I. Trước hết chúng ta nên thanh tịnh nơi thân, rửa mặt gội sạch mát sẽ, khoác quần áo gọn gàng sạch sẽ.Bạn sẽ xem: giải pháp học ở trong chú đại bi

Bạn chọn một nơi im tĩnh, quang đãng đãng, sạch sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.Bạn hoàn toàn có thể đối trước bàn thờ tổ tiên hoặc đối trước hình ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật…


*

Một bức hình ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

Bạn đang xem: Cách học chú đại bi mau thuộc

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán nuốm Âm nhân tình Tát rồi bọn chúng sanh

Con xin kính cẩn đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).Con xin kính cẩn đảnh lễ những vị nhân tình Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư vàcác vị theo học phật giáo (1 lạy).

Tôi xin cung kính đảnh lễ vớ thảy những vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ không còn phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phạt nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán gắng Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.Nam mô đại bi Quán cố Âm, nguyện bé sớm được mắt trí huệ.Nam mô đại bi Quán ráng Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.Nam tế bào đại bi Quán vắt Âm, nguyện bé sớm được phương tiện đi lại khéo.Nam tế bào đại bi Quán cầm Âm, nguyện nhỏ mau lên thuyền chén bát nhã.Nam tế bào đại bi Quán thế Âm, nguyện nhỏ sớm được qua biển cả khổ.Nam mô đại bi Quán núm Âm, nguyện nhỏ mau được đạo giới định.Nam tế bào đại bi Quán thay Âm, nguyện nhỏ sớm lên non Niết Bàn.Nam mô đại bi Quán vậy Âm, nguyện bé mau về nhà vô vi.Nam mô đại bi Quán ráng Âm, nguyện bé sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng tới nơi non đao, non đao tức thời ngay lập tức sụp đổ.Nếu con nhắm đến lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.Nếu con nhắm đến cõi địa ngục, âm ti liền mau từ bỏ tiêu diệt.Nếu con nhắm tới loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được trường đoản cú no đủ.Nếu con nhắm đến chúng Tu La, Tu la trọng điểm ác tự điều phục.Nếu con hướng về những súc sanh, súc sinh tự được trí huệ lớn.Kế mang lại lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Có thể là khởi lòng yêu quý sót bọn chúng sanh đã đọa đày ở các cõi Địa ngục, bửa quỷ.. Mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với tia nắng từ bi soi tới thân họ cơ mà đọc tụng Chú Đại Bi nhằm độ bay họ.

Có thể thấy thân phụ mẹ, ông bà người thân trong gia đình già yếu nhưng mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi thanh thanh .Có thể thấy những người dân thân hay làm những bài toán bất thiện nhưng mà tụng Chú Đại Bi nhằm họ hoàn toàn có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.…..Các chúng ta có thể hình dung tới rất nhiều điều bên trên hoặc do mong mỏi muốn của các bạn. Mà lại chỉ nghĩ về một.Duy trừ điều bất thiện Chú Đại Bi là vạn năng, là vi diệu phương tiện đi lại giúp chúng ta hoàn thành tất cả mọi thiết bị .

III. Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 thương hiệu phật) (không đọc những số vật dụng tự).

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.2. Nam tế bào a rị da.3. Bà lô yết đế thước bát ra da.4. Người yêu Đề tát đỏa bà da.5. Ma ha tát đỏa bà da.6. Ma ha ca lô ni ca da.7. Án.8. Tát bàn ra phát duệ.9. Số đát na đát tỏa.10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da.11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.12. Nam tế bào na ra cẩn trì.13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.14. Tát bà a tha đậu du bằng.15. A thệ dựng.16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).17. Na ma bà dà.18. Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha.19. Án, A bà lô hê.20. Lô ca đế.21. Ca ra đế.22. Di hê rị.23. Ma ha người tình đề tát đỏa.24. Tát bà tát bà.25. Ma ra ma ra.26. Ma hê ma hê rị đà dựng.27. Cu lô cu lô yết mông.28. Độ lô độ lô vạc xà da đế.29. Ma ha vạc xà da đế.30. Đà ra đà ra.31. Địa rị ni.32. Thất Phật ra da.33. Giá xác định giá ra.34. Mạ mạ phân phát ma ra.35. Mục đế lệ.36. Y hê di hê.37. Thất mãng cầu thất na.38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.39. Phạt sa vạc sâm.40. Phật ra xá da.41. Hô lô hô lô ma ra.42. Hô lô hô lô hê rị.43. Ta ra ta ra.44. Tất rị tất rị.45. Sơn rô tô rô.46. Bồ Đề dạ bồ Đề dạ.47. Người thương đà dạ ý trung nhân đà dạ.48. Di đế rị dạ.49. Na ra cẩn trì.50. Địa rị sắc ni na.51. Ba dạ ma na.52. Ta bà ha.53. Vớ đà dạ.54. Ta bà ha.55. Ma ha tất đà dạ.56. Ta bà ha.57. Tất đà du nghệ.58. Thất bàn ra dạ.59. Ta bà ha.60. Mãng cầu ra cẩn trì.61. Ta bà ha.62. Ma ra mãng cầu ra .63. Ta bà ha.64. Vớ ra tăng a mục khê da.65. Ta bà ha.66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.67. Ta bà ha.68. Trả kiết ra a tất đà dạ.69. Ta bà ha.70. Cha đà ma kiết vớ đà dạ.71. Ta bà ha.72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.73. Ta bà ha.74. Ma bà rị win yết ra dạ.75. Ta bà ha.76. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.77. Nam mô a rị da.78. Bà lô kiết đế.79. Thước bàn ra dạ.80. Ta bà ha.81. Án, Tất điện đô.82. Mạn đà ra.83. Bạt đà gia.84. Ta bà ha.

Sau khi đọc tụng Chú Đại Bi hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả đều chúng sinh khắp các cõi . Mong hết thẩy mau chóng ngày đoạn bay vô minh , đạt tới mức hạnh phúc cuối cùng.


*

Chú Đại Bi – sự linh ứng đã cứu tôi khỏi bệnh ung thư cột sống

Chú Đại Bi – sự linh ứng đã cứu giúp tôi khỏi bệnh ung thư cột sinh sống - Một hôm lúc tụng thần Chú Đại Bi trung khu thức cô lấn sân vào trong cảnh giới vô hình dung và được chưng Sĩ tình nhân Tát Quán ráng Âm trị căn bịnh chặt chẽ của cô bằng cách...

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Đúng Khi Nói Về Eu ? Đặc Điểm Nào Sau Đây Đúng Khi Nói Về Eu


*

Sự linh ứng Chú Đại bi trong bài toán cầu sinh con

Sự linh ứng Chú Đại bi trong bài toán cầu sinh nhỏ - Đây là một trong những câu chuyện trọn vẹn có thật, sau khi bạn đọc xong, bạn không thể thiếu tín nhiệm đó là sự thực. Chuyện ban đầu từ 10 năm kia tức năm 1997, lúc đó tôi sẽ kết hôn được vài năm,...