Bạn sẽ xem: Các dạng bài xích tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ, đại từ bỏ sở hữu trên Website glaskragujevca.net

Đại từ nhân xưng với tính từ cài là tri thức ngữ pháp dễ dẫu vậy rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn nữa với bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính tự sở hữu được tổng hợp do ieltscaptoc.com.vn dưới đây sau thời điểm các bạn học ngừng tri thức ngữ pháp tiếng Anh về đại từ tải trong giờ Anh nhé!


1. Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ mua và đại tự sở hữu

2. Bài xích tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ thiết lập và đại trường đoản cú sở hữuBài tậpGiải đáp

1. Lí thuyết về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ download và đại trường đoản cú sở hữu

1.1. Đại từ bỏ nhân xưng

Đại từ bỏ nhân xưng là gần như từ dùng để xưng hô vào giao tiếp. Ngôi trước tiên thuộc về tín đồ nói, ngôi sản phẩm hai ở trong về người nghe, ngôi thứ cha thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật mà bạn nói và fan nghe đề cập tới. Đại trường đoản cú nhân xưng được quản lý ngữ nên có thể gọi bọn chúng là đại từ nhà ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu

Đại tự nhân xưngTân ngữĐại từ làm phản thânĐại từ bỏ sở hữuTính trường đoản cú sở hữu

IMeMyselfMineMy

WeUsOurselvesOursOur

You (số ít)YouYourselfYoursYour

You (số nhiều)YouYourselvesYoursYour

HeHimHimselfHisHis

SheHerHerselfHersHer

ItItItselfItsIts

TheyThemThemselvestheirstheir

*
Lí thuyết về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ, đại từ bỏ sở hữu

Lưu ý:

Khi mong kêu người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU, YOU”vì bởi vậy là khôn xiết bất lịch sự. Nếu tín đồ đó là nam, có thể kêu MR so với nam, MRS, hoặc MISS hay Ms so cùng với nữ.“IT”chỉ sử dụng cho nhỏ vật, đồ vật vật, sự đồ dùng hoặc danh tự trừu tượng, không lúc nào dùng làm chỉ người. Trong tiếng Việt, ta hoàn toàn có thể dùng “NÓ” để chỉ fan thứ cha nào đó. Vào trường phù hợp này, trong giờ đồng hồ Anh, chỉ rất có thể dịch “NÓ” thành“HE” hoặc “SHE” tùy ở trong giới tính.

NgôiTiếng AnhPhiên âm

Ngôi đầu tiên số ít: TôiI/aɪ/

Ngôi đầu tiên số nhiều: bọn chúng tôi, toàn bộ chúng taWe/wi:/

Ngôi vật dụng hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/

Ngôi thứ hai số nhiều: những anh, những chị, các bạn…You/ju:/


Ngôi thứ tía số ít: Anh ấyHe/hi:/


Ngôi thứ bố số ít: Chị ấyShe/ʃi:/

Ngôi thứ bố số ít: NóIt/it/

Ngôi thứ bố số nhiều: Họ, bọn chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại trường đoản cú sở hữu

Người ta dùng đại từ cài đặt để kiêng khỏi đề nghị nhắc lại tính từ download + danh từ sẽ đề cập trước đó. Nó bao gồm nghĩa: mine = dòng của tôiyours = loại của (các) bạn; … vì thế chúng sửa chữa thay thế cho danh từ. Đừng thời điểm nào cần sử dụng cả đại từ cài đặt lẫn danh từ.

Đại tự nhân xưngĐại trường đoản cú sở hữuPhiên âm

Tôi – IMine/main/

Chúng tôi, tất cả họ – WeOurs/aʊəz/

Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/

Các anh, các chị, chúng ta – YouYours/jɔ:z/

Anh ấy – HeHis/hiz/

Chị ấy – SheHers/hɜ:z/

Nó – ItIts/its/

Họ, chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ tải khác với đại từ cài đặt (nêu trên) ở trong phần nó xẻ nghĩa cho danh tự chứ không thay thế sửa chữa cho danh từ. Gọi là tính từ sở hữu vày nó trổ tài đặc điểm sở hữu của fan hoặc thiết bị so với danh từ đi sau nó.

