Để tạo sự một bài bác tập trắc nghiệm bên trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì cách đơn giản và dễ dàng nhất là tạo ra 4 đáp án, A, B, C, D hay những 1, 2, 3, 4. Và tất nhiên là bảo phủ các giải đáp này là một vòng tròn, nó tương tự như bài trắc nghiệm nhưng mà thầy cô phát cho bạn làm từng ngày ấy