Tam Quốc Diễn Nghĩa là cỗ tiểu thuyết lịch sử vẻ vang nổi tiếng độc nhất vô nhị của Trung Quốc, nhắc về thời đại giao đấu Thục-Ngụy-Ngô với những nhân vật lịch sử hào hùng Tào Tháo, lưu lại Bị, Gia cát Lượng...cùng những mãnh tướng tá nổi danh lịch sử Trung Hoa. Vậy 10 mãnh tướng mạnh mẽ nhất thời Tam Quốc là ai? Hãy thuộc glaskragujevca.net xem ở bên dưới nhé.

Bạn đã xem: các tướng của tào cởi 10 1


Bạn đang xem: Các tướng của tào tháo

*

*

*Mã khôn cùng (Nước Thục)

Mã Siêu, tự dũng mạnh Khởi, là 1 trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục. Mã hết sức là nam nhi của Mã Đằng - Thái thú Tây Lương, vốn đóng quân ở tít miền viễn Tây. Tào toá định đánh Ngô tuy vậy lại hại Tây Lương làm cho phản, bèn lập kế gọi Mã Đằng vào tởm thành rồi làm thịt đi. Phụ vương bị Tào toá chết, Mã vô cùng cùng Hàn Toại - anh em kết nghĩa của Mã Đằng, lấy quân tiến công Tào Tháo.Tại trận Đồng Quan, Mã Siêu trận chiến quân Tào, vẫy vùng ngang dọc, tấn công thắng các tướng của Ngụy, khiến cho đại quân Ngụy chảy tác, Tào Tháo nên cắt râu, tháo áo để chạy. Nếu không có sự trung dũng đảm bảo an toàn của Tào Hồng và Hứa Chử thì tháo dỡ đã bỏ mạng cũng nên.Sau này khi thua Tào Tháo, Mã khôn xiết về đầu quân mang lại Trương Lỗ ngơi nghỉ Hán Trung, mang quân đi tấn công quân lưu Bị cứu vãn Thục, bấy giờ lưu giữ Bị vẫn chỉ tất cả Kinh Châu, đang sẵn có hiềm khích với lưu giữ Chương sinh sống Thục cùng đang dồn quân vây tiến công Thục. Mã Siêu đến thì Gia mèo Lượng mang lại Trương Phi ra chống. Trương Phi và Mã hết sức đánh không còn trận này mang lại trận khác, mỗi trận rộng trăm hợp, đánh từ sáng mang đến tối vẫn còn đấy hăng. Trời tối, 2 bên lại sai quân sĩ đốt đuốc đến sáng, đánh nhau cả đêm, mãi sau này Mã vô cùng thấy Trương Phi khỏe khoắn không hạ nổi new dùng kế giả vờ thua, quân 2 bên thốc đến đánh, trận chiến mới xong không phân chiến thắng bại.Lưu Bị thấy Mã siêu tài nghệ mang bụng yêu mến, Gia mèo Lượng bèn đồ mưu sai bạn đem kim cương sang hối lộ quan mặt Trương Lỗ nói xấu Mã Siêu. Trương Lỗ nghe lời nịnh thần, nghi kỵ Mã Siêu, đẩy Mã hết sức vào cụ bí, ngay lúc ấy giữ Bị cho những người tới chiêu hàng. Mã cực kỳ về với giữ Bị liền mang quân tiến công đất Thục, lưu Chương sợ quá xin hàng, nhờ đó Lưu Bị lấy được Thục. Sau thời điểm lấy Thục, giữ Bị sắc phong "Ngũ hổ tướng", Mã hết sức vừa về với giữ Bị ko lâu đã có đứng vào hàng ngũ năm đại tướng mạnh mẽ nhất đất Thục thì quả là tài mức độ phi thường. 6
0

Hoàng Trung (Nước Thục)

Hoàng Trung, từ bỏ Hán Thăng là một trong vị lão tướng đất Kinh Châu, sau theo Hàn Huyền về thủ làm việc Tràng Sa cho tới khi giữ Bị thu được Tràng Sa mới theo hàng. Bấy giờ Hoàng Trung giao hàng Hàn Huyền, là vị tướng tên tuổi cơ mà khi quan lại Vũ cất quân đi tiến công Gia mèo Lượng đã khuyên phải cẩn trọng.Hoàng Trung tuy đã già nhưng lại vẫn khỏe hoàn toàn có thể giương được cung 2 tạ mà phun trăm vạc trúng cả trăm, lại kinh nghiệm chinh chiến đầy mình. Lúc giao chiến với quan Vũ, phía hai bên đánh nhau rộng trăm hợp không phân win bại. Quan liêu Vũ thấy Hoàng Trung tốt giang, vững chắc và kiên cố bèn tương kế tựu kế dùng vậy đà đao, giả vờ thua chạy rồi nhân thời cơ quay lại chém. Dẫu vậy khi Hoàng Trung xua đuổi theo thì con ngữa lại khuỵu chân vấp ngã xuống do ngựa chiến yếu lâu không ra trận, quan lại Vũ thả đến về thay ngựa. Hoàng Trung cù về, Hàn Huyền bảo ngày sau hãy sử dụng cung phun Quan Vũ. Hôm sau Hoàng Trung và Quan Vũ giao chiến tía mươi hợp, Hoàng Trung rút cung ra nhưng do nể mẫu nghĩa quan lại Vũ tha cho hôm trước nên nhì lần phun dây không, lần thứ ba rọi bắn vào mũ. Như vậy, nếu Hoàng Trung mà bắn thật sự thì có lẽ trận ấy quan Vũ đã bị tiêu diệt đến tía lần.Sau này khi lưu giữ Bị sở hữu được Thục, Hoàng Trung cũng được vinh dự góp khía cạnh trong "Ngũ hổ tướng". Mặc dù không được quan lại Vũ ưa chuộng nhưng trong tương lai Hoàng Trung lập được không ít đại công, góp công béo giúp lưu lại Bị đánh Tào Tháo chiếm hữu được Hán Trung, thống duy nhất hai đất Xuyên Thục. 5
0

