Toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số học viên tiếp tục được làm quen cùng với phép tính chia và các bài tập áp dụng của phép chia.

Bạn đang xem: Cách thực hiện phép chia


Bài học này pgdtxhoangmai.edu.vn tiếp tục cung ứng các kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài tập vận dụng của toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn sẽ xem: bài tập phân tách cho số tất cả 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập bí quyết chia cho số có 1 chữ số

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân tách được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia mang đến số tất cả 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia gồm số dư


*

Thực hiện phép phân tách theo vật dụng tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia có số dư


*

Thực hiện nay phép phân tách theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Dấn xét phép phân tách cho số tất cả 2 chữ số

Những lưu ý khi triển khai phép phân chia số có hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia có số dư bởi 0

Phép chia gồm dư là phép chia có số dư khác 0

Phép chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia


3. Ôn tập sản phẩm và phần bên trong số trường đoản cú nhiên


*

Hàng đơn trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài bác tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm kiếm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:


*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19


*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết


205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết


168 phân tách 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0


0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:


56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư


205 phân tách 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư


228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư


459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ tất cả phép nhân, phân tách thì triển khai thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:


a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà chưng Tư gồm 800 cây ăn uống quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số, học viên cần phải siêng năng làm bài xích tập nhằm thành thục quá trình tính phép chia. Tiếp tục theo dõi pgdtxhoangmai.edu.vn để được hỗ trợ thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé.


*
Reply
*
2
*
0
*
phân chia sẻ

Cách phối trang bị với dép sandal

7 bí quyết phối đồ vật với giầy sandal 3 quai ngang nữ phong thái - lôi cuốn Những đôi giầy sandal 3 quai ngang nữ ngày nay rất ...


Mẹo HayCách
Cuộc phương pháp mạng xanh ở Việt Nam

Thuật ngữ biện pháp mạng Xanh dùng để làm chỉ việc thay đổi các vận động nông nghiệp bước đầu ở Mexico vào trong năm 1940. Do thành công xuất sắc trong câu hỏi sản xuất ...


Mẹo HayCách
Cách có tác dụng gỏi chuối cây ngon

Từ xưa mang đến nay, thân cây chuối đã có tận dụng vào tương đối nhiều lĩnh vực. Với giá máy băm chuối mini như hiện tại nay, cây ...


Mẹo HayCách
Cách sở hữu chat Zalo me

Zalo website (chat.zalo.me) có giao diện tương tự như Zalo PC, nên người dùng có thể gọi đoạn phim trên Zalo, chia sẻ danh bạ bên trên Zalo xuất xắc gửi tài liệu trên Zalo ngay lập tức trên trình ...


Mẹo HayCách
Cách đính thêm xúc xác

Rubik là một trong những trò đùa giải trí mang tính chất trí tuệ với một khối hình lập phương nhiều màu sắc hấp dẫn các người, quan trọng là chúng ta trẻ, góp nâng ...


Mẹo HayCách
Cách có tác dụng mặt nạ ngủ mang đến môi handmade

Mặt nạ dưỡng da, khía cạnh nạ tẩy tế bào chết, khía cạnh nạ lột mụn, là đa số thứ vô cùng thân quen và cần thiết trong quy trình chăm lo da của bất kì cô cô bé ...


Mẹo HayCách
cách cắn dây mạng vào modem wifi tp-link

Chắc chắn các bạn sẽ đồng ý lúc tôi nói rằng: chuyển đổi mật khẩu wifi với người không hề biết gì về máy tính xách tay là bất khả thiPhải không?Nhưng hóa ra cấu ...


Mẹo HayCách
Cách ngồi vào Minecraft PC

Tải thủ thuật Minecraft và phương pháp cài mod Minecraft như vậy nào? Câu trả lời sẽ sở hữu trong phía dẫn bí quyết tải mod Minecraft chi tiết dưới đây.Mod Minecraft PC khá đa dạng và phong phú ...


Mẹo tuyệt Cách
Cách làm bảng tuần hoàn

Bạn đang hoa mắt với bảng tuần hoàn hóa học lớp 10? bi quan đời vày không biết làm thế nào để học nhanh, nhớ thọ và không bị nhầm lẫn giữa các nguyên tố? 2 ...


Mẹo HayCách
Tại sao yêu cầu cách điện mối nối dây dẫn điện

Thực hành: Nối dây dẫn điệnLý thuyết môn technology lớp 9: Thực hành: Nối dây dẫn năng lượng điện được VnDoc sưu tầm cùng tổng hợp trong môn công nghệ 9 nhằm mục đích giúp ...


Hỏi ĐápTại saoMẹo HayCách
Cách nhờ cất hộ xu cho anh em trên Shopee

Cách gửi xu bên trên shopee cho tất cả những người khác. Hướng dẫn chuyển Shopee Xu thành công xuất sắc 100%Lượt view: 17919Người xem đánh giá: 4.85Chủ đề bài bác viết: #Cách #chuyển #trên ...


Mẹo HayCách
Cách để mật khẩu cho thư mục trên điện thoại

Khóa ứng dụng là để mã hóa ứng dụng, sau khi cài đặt xong người tiêu dùng phải nhập mật khẩu đăng nhập mới có thể truy cập được, vậy làm chũm nào để cài khóa ...


Mẹo HayCách
Hai xe hơi xuất phát và một lúc trường đoản cú hai địa điểm A với B cách nhau 180km

Trang chủ > Hỏi đáp ...


