Bài tập giao động tắt dần, cưỡng bức, gia hạn trong đề thi Đại học gồm giải đưa ra tiết

Với bài xích tập giao động tắt dần, chống bức, bảo trì trong đề thi Đại học có giải cụ thể Vật Lí lớp 12 tổng vừa lòng 10 bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập dao động tắt dần, cưỡng bức, duy trì từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn thứ Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập có đáp án chi tiết về dao động tắt dần môn vật lí lớp 12

*

Câu 1. (Câu 16 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một vật dao động cưỡng bức dưới chức năng của một nước ngoài lực đổi mới thiên ổn định với tần số f. Chu kì dao động của đồ gia dụng là

*
*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 2. (Câu 10 Đề thi thpt QG năm 2016 – Mã đề 536): Một hệ xê dịch cơ đang tiến hành dao cồn cưỡng bức. Hiện tượng lạ cộng hưởng xẩy ra khi

A. Tần số của lực chống bức to hơn tần số xấp xỉ riêng của hệ.

B. Chu kì của lực chống bức to hơn chu kì dao động riêng của hệ.

C. Tần số của lực chống bức bởi tần số xê dịch riêng của hệ.

D. Chu kì của lực chống bức nhỏ dại hơn chu kì xê dịch riêng của hệ.

Lời giải:

Đáp án: C

Trong xấp xỉ cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bởi tần số xấp xỉ riêng của hệ f = fo .

Câu 3. (Câu 4 Đề thi thí nghiệm 2017): Một hệ xấp xỉ cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xẩy ra khi

A. Biên độ xê dịch giảm dần, tần số của giao động không đổi.

B. Biên độ giao động không đổi, tần số của giao động giảm dần.

C. Cả biên độ xấp xỉ và tần số của xấp xỉ đều ko đổi.

D. Cả biên độ xấp xỉ và tần số của xấp xỉ đều bớt dần.

Lời giải:

Đáp án: C

Trong dao động gia hạn thì biên độ cùng tần số của giao động là không đổi so với xấp xỉ tự do.

Câu 4. (Câu 7 Đề thi xem sét 2017): Khi nói đến dao động gia hạn của một bé lắc, tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Biên độ của dao động duy trì giảm dần theo thời gian.

B. Dao động duy trì không bị tắt dần dần do bé lắc không chịu tác dụng của lực cản.

C. Chu kì của dao động gia hạn nhỏ rộng chu kì xê dịch riêng của con lắc.

D. Dao động bảo trì được bổ sung cập nhật năng lượng sau từng chu kì.

Lời giải:

Đáp án: D

Dao động bảo trì được bổ sung cập nhật năng lượng sau mỗi chu kì.

Câu 5. (Câu 4 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 201): Khi nói đến dao hộp động cơ cưỡng bức, tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào vào biên độ của lực chống bức.

B. Biên độ của xê dịch cưỡng bức dựa vào vào tần số của lực chống bức.

C. Xấp xỉ cưỡng bức tất cả tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Xấp xỉ cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Lời giải:

Đáp án: D

Dao động cưỡng bức tất cả tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ giao động thì xảy ra cộng hưởng

Câu 6. (Câu 1 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 202): Khi nói tới dao động cơ tắt dần dần của một vật, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Li độ của vật luôn giảm dần dần theo thời gian.

B.Gia tốc của vật luôn giảm dần dần theo thời gian.

C.Vận tốc của vật luôn luôn giảm dần dần theo thời gian.

D.Biên độ giao động giảm dần theo thời gian.

Lời giải:

Đáp án: D

Dao cồn tắt dần bao gồm biên độ giảm dần theo thời gian

Câu 7. (Câu 2 Đề thi Minh họa 2018): Dao động cơ tắt dần

A. Bao gồm biên độ tăng đột biến theo thời gian.B. Có biên độ bớt dần theo thời gian.

C. Luôn có hạiD. Luôn bổ ích

Lời giải:

Đáp án: B

Dao rượu cồn tắt dần gồm biên độ bớt dần theo thời gian

Câu 8. (Câu 10 Đề thi trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 201): Khi nói tới dao hộp động cơ cưỡng bức, tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Giao động cưỡng bức bao gồm chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực chống bức.

C. Xê dịch cưỡng bức gồm tần số luôn luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

D. Biên độ của giao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Lời giải:

Đáp án: C

Dao động cưỡng bức bao gồm tần số bằng tần số của lực cưỡng dâm

Câu 9. (Câu 3 Đề thi trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 210): Một nhỏ lắc lò xo có tần số xê dịch riêng f0. Khi chức năng vào nó một ngoại lực cưỡng bách tuần hoàn gồm tản số f thì xẩy ra hiện tượng cùng hưởng. Hệ thức nào tiếp sau đây đúng?

A. F = f0B. F = 4f0C. F = 0,5f0D. F = 2f0.

Lời giải:

Đáp án: A

Điều kiện cùng hưởng f = f0

Câu 10. (Câu 24 Đề thi Minh họa 2019): Thực hiện tại thí nghiệm về xấp xỉ cưỡng bức như hình bên. Năm bé lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con nhấp lên xuống điều khiển) được treo bên trên một tua dây. Lúc đầu hệ đã đứng yên tại vị trí cân bằng. Kích đam mê M dao động bé dại trong khía cạnh phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng mẫu vẽ thì các con lắc còn sót lại dao rượu cồn theo. Không kể M, bé lắc dao động mạnh mẽ nhất là

A. Con lắc (2).B. Con lắc (1).

C. Con lắc (3).D. Nhỏ lắc (4).

Xem thêm: Cô Cạn Là Gì - Cô Cạn Dd Là Gì

*

Lời giải:

Đáp án: B

Con nhấp lên xuống dao động mạnh nhất là nhỏ lắc có chu kì sớm nhất với chu kì xê dịch của bé lắc , mặc không giống chu kì dao động của những con lắc đơn lại tỉ trọng với chiều nhiều năm → con lắc (1) có chiều dài gần nhất với chiều lâu năm của bé lắc M cho nên vì thế sẽ xê dịch với biên độ phệ nhất.