Bài viết này phía dẫn cho các em cách chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng qua những ví dụ có giải mã chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Cách chứng minh góc bẹt

Sau mỗi ví dụ như là thừa nhận xét về hướng giải quyết một bài toán minh chứng 3 điểm trực tiếp hàng. Ví dụ 1 : mang đến D ABC vuông trên B. Bên trên nữa mặt phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx mang M sao cho CM = AB. Chứng minh A, M và D là trung điểm của BC thẳng hàng.

Giải.

Xét ?ABD và ?MCD, ta tất cả :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF giỏi : D, E, F thẳng hàng.

Xem thêm: Khí Metan Kí Hiệu Là Gì ? Khí Metan (Ch4) Có Độc Hay Không? Khí Metan Là Gì

Bài tập từ giải:

Ví dụ 1 : cho tam giác ABC . Bên trên tia đối của tia AB đem điểm F làm sao cho AB = FA. Bên trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao để cho AC = AE. A) chứng minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF cùng D là trung điểm BC. Chứng tỏ : KB = FD. D) triệu chứng minh: K, A, D thẳng hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC gồm M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm D làm thế nào cho MD = MC. A) chứng minh Δ MAD = Δ MBC và AD // CB. B) đem N thuộc AD; NM cắt BC tại P. Chứng minh AN = BP. C) bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ AB không chứa điểm D, vẽ tia AE làm sao cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Minh chứng D, A, E trực tiếp hàng.