Mẹo HayCách
Cách làm cho cà xóc bò

(GLO)- Thực ra, tôi do dự có đúng giờ Jrai là như vậy không, tuy vậy biết chắc hẳn rằng nó là một trong những món nạp năng lượng của fan Jrai vùng Ayun Pa, Krông Pa, dù sau đây nó ...


Mẹo HayCách
Cách kiểm soát chuột đề

Máy khởi cồn hay bắt đầu vận hành xe hơi còn có tên gọi không giống là củ đề. Cùng với tác dụng đó là sử dụng năng lượng điện từ động cơ điện của chính bản thân mình truyền phân phát ...


Mẹo HayCáchCông NghệChuột
Cách rửa chai nước hoa

Hé Lộ Mẹo có tác dụng Sạch Chai Lọ Đựng tinh dầu Đã Sử Dụngadmin1 năm trướcChai lọ thủy tinh được áp dụng nhiều trong việc đựng tinh dầu. Mặc dù nhiên, vấn đề làm ...


Mẹo HayCách
Cách giảm độ sáng màn hình máy tính Asus
Mẹo HayCáchTop ListTopCông NghệMàn hìnhLaptop
Cách làm bánh it nếp hột

Cách có tác dụng bánh ít nếp xào mùi hương lá dứabanhitlagaiquangnam1 year agoXPrivacy & CookiesThis site uses cookies. By continuing, you agree to lớn their use. Learn more, including how to control ...


Mẹo HayCáchMón NgonBánh
Cách sử dụng bếp hồng ngoại Comet

THÔNG TIN KỸ THUẬT: 1. Mến hiệu: Comet2. Sản phẩm: phòng bếp hồng nước ngoài (nút cảm ứng)3. Mã sản phẩm: CM55284. Điện áp: 220V - 50Hz5. Công suất: 2000W6. Kích ...


Mẹo HayCách
Cách khâu đậy chỉ phẫu thuật

Thông tin tác giả X wikiHow là 1 trang wiki, tức là nhiều bài viết ở đây là nội dung của rất nhiều tác giả cùng viết nên. Để ...

Xem thêm: Cách Giải Toán Lớp 2 Tập 1, 20 Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 2 (Có Đáp Án)


Mẹo HayCách
Quảng Cáo

Tương Tự


Cách giữ hộ xu cho bạn bè trên Shopee5 mon trước. Bởivoluyen3
Cách đặt mật khẩu mang lại thư mục trên năng lượng điện thoại5 tháng trước. BởiMiss_hoai3
Hai ô tô xuất phát và một lúc trường đoản cú hai vị trí A cùng B cách nhau 180km5 mon trước. Bởiphamquyen_hit
Cách làm cho cà xóc bò5 tháng trước. Bởiphamluyen2
Cách kiểm tra chuột đề5 tháng trước. Bởimr_baokute

Toplist được quan liêu tâm


#1
Top 9 de thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng việt theo tt 22 20221 tuần trước
#2
Top 10 de thi thử vào 10 môn văn thái nguyên 20226 ngày trước
#3
Top 10 bài bác tập đục một lỗ tiếng anh lớp 6 20226 ngày trước
#4
Top 10 de thi thử môn toán 2022 lần 1 20221 tuần trước
#5
Top 9 sổ tay kế toán thuế bùi bình pdf 20225 ngày trước
#6
Top 9 đọc hiểu phân tử giống vai trung phong hồn - tập 1 20225 ngày trước
#7
Top 10 thần chú om pra mani dani soha 20221 tuần trước
#8
Top 10 bộ de thi tiếng anh thpt nước nhà 20226 ngày trước
#9
Top 10 học từ vựng giờ đồng hồ anh theo chủ thể ôn thi đh 20221 tuần trước

Xem Nhiều


Hãy Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy xét của em về mục đích của lòng nhân ái3 ngày trước. Bởileduong_1
Nghị luận về đầy đủ điều nhỏ dại bé trong cuộc sống2 ngày trước. Bởinguyenluyenkitty
Chỉ số E2 từng nào là bình thường1 tuần trước. BởiKimy_pt
224 câu hỏi trắc nghiệm lao lý đại cương5 ngày trước. Bởibuihien_2021
Ý nghĩa của nội quy công ty1 tuần trước. Bởimrtanbmt
soho house là gì - Nghĩa của trường đoản cú soho house1 tuần trước. Bởimr_hung2
Vòng quay tiền bao nhiều là tốt4 ngày trước. Bởibuiquyen_hcm
Ý nghĩa của số 87883 ngày trước. Bởitranphat_kute
Mua activ gra sống đâu3 ngày trước. BởiKihoai_3
Top 1 uniqlo vietnam shop Huyện Hoa Lư tỉnh ninh bình 20225 ngày trước. BởiKinhtronghit

Chủ đề


Mẹo HayHỏi ĐápLà gìCông NghệNghĩa của từHọc TốtTop ListToplistBài TậpBao nhiêuKhỏe ĐẹpSản phẩm tốtNgôn ngữĐịa Điểm HayXây ĐựngTiếng anhMáy tínhỞ đâuTại saoSo SánhHướng dẫnDịch Món NgonSo sánhFacebookThế nàoVì saoBao lâuNghĩa là gìKhoa HọcBài tậpThuốcMàn hìnhPhương trìnhĐại họcĐánh giáCó đề nghị

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng buôn bản hội


Bản quyền © 2021 hàng hiệu Inc.