Các dạng bài xích tập toán về mệnh đề với tập hợp là tài liệu cực kì hữu ích, tất cả 60 trang tuyển chọn chọn các bài tập trắc nghiệm mệnh đề với tập hợp bao gồm đáp án với lời giải cụ thể kèm theo.

Bạn đang xem: Các bài tập mệnh đề

Thông qua tư liệu này các em học sinh lớp 10 gồm thêm những tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức chương trình Đại số 10 chương 1. Nội dung cụ thể mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu trên đây.

Các dạng bài xích tập toán về mệnh đề cùng tập hợp

Câu 1. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề đựng biến? trường hợp là mệnh đề thì chỉ tính đúng, không đúng của mệnh đề đó.

a) 3+4=5

b)

*
 là 1 số ít vô tỷ

c) 4 x+3

Câu 2. Xét tính trắng đen của từng mệnh đề sau với phát biểu mệnh đề che định của nó.

a) 1637 chia hết cho 5

b)

*

c)

*
cùng
*
nhằm viết những mệnh đề sau:

a) Có một số nguyên không chia hết cho thiết yếu nó.

b) phần đa số thực cộng với 0 đều bằng chình nó

c) Có một trong những hữu tỷ nhỏ hơn nghịch đảo của nó

d) Moi số bốn nhiên đều to hơn số đối của nó

Câu 8. Phát biêu thành lời mọt mệnh đề sau cùng xét tính đúng sai của nó.

*

Câu 9. Lập mệnh đề lấp định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 10. Lập mệnh đề phủ của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi

b) có một tam giác cân chưa hẳn là tam giác đều

Câu 11. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Lúc này là thứ mấy?

B. Chúng ta hãy học đi!

C. An học lớp mấy?

D. Việt nam là một nước ở trong Châu Á.

Câu 12.

Xem thêm: Bác Sĩ Chuyên Khoa Là Gì - So Sánh Trình Độ Với Bác Sĩ Chuyên Khoa 2

trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. 10 là số thiết yếu phương

B. A+b=c

C.

*


D. 2 n+1 phân tách hết đến 3

.....................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải vềLink glaskragujevca.net chính thức:

những dạng bài bác tập toán về mệnh đề cùng tập phù hợp glaskragujevca.net Xem*