Hôm trước những con đã có học bài bác chia mang đến số tất cả một chữ số. Trong buổi học hôm nay, các con sẽ làm cho quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang đến số tất cả hai chữ số. Top lời giải sẽ giúp đỡ các con khám phá về biện pháp giải dạng bài xích này, sau đó chúng bản thân cùng rèn luyện nhé!

*

1. Ôn tập giải pháp chia mang lại số có 1 chữ số 

*

Thực hiện phép phân chia theo trang bị tự trường đoản cú trái qua phải.

Bạn đang xem: Cách chia toán lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không phân tách được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

- Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Phương pháp chia mang đến số bao gồm 2 chữ số


2.1. Ví dụ 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo vật dụng tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện phép phân chia theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

- 51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Nhận xét phép phân chia cho số tất cả 2 chữ số

Những lưu ý khi thực hiện phép phân tách số bao gồm hai chữ số

- Phép chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

- Phép chia có dư là phép chia gồm số dư khác 0

- Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

2.4 video bài giảng chia cho số có hai chữ số

3. Ôn tập hàng và phần trong số từ nhiên 

*

- Hàng đối kháng trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối chọi vị

- hàng trăm ngàn nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

- 36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

- Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

- 205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

- Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

- 0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

- Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

- Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Học Đường Đời Đầu Tiên (14 Mẫu), Tóm Tắt Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Nhất

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

- Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

- 205 phân tách 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

- Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

- 228 chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

- Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

- 459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

- 3 không phân tách được cho 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

- Hạ 6 được 56 chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- triển khai biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, phân chia thì triển khai thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang lại số có hai chữ số đang kết thúc, các con đã nhận biết được dạng bài, cách tính giá trị với vận dụng kiến thức và kỹ năng giải những bài biểu thức tất cả chứa một chữ. Chúc những con chuyên ngoan học tập giỏi. Ngoài bài học kinh nghiệm này, Top giải mã còn không ít nhiều bài học kinh nghiệm hay tương quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để biến đổi thành viên của Top giải thuật để nhận các tài liệu hay. Hẹn gặp gỡ lại các con ở các bài học tiếp theo!