Cùng Top lời giải trả lời chính xác nhất cho thắc mắc trắc nghiệm: “Các tính năng chính của Access?” kết phù hợp với những con kiến thức không ngừng mở rộng về Tin học 12 là tư liệu hay dành cho chúng ta học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Các chức năng chính của access là

Câu hỏi : Các công dụng chính của Access?

A. Lập bảng

B. đo lường và thống kê và khai thác dữ liệu

C. Lưu trữ dữ liệu

D. Ba câu trên rất nhiều đúng

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Ba câu trên đầy đủ đúng

Giải thích: Các chức năng chính của Access là sản xuất lập, lưu trữ, cập nhật (thêm, xóa, sửa) và khai thác (Sắp xếp, tra cứu kiếm, thống kê, lập báo cáo) dữ liệu.

Cùng top lời giải bài viết liên quan về Giới thiệu Microsoft Access nhé!

Kiến thức mở rộng về reviews Microsoft Access.

1. ứng dụng Microsoft Access

Phần mềm Microsoft Access là hệ cai quản trị cơ sở dữ liệu dùng trên những máy tính cá nhân và máy tính xách tay chạy vào mạng viên bộ, có thể chấp nhận được lưu trữ cùng xử lí tài liệu dạng bảng. Các chức năng chính của Access là xây dựng bảng, cấu hình thiết lập mối links giữa các bảng, lưu trữ, cập nhật và kết xuất thông tin.

*

2. Chức năng thiết yếu của Access

- hỗ trợ công thế tạo lập, lưu giữ trữ, update và khai thác dữ liệu:

+ chế tác lập các CSDL và tàng trữ chúng trên những thiết bị nhớ, một CSDL bao gồm các bảng tài liệu và mối liên kết giữa những bảng đó.

+ sinh sản biểu mẩu để cập nhật dữ liệu, báo cáo thống kê hay đều mẩu hỏi để khai thác dữ liệu vào CSDL, xử lý các vấn đề quản lí.

- Ví dụ

+ vấn đề quản lí học viên của một tờ học.

+ Để quản lí lí tin tức học sinh, giáo viên công ty nhiệm sản xuất một bảng gồm các thông tin như sau:

*

+ Với vấn đề trên, hoàn toàn có thể dùng Access xây cất CSDL giúp gia sư quản lí học sinh lớp, cập nhật thông tin, tính điểm vừa phải môn, …

3. Các đối tượng chính của Access

a) những loại đối tượng chính của Access

- Bảng (Table): dùng làm lưu dữ liệu. Với nhiều hàng, mỗi sản phẩm chứa các thông tin về một cá thể khẳng định của một công ty thể

- chủng loại hỏi (Query): dùng để sắp xếp, tìm kiếm kiếm và kết xuất dữ liệu xác minh từ một hoặc những bảng

- Biểu chủng loại (Form): Giúp tạo thành giao diện tiện lợi cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin

- báo cáo (Report): Được xây cất để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra

b) Ví dụ

Với lấy ví dụ như về việc quản lí học tập sinh, cơ sở tài liệu quản lí học viên gồm:

- Bảng:

+ HOC_SINH: lưu thông tin về học sinh

- Biểu mẫu:

+ Nhap HS: để update thông tin về học tập sinh

+ Nhap Diem: update điểm mức độ vừa phải môn của học sinh

- chủng loại hỏi: để xem thông tin của một học viên theo đk nào đó

- Báo cáo: xem cùng in ra bảng điểm môn Tin học, list đoàn viên

4. Một số làm việc cơ bản

a) Khởi đụng Access

- có 2 cách triển khai khởi đụng Access:

+ biện pháp 1: Start → All Programs → Microsoft Office Access

+ cách 2: Nháy lưu ban vào hình tượng ACCESS bên trên màn hình.

- khi ấy màn hình thao tác làm việc của Access có dạng:

*

b) tạo ra CSDL mới

- Nháy chuột vào Blank desktop database

- Đặt tên mang lại file, lựa chọn vị trí lưu giữ và bấm vào chọn Create nhằm khởi tạo

*

- lúc đó cửa sổ cơ sở dữ liệu xuất hiện thêm như hình. Hành lang cửa số CSDL có bố phần đó là thanh công cụ, bảng chọn đối tượng người tiêu dùng và trang đựng các đối tượng hiện thời

*

- giữ ý: tệp csdl vừa tạo chưa xuất hiện đối tượng nào (CSDL trống), nếu gồm CSDL thì sẽ xuất hiện thêm trên bảng

c) Mở cơ sở tài liệu đã có

- Ta tiến hành một vào hai phương pháp sau:

+ bí quyết 1: Nháy chuột lên tên database (nếu có) trong form New File

+ giải pháp 2: lựa chọn lệnh tệp tin → Open…. Rồi tìm cùng nháy lưu ban vào tên CSDL bắt buộc mở

- khi đó, mở ra cửa sổ cơ sở dữ liệu của csdl vừa mở

*

- lưu ý: Access chỉ làm việc với một database tại một thời điểm

Người ta thường hotline tệp CSDL thay cho CSDL.

d) hoàn thành phiên làm việc với Access

- Ta hoàn toàn có thể thực hiện tại như sau:

+ biện pháp 1: lựa chọn File → Exit

+ bí quyết 2: nháy nút góc trên thuộc bên yêu cầu ứng dụng.

5. Làm việc với các đối tượng

a) cơ chế làm việc với các đối tượng

- chính sách thiết kế (Design View): tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, biến đổi cách trình diễn và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

- cơ chế trang dữ liệu (Datasheet View): dùng để làm hiển thị dữ liệu dạng bảng, có thể chấp nhận được xem, xó hoặc đổi khác các tài liệu đã có.

Chú ý: Có thể đổi khác qua lại giữa cơ chế thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

b) Tạo đối tượng người tiêu dùng mới

- Dùng các mẫu dựng sẵn (Wizard - Thuật sĩ).

- người tiêu dùng tự thiết kế.

- phối hợp cả hai biện pháp trên.

Lưu ý: thường dùng cách thứ ba: dùng các mẫu dựng sẵn, sau đó chỉnh sửa lại theo thiết kế của cá nhân.

Xem thêm: Tại Vì Anh Ích Kỷ Tìm Người Khác Chỉ Vì, Lời Bài Hát Linh Cảm Tim Em (Piano Version)

c) Mở đối tượng

- Trong hành lang cửa số của loại đối tượng người sử dụng tương ứng, nháy đúp lên tên một đối tượng người sử dụng để mở nó.