Excel cho glaskragujevca.net 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu cụ thể trong một trang tính, nó có thể bị ẩn bởi một bộ lọc. Ví dụ, nếu bạn có một cột ngày trong trang tính, cột đó có thể có một bộ lọc giới hạn giá trị ở các tháng cụ thể.

Bạn đang xem: Cách bỏ sort trong excel

Có một vài tùy chọn:

Xóa bộ lọc khỏi một cột cụ thể

Xóa mọi bộ lọc

Loại bỏ tất cả các bộ lọc

Xóa bộ lọc khỏi cột

Bấm nút Lọc bên cạnh tiêu đề cột, rồi bấm Xóa Bộ lọc khỏi .

Ví dụ: hình dưới đây mô tả ví dụ về việc xóa bộ lọc khỏi cột Quốc gia. 

*

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ bộ lọc khỏi các cột riêng lẻ. Bộ lọc được bật cho toàn bộ phạm vi hoặc tắt. Nếu bạn không muốn ai đó lọc một cột cụ thể, bạn có thể xem xét ẩn nó.


Xóa tất cả các bộ lọc trong một trang tính

Bấm vào tab Dữ liệu, rồi bấm Xóa.

*

Tôi làm thế nào để biết dữ liệu đã được lọc?

Nếu bộ lọc có thể áp dụng cho bảng trong trang tính, bạn sẽ thấy một trong các nút này trong đầu đề cột:

Nút

Mô tả

*

Một bộ lọc sẵn dùng và nó chưa được dùng để sắp xếp dữ liệu trong cột.

Bộ lọc đã được sử dụng để lọc hoặc sắp xếp dữ liệu trong cột.

Trong trang tính sau đây, có một bộ lọc sẵn dùng cho cột Sản phẩm, nhưng nó chưa được sử dụng. Bộ lọc trong cột Quốc gia đã được dùng để sắp xếp dữ liệu.

*

Loại bỏ tất cả các bộ lọc trong một trang tính

Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn bộ bộ lọc, hãy đi đến tab Dữ liệu và bấm nút Bộ lọc hoặc sử dụng phím tắt Alt+D+F+F.

Xem thêm: Đầu Số 0944 Là Mạng Gì - Cách Chọn Và Ý Nghĩa Đặc Biệt Cùa Dòng Sim Này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Dùng Tự Lọc để lọc dữ liệu của bạn

Lọc phạm vi dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu trong trang tính


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia glaskragujevca.net Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
glaskragujevca.net Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © glaskragujevca.net 2022