Đại từ nhà ngữTính từ bỏ sở hữu

IMy

WeOur

You (số ít)Your

You (số nhiều)Your

HeHis

SheHer

ItIts

TheyTheir

2. Bài xích tập về đại từ nhân xưng, tính từ mua và đại tự sở hữu

Bài tập

Bài tập 1: hãy lựa chọn phương án phù hợp để điền vào khu vực trốngThis is_____ (my/I) book and that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want to lớn be a teacher and___ (my/ me) sister wants to be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam và Lan’s teacher/ Nam và Lan teacher) is very nice and friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.Bài tập 2: Hãy lựa chọn 1 trong 3 phương án sau để hoàn thiện câuThe bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind to lớn __ (our/ us/ we).William & Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.

*
Bài tập về đại tự nhân xưng, tính từ tải và đại từ mua – bài tập 2

My car is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want khổng lồ sit between you và __(he/ him/ his).She has an táo khuyết in __ (she/ her/ hers) hand.Bob & Ted live near __(them/ their/ they) school.Bài tập 3: Hãy điền một đại từ tương thích vào địa điểm trống để hoàn thành xong câu__ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?Bài tập 4: Điền đại từ thích hợp thay cụ cho danh từ vào ngoặc……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister & I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry?
Bài tập 5: Điền đại từ tương thích vào vị trí trống……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket?Bài tập 6: Điền vào khu vực trống bằng tính từ cài hoặc đại trường đoản cú sở hữuI’ve got a watch. This is _ watch.My friends & I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs to lớn me. It is __.The chair belongs khổng lồ Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __.Bài tập 7: Đọc thư năng lượng điện tử. Chọn phần lớn từ thích hợp và điền vào vị trí trốngDear Christian,

My name is Emily & I want lớn be _____ (1) e-pal. I am seven years old và I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my không tính phí time, I go to the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India & her father is from Germany. Please write soon and tell _____ (6) all about you family & friends.

Best wishes,

Emily

1. A. YoursB. YourC. You

2. A. BeB. CanC. Have got

3. A. YouB. YourC. Yours

4. A. AmB. IsC. Are

5. A. SheB. HersC. Her

6. A. IB. MeC. My

Bài

Bài tập 8

1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue

3. (They) _________ oto is red4. (We) _________ dog is white

5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big

7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary

Bài tập 9: Điền đại tự nhân xưng phù hợp vào vị trí trống……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard to lớn find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us to lớn your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?

*
Bài tập về đại tự nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ thiết lập – bài tập 9

They paid Michael chứa cánh a lot of money lớn make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam and Ally for ages. Have you met……recently?I have two brothers and one sister; ……sister is a student.This is where we live. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need to lớn stop smoking.

Xem thêm: Cơ Chế Của Sự Vận Chuyển Nước Ở Thân Là, Nêu Cơ Chế Của Quá Trình Vận Chuyển Nước


Bài tập 2The bird sang trọng its happy tune.Listen to lớn her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind khổng lồ us.William and Tracy love their dogs so much.My car is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want to lớn sit between you and himShe has an táo khuyết in her handBob và Ted live near their schoolBài tập 3I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema?Bài tập 4He is dancing.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorbike.She is from England.She has a sister.Have you got a bike, Marry?Bài tập 5I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket?Bài tập 6

1. My2. Ours3. Her4. His

5. His6. Her7. Hers8. Yours

9. Mine10. Hers11. Mine12. Theirs

Bài tập 7

1. B2. C3. A4. B5. C6. B

Bài tập 8

1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue

3. (They) ___Their______ car is red4. (We) ___Our______ dog is white

5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big

7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary

Bài tập 9

1. I – he – it2. You3. She – it4. They

5. You – you6. You – they7. It – her8. His

9. Us10. Him11. Them12. My

13. Our14. Their15. Your16. Me

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ mua và đại tự sở hữu. Mời độc giả xem thêm nhiều tư liệu tiếng Anh cũng giống như các bài bác tập tiếng Anh bổ ích tại trang web tienganh365.net. Chúc các bạn học tập tốt và ăn điểm số cao nhất.