, doesn’t it?

Ex: Everything will be eaten, won’t it?

(Mọi thứ phần lớn được đến ăn, đúng không?)

Nothing/Anything + V, does it?

Ex: Nothing is OK, is it?

(Không gồm gì ổn, phải không?)

6. Những từ phủ định như: seldom, rarely, hardly, no, without, never, few, little… thì phần đuôi đề nghị ở dạng khẳng định.

Ex: Minh never goes out alone, does he?

(Minh không lúc nào đi ra bên ngoài một mình, nên không?)

7. Đối cùng với dạng câu: You’d better thì thắc mắc đuôi sẽ là: hadn’t you?

You’d better + Vinf, hadn’t you?

Ex: You’d better bởi the cleaning, hadn’t you?

(Bạn hoàn toàn có thể quét dọn, cần không?)

8. Một số trong những loại khác

This/That is __________, isn’t it?

Ex: That is my cat, isn’t it?

(Kia là con mèo của tôi, buộc phải không?)

These/Those are ___________, aren’t they?

Ex: These are his cars, aren’t they?

(Đây là các cái xe của anh ý ấy, cần không?)

BÀI TẬP

 Chọn câu trả lời đúng nhất trong số đáp án dưới đây

1.No one is better cook than her grandmother, ______?

A. Is she B. Isn’t she C. Are they D. Aren’t they

2. Let’s go to the theater with me, __________?

A. Will we B. Shall we C. Vị we D. Don’t we

3. Jim rarely makes an effort, ________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

4. I think we will take part in this questions, _________?

A. Don’t we B. Is we C. Will we D. Won’t we

5. This food is very delicious, __________?

A. Is it B. Are they C. Isn’t it D. Aren’t they

6. Lim can’t speak France, _________?

A. Can she B. Can’t she C. Can’t her D. Could she

7. There is a book behind you, _______?

A. Is there B. Are there C. Isn’t there D. Aren’t there

8. Stop talking and open your books.

A. Doesn’t you B. Won’t you C. Will you D. Don’t you

9. This isn’t Dill driving, ________?

A. Is it B. Is that C. Isn’t that D. Isn’t it

10. He wants lớn come, _________?

A. Does he B. Vị he C. Isn’t he D. Doesn’t he

ĐÁP ÁN

Chọn CChọn BChọn CChọn DChọn CChọn AChọn CChọn BChọn AChọn D

 Trên phía trên là tổng thể những kỹ năng trọng tâm về câu hỏi đuôi (Tag question). Hãy nỗ lực nắm thật chắc định hướng và thực hành bài tập liên quan nhé. Good luck!


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">