Trương Liêu (Nước Ngụy)

Trương Liêu, từ Văn Viễn, là 1 trong những trong "Ngũ hổ lương tướng" nước Ngụy, và nói cách khác là vị đại tướng mạo mưu võ tuy vậy toàn duy nhất của Tào Tháo.Ban đầu, Trương Liêu đi theo Lã Bố, cùng rất Lưu Bị với Tào toá tranh chiếm Ích Châu. Sau khoản thời gian Lã cha chết, Trương Liêu bị bắt sống, Tào toá toan chém mà lại Lưu Bị cùng Quan Vũ can ngăn, Tháo bắt đầu cởi trói mang đến Trương Liêu, Trương Liêu cảm phục mà lại hàng Tào Tháo.Sau này, Trương Liêu là vị đại tướng mạo lập công đầu góp Tào Tháo vượt mặt Viên Thiệu, Viên Thuật, tỉnh bình định Trung Nguyên. Vào trận quan Độ nổi tiếng, quân dỡ bấy tiếng binh ít, cạn lương còn quân Viên Thiệu lương các binh mạnh, Tào cởi được hẹn Du hiến kế, lập kế đốt kho lương Viên Thiệu. Bao gồm Trương Liêu là đại tướng đứng vị trí số 1 đi đốt kho lương rồi kế tiếp lại đi truy ngay cạnh Viên Thiệu, lập công mập trong trận quan tiền Độ.Khi Tào Tháo thua thảm trận Xích Bích yêu cầu rút quân về hứa hẹn Xương, kế tiếp lại nhằm mất tởm Châu vào tay giữ Bị, Tào tháo sai Trương Liêu trấn giữ thích hợp Phì, là trọng điểm trấn giữ lại phía Nam, khu vực tiếp ngay cạnh Giang Đông của Tôn Quyền và Kinh Châu của lưu lại Bị. Lúc Tào tháo dỡ đánh Hán Trung, Tôn Quyền nhân thời cơ đánh hòa hợp Phì. Bấy giờ đồng hồ Trương Liêu chỉ bao gồm 7000 quân còn Tôn Quyền có đến 10 vạn. Trương Liêu theo kế của Tào tháo ghi vào mật thư, thuộc Lý Điển dẫn 800 quân cảm tử đánh thẳng vào đại quân Đông Ngô khiến cho Tôn Quyền cùng các tướng Đông Ngô nên tháo chạy. Cuộc chiến này fan Giang Đông người nào cũng khiếp, con nít nghe đến cái tên Trương Liêu không dám khóc đêm.Trương Liêu là 1 trong trong số ít đối phương mà quan lại Vũ nên nể phục. Trước đó Quan Vũ cùng Trương Liêu từng kết hôn làm bởi hữu, sau này mỗi cá nhân theo một phe. Mặc dù là bạn của quan tiền Vũ cùng từng được lưu giữ Bị xin mang đến thoát chết, Trương Liêu vẫn trung thành giao hàng nhà Ngụy. 3
6

Triệu Vân (Nước Thục)

