Trung tâm gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn Cách giải phương trình bậc 4 dạng tổng quát. Đây là cách giải chung cho mọi phương trình bậc bốn.

Bạn đang xem: Cách giải pt bậc 4

Phương pháp giải phương trình bậc 4 tổng quát:

Xét phương trình bậc bốn:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(b)

Từ đây, giải 2 phương trình (a), (b) ta sẽ có 4 nghiệm của phương trình bậc 4 tổng quát ban đầu.

*Ghi chú: Từ phương trình (***) ta sẽ có 3 giá trị y, và với mỗi giá trị y có được ta sẽ có 4 giá trị x. Như vậy, tổng cộng ta có 12 giá trị x là nghiệm của phương trình (1). Tuy nhiên, do (1) là phương trình bậc bốn nên chỉ có đúng 4 nghiệm (thực hoặc phức).

Xem thêm: Tuổi Dậu Hợp Với Màu Gì - Tuổi Dậu Kỵ Với Màu Nào

Do đó, các giá trị x tương ứng với y0 sẽ phải trùng lại với các giá trị x tương ứng với y1 và y2. Vì vậy, từ (***) ta chỉ cần tìm 1 giá trị yo là đủ.