Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 THCS Tiểu học Dành cho giáo viên
*

Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính casio là tài liệu tâm pháp skill casio công phá trắc nghiệm môn toán năm 2017. Các vấn đề được đề cập tới như: hàm số, phương trình - hệ phương trình - bất phương trình mũ logarit... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 200 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé.

Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính casio.

Tâm pháp skill casio công phá trắc nghiệm môn toán năm 2017 Lưu ý: Các thao tác casio chi tiết đã có ở từng chuyên đề, đây là mục phân dạng theo casio thay vì phân hteo chuyên đề.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính toán 12 học kì 1

I.Hàm số Các bài toán chủ yếu hỏi về cực trị do đó ta ta sẽ sử dụng tính năng đạo hàm.

*
ddxX2|X=1 2Ví dụ 1: Hàm sốy = x3 - 5x2 + 3x + 1đạt cực trị khi:A.x=-3x=-13 B.x=0x=-103 C.x=0x=103 D.x=3x=13Các em hã nhập như sau:
*
ddxX3-5X2+3X+1 ...                               60Do đó loại A vì đạo hàm của y không bằng 0 tại x = -3 nên nó không thêr là cực trị đượcTương tự các em thử với x =0
*

Loại nốt B, CDo đó ta sẽ chọn D.Ví dụ2: Hàm số y = x3 - 6x2 + mx +1đôgnf biến trên miền0,+∞khi giá trị m là:A.m≥0 B.m≥12 C.

Xem thêm: Mafia Là Gì Cùng Câu Hỏi Trùm Mafia Là Gì ? Bí Ẩn Của Những Ông Trùm Khét Tiếng

m≤0 D.m≤12Những bài toán như thế này tốt nhất tốt nhất là các em đạo hàm tay cho dể xét, ta đạo hàm luôn trên máy và thay tham số m bằng tham số Y trên máy

*
Tìm Y để biểu thức trên > 0 với x thuộc0,+∞thì khi đó hàm số đồng biến thôi. ^^Các em chọn bừa x=1 rồi chọn Y theo hướng loại dần đáp án, trước hết chọn Y = 15 xem A, B đúng không hay C, D đúng.
*
Do đó A, B sẽ đúng, giờ A, B nó khác nhau giá trị 0→12 chọn bừa x=1
*
Vậy loại A do lớn hơn 0 vẫn chưa được, trắc phải lớn hơn 12 ^^ do đó chỉ còn chọn B