Tài liệu đang hướng dẫn chi tiết phương thức giải và bài xích tập siêng đề giới hạn: giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số liên tục tất cả đều phải có lời giải gắng thể.
Bạn đang xem: Cách giải bài toán giới hạn

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Thực hiện định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. áp dụng định lí để tìm giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn quan trọng đặc biệt và các định lý để giải các bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, tra cứu giới hạn, thể hiện một số thập phân vô hạn tuần dứt phân số Dạng 5. Tìm giới hạn vô cùng của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, phép tắc tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Cần sử dụng định nghĩa nhằm tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. Thực hiện định lý và công thức tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số nằm trong dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tiếp của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính tiếp tục của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính tiếp tục của hàm số trên một khoảng tầm KDạng 4.

Xem thêm: Đầu Số 0944 Là Mạng Gì - Cách Chọn Và Ý Nghĩa Đặc Biệt Cùa Dòng Sim Này

Kiếm tìm điểm cách quãng của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 bao gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay