Toàn bộ công thức sinh học 12Tính số liên kết Hidro và số liên kết cộng hóa trịCÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁNTính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – PCác dạng bài tập Sinh học 12 cơ bảnCác dạng bài tập Sinh học 12 và cách giải phần di truyền học quần thể

Toàn bộ công thức sinh học 12

Tính số Nu của ADN (Hoặc của Gen)

*

Tính chiều dài

*

Tính số liên kết Hidro và số liên kết cộng hóa trị

*
Tính số Nu tự do cần dùng
*

Tính số liên kết cộng hóa trị được hình thành và phá vỡ

*

TÍNH THỜI GIAN TỰ SAO

*

Bảng bộ ba mật mã

*

QUÁ TRÌNH SAO MÃ VÀ DỊCH MÃ-ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN

*

TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

*

CẤU TRÚC PROTEIN

*

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG

*

TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC – SỐ LIÊN KẾT PEPTIT

*

TÍNH SỐ tARN

*

SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN

*

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN

*

Của nhiều mARN thông tin sinh ra từ 1 gen có cùng số riboxom nhất định trượt qua không trở lại

*

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBOXOM CÒN TIẾP XÚC VỚI mARN

*

ĐỘT BIẾN GEN

*

LIÊN QUAN ĐẾN CHIỀU DÀI GEN

*