Triệu Vân, tự tử Long, là trong những danh tướng danh tiếng nhất Tam Quốc.Trước lúc trở về với lưu giữ Bị, Triệu Vân theo Công Tôn Toản. Khi Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiến công bại, Triệu Vân đến theo lưu giữ Bị, vốn là liên minh của Công Tôn Toản. Khi theo lưu Bị, cái brand name Triệu Vân bắt đầu thực sự tỏa sáng.Công trạng của Triệu Vân thì có nhiều, nhưng nổi tiếng nhất phải nói đến việc Triệu Vân một mình phá vòng vây quân Tào, giúp đỡ chúa công A Đẩu. Bấy giờ, lưu giữ Bị giao đấu với Tào cởi ở gớm Châu, bị lose lớn nên bỏ chạy về phía Nam. Vk con lưu lại Bị là Cam phu nhân với A Đẩu bị lạc trong chiến loạn, Triệu Vân một mình phi con ngữa vào quân Tào, buộc A Đẩu vào bụng, phá vòng vây nhưng mà thoát ra. Tào tháo dỡ ở bên trên núi nhìn xuống, thấy Triệu Vân đi tới đâu thì quân bộ đội ngả ra cho tới đấy, rước bụng kính phục hạ lệnh không một ai được phun lén mà đề xuất bắt sống Triệu Vân, nhờ thay Triệu Vân sẽ thoát, cứu vớt được ấu chúa mang lại Lưu Bị. Trong trận đấu này, Triệu Vân vẫn giết chết vô số binh tốt, lấy mạng những tướng Hạ Hầu Ân, Trung Tấn, Trung Thân, đánh lui Trương Cáp, không sợ Tào Hồng.Sau này, Triệu Vân còn lập nhiều công béo cho lưu giữ Bị như đảm bảo an toàn Lưu Bị sang làm cho rể Đông Ngô, giành lại A Đẩu từ bỏ tay quân Đông Ngô, góp công đánh chiếm Xuyên Thục, đẩy lui đại quân Tào toá ở Hán Trung. Trong những năm vị tướng mạo của "Ngũ hổ tướng", Triệu Vân đó là vị tướng tuyệt vời nhất nhất, được Gia cát Lượng yêu thương mến, trọng dụng nhất. 2
2


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 155, Bài 155 : Luyện Tập

Quan Vũ (Nước Thục)

quan lại Vũ, tự Vân Trường, đứng số hai trong ba đồng đội Lưu-Quan-Trương, với là vị tướng đứng đầu "Ngũ hổ tướng" nước Thục.Quan Vũ mình cao chín thước, phương diện đỏ như gấc, mắt phượng ngươi ngài, râu dài hai thước, uy phong lẫm liệt. Với tính cách khảng khái, hào hiệp, kiêu hùng, quan Vũ kết nghĩa vườn cửa đào với lưu lại Bị cùng Trương Phi, cùng cả nhà chống lại giặc khăn vàng cùng Đổng Trác.Khi Tào túa đánh tự Châu, giữ Bị thảm bại chạy tan tác, ba bằng hữu thất lạc nhau, quan lại Vũ bị vây hết đường chạy, toan từ bỏ vẫn thì Trương Liêu đến khuyên can. Nhờ vào lời khuyên nhủ can của Trương Liêu, quan lại Vũ ra sản phẩm để đảm bảo hai bà xã của lưu lại Bị đang bên trong tay Tào Tháo, mà lại Quan Vũ nói "hàng Hán chứ không cần hàng Tào".Được Tào cởi trọng đãi, quan liêu Vũ hy vọng trả hết ơn nghĩa để sau đây ra đi không hối tiếc. Bấy giờ quân Tào chiến đấu với Viên Thiệu, hai đại tướng mạo của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú lúc này rất mạnh, quân Tào mất nhì tướng sinh hoang mang. Quan tiền Vũ bèn xin đi trảm Nhan Lương, chém Văn Sú. Quan Vũ 1 mình cưỡi Xích Thố phi vào đại quân Viên Thiệu, cho trước khía cạnh Nhan Lương, 2 bên chưa giao chiến thì đầu Nhan Lương sẽ rơi xuống đất. Văn Sú đi trả thù, giao chiến với quan liêu Vũ cũng chưa được ba hòa hợp thì bị quan Vũ chém nốt.Sau này lúc biết tin lưu Bị ở bên Hà Bắc, quan lại Vũ nhất quyết gửi hai chị ra đi. Tào cởi giả bộ cho đi nhưng tất cả ý ý muốn cản, không gửi Quan Vũ giấy thông hành khiến các quan giữ lại ải quán triệt quan Vũ qua. Quan liêu Vũ qua năm ải, chém sáu tướng, danh tiếng để đời.Sau này khi giữ Bị chứa quân sang trọng Xuyên Thục thì không đúng Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu - vốn là địa thế vô thuộc quan trọng. Quan tiền Vũ trấn giữ Kinh Châu bền vững và kiên cố cho cho tới khi lưu lại Bị đã mang được khu đất Thục, Đông Ngô cùng Tào tháo dỡ liên thông bày mưu chiếm đất kinh Châu, hại bị tiêu diệt Quan Vũ. Trước lúc chết, quan lại Vũ trúng thương hiệu độc, thần y Hoa Đà bắt buộc mổ tay, cạo xương, vậy cơ mà Quan Vũ một tay giơ ra mang đến Hoa Đà cạo xương, tay cơ vẫn tiến công cờ, cười cợt nói như không. Trước lúc mất gớm Châu, quan tiền Vũ tiến công được Phàn Thành, bắt được hai mãnh tướng mạo Tào tháo là Bàng Đức với Vu Cấm. Sau khi mất, quan liêu Vũ hiển thánh, được người đời kính phục vày nghĩa dũng tuy nhiên toàn. 1
3

bên trên là mười danh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, mình thích ai nhất? Hãy bình luận ở dưới cùng glaskragujevca.net nhé.