Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử và đặc thù của các nguyên tố chất hóa học

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Cấu trúc bảng tuần hoàn

a) hình thức sắp xếp những nguyên tố trong bảng tuần hoàn: 3 nguyên tắc

- những nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân nguyên tử.Bạn vẫn xem: bán kính nguyên tử vào bảng tuần hoàn

- các nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng (Chu kì).

Bạn đang xem: Bán kính nguyên tử trong bảng tuần hoàn

- những nguyên tố có số electron hóa trị vào nguyên tử như nhau được xếp thành 1 cột (Nhóm).

b) Ô nguyên tố

- từng nguyên tố được xếp vào 1 ô hotline là ô nguyên tố.

c) Chu kì

- từng hàng là 1 trong chu kì.

- Bảng tất cả 7 chu kì:

+ bao gồm 3 chu kì nhỏ: 1, 2, 3.

+ có 4 chu kì lớn: 4, 5, 6, 7.

- Nguyên tử những nguyên tố nằm trong 1 chu kì gồm số lớp electron như nhau.

- Số đồ vật tự của chu kì thông qua số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố vào chu kì đó.

d) Nhóm

- team A: bao gồm chu kì nhỏ tuổi và chu kì lớn, trường đoản cú IA $ ightarrow$ VIIIA.

+ yếu tố $s$ thuộc đội IA, IIA.

- team B: từ IIIB $ ightarrow$ VIIIB với IB, IIB.

+ team B chỉ gồm những nguyên tố ở chu kì lớn.

+ nhân tố thuộc đội B là các nguyên tố $d$ với $f$.

2. Sự đổi khác tuần hoàn

a) cấu hình electron của nguyên tử:

- Số electron xung quanh cùng của nguyên tử các nguyên tố sinh hoạt mỗi chu kì tăng từ $1 ightarrow 8$ thuộc những nhóm từ bỏ IA $ ightarrow$ VIIIA. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố thay đổi tuần hoàn.

b) Sự chuyển đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim, bán kính nguyên tử và cực hiếm độ âm điện của các nguyên tố được cầm tắt vào bảng sau:

*

Bán kính nguyên tửKim loạiPhi kimĐộ âm điện
Chu kì (trái $ ightarrow$ phải)GiảmGiảmTăngTăng
Nhóm (trên $ ightarrow$ xuống)TăngTăngGiảmGiảm

- Trong cùng chu kì (trái $ ightarrow$ phải):

+ Tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim tăng.

+ Tính axit của oxit và hiđroxit tăng, tính bazơ giảm.

+ bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.

- Trong thuộc nhóm A (trên $ ightarrow$ xuống):

+ Tính phi kim giảm, tính sắt kẽm kim loại tăng.

+ Tính axit của oxit với hiđroxit giảm, tính bazơ tăng.

+ nửa đường kính nguyên tử tăng, độ âm năng lượng điện giảm.

Xem thêm: Vị Trí Tương Đối Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Vị Trí Tương Đối Của Đường Thẳng Và Mặt Phẳng

3. Định phương pháp tuần hoàn

- Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của những hợp chất khiến cho từ những nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.