Bài viết để giúp bạn biết cách giải hệ phương trình số 1 hai ẩn bởi 2 biện pháp giải hệ nhanh và đúng chuẩn nhất: phương thức thế và phương pháp cộng đại số!

Trước không còn ta cần phải biết hệ phương trình hàng đầu hai ẩn là gì?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ta tất cả phương trình mới chỉ còn nghiệm y:

10y = 40

suy ra y = 40/10 = 4

Ta cố y = 4 vào phương trình 4x + 7y = 16 ta được:

4x + 7.4 = 16

=> 4x = 16 – 28

=> 4x = – 12

=> x = -12/4 = -3.

Bạn đang xem: Các cách giải hệ phương trình

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho rằng (x, y) = (-3, 4).


Chú ý:

Nếu hệ số của 1 ẩn nào kia của cả 2 phương trình giống như nhau thì ta trừ vế cùng với vế của nhì phương trình.

Còn nếu hệ số của 1 ẩn nào đó của 2 phương trình đối nhau thì ta cộng vế với vế của nhị phương trình.


Như vậy ta đã học được 2 giải pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là áp dụng

Phương pháp thếPhương pháp cùng đại số

Tùy trực thuộc vào hệ phương trình cơ mà ta chọn cách cân xứng để giải cấp tốc và chính xác.

Xem thêm: Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá, Phân Tích Khổ 2 Của Bài Thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá

Dù chọn lựa cách nào họ cũng nên giám sát và biến đổi cẩn thận thì mới giải ra nghiệm đúng.