Cách phân loại, call tên, viết cách làm hóa học hợp hóa học vô cơ hay, bỏ ra tiết

glaskragujevca.net soạn và sưu tầm bí quyết phân loại, gọi tên, viết công thức hóa học tập hợp hóa học vô cơ hay, chi tiết môn Hoá học lớp 9 gồm đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa và bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Cách gọi tên công thức hóa học

*

Lý thuyết và phương thức giải

1. Oxit

Oxit: là hợp hóa học của oxi cùng với một thành phần khác.

♦ Oxit bazơ: Là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối với nước.

VD: FeO, Na2O, CaO…

♦ Oxit axit: là đầy đủ oxit tính năng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối và nước.

Tiền tố: 1-Mono, 2-đi, 3-tri, 4- tetra, 5-penta, 6-hexa, 7-hepta

VD: P2O5, CO2, SO2…

♦ Oxit lưỡng tính: là đa số oxit tác dụng với dung dịch bazơ và chức năng với dung dịch axit tạo thành muối với nước.

VD: Al2O3, ZnO…

♦ Oxit trung tính: còn gọi là oxit không chế tạo muối là phần nhiều oxit không công dụng với axit, bazơ, nước.

VD: CO, NO…

♦ call tên oxit:

- Oxit của oxi cùng với một yếu tố kim loại:

Tên kim loại (kèm hoá trị nếu các hoá trị) + Oxit

- Oxit của phi kim với một thành phần phi kim:

Tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + Oxit

2. Bazơ

Bazơ: là hợp hóa học mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại links với một hay nhiều nhóm hidroxit.

CTTQ: M(OH)n

VD: Fe(OH)2, NaOH, Ca(OH)2….

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Học Đường Đời Đầu Tiên (14 Mẫu), Tóm Tắt Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Nhất

♦ hotline tên bazơ:

Tên sắt kẽm kim loại (kèm hoá trị nếu nhiều hoá trị) + Hidroxit

3. Axit

Axit: là hợp hóa học mà phân tử gồm có một hay các nguyên tử hidro link với cội axit.

CTTQ: HnA

VD: H2SO4, H2SO3, HCl

♦ điện thoại tư vấn tên axit

- Axit các oxi:

Axit +tên phi kim + ic

VD: H2SO4 → Axit Sunfuric

- Axit không có oxi:

Axit +tên phi kim + Hidric

VD: HCl Axit clohidric

- Axit không nhiều oxi:

Axit +tên phi kim + ơ

VD: H2SO3 → Axit Sufurơ

Bài tập vận dụng

Bài 1: chấm dứt 2 bảng sau:

STTNguyên tốCông thức của oxit bazơTên gọiCông thức của bazơ tương ứngTên gọi
1Na
2Ca
3Mg
4Fe (Hoá trị II)
5Fe (Hoá trị III)
STTNguyên tốCông thức của oxit bazơTên gọiCông thức của bazơ tương ứngTên gọi
1S (Hoá trị VI)
2P (Hoá trị V)
3C (Hoá trị IV)
4S (Hoá trị IV)

Hướng dẫn:

STTNguyên tốCông thức của oxit bazơTên gọiCông thức của bazơ tương ứngTên gọi
1NaNa2ONatri oxitNaOHNatri hidroxit
2CaCaOCanxi oxitCa(OH)2Canxi hidroxit
3MgMgOMagie oxitMg(OH)2Magie hidroxit
4Fe (Hoá trị II)FeOSắt(II) oxitFe(OH)2Sắt(II) hidroxit
5Fe (Hoá trị III)Fe2O3Sắt(III) oxitFe(OH)3Sắt(III) hidroxit
STTNguyên tốCông thức của oxit bazơTên gọiCông thức của bazơ tương ứngTên gọi
1S (Hoá trị VI)SO3Lưu huỳnh trioxitH2SO4Axit Sunfuric
2P (Hoá trị V)P2O5Đi photpho pentaoxitH3PO4Axit photphoric
3C (Hoá trị IV)CO2Cacbon đioxitH2CO3Axit cacbonic
4S (Hoá trị IV)SO2Lưu huỳnh đioxitH2SO3Axit Sunfurơ

Bài 2: Viết công thức của những hợp chất sau đây: