Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án là tư liệu tổng hòa hợp các thắc mắc luyện tập về chương 5 hóa 10 có tên là Halogen. Ở chương này những em sẽ được học kỹ rộng về những vụ việc mà những em được chấp thuận từ lớp 8, lớp 9, trải qua đó không ngừng mở rộng thêm các tính chất vật lý và hóa học, bài xích tập về chương này sẽ không khó tùy thuộc vào lúc độ hiểu với tập trung của những em.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án

TẢI XUỐNG PDF

*
*
*
*
*

Bài tập trắc nghiệm chương halogen tất cả đáp án

Câu 1. Trong số PƯHH, các halogen:

A. Chỉ biểu đạt tính khử.

B. Chỉ biểu thị tính oxi hoá.

C. Không bộc lộ tính oxi hoá.

D. Miêu tả tính oxi hoá với tính khử.

Câu 2. Nên chọn câu đúng:

A. Phi kim chỉ tồn taị ở nhì trạng thái rắn và khí.

B. Phi kim có ánh kim.

C. Phi kim dẫn nhiệt, dẫn điện kém.

D. Phi kim dẫn năng lượng điện tốt.

Câu 3. Trong các halogen sau, halogen nào bao gồm tính khử mạnh bạo nhất?

A. Br

B. I

C. Cl

D. F.

Câu 4. Sục khí Clo vào dd đựng NaBr với NaI mang lại PƯ trọn vẹn thì thu đượcc 1,17g NaCl. Số mol láo hợp

NaBr và NaI bao gồm trong dd đầu là từng nào ( trong những số cho dưới đây)?

A. 0,02 mol.

B. 0,01 mol.

C. 0,03 mol.

D. Tất cả đều sai.

Caâu 5. Để so sánh độ hoạt động hóa học tập mạnh, yếu của phi kim fan ta thường xem xét kỹ năng PƯ:

A. Với hidro với với kim loại.

B. Cùng với oxi.

C. Cùng với dd muối

D. Với kiềm.

Câu 6. Hidroxít tối đa của một nguyên tố R bao gồm dạng HRO4 . R mang lại hợp hóa học khí với hidro trong những số ấy chứa 2,74%

hidro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?

A. Phot pho

B. Clo

C. Brom

D. Iot.

Câu 7. Nước clo tất cả tính tẩy màu vì những đặc tính sau:

A. Clo chức năng với nướcc khiến cho axít HCl có tính tẩy màu.B. Clo hấp thụ được màu.C. Clo chức năng với nước tạo nên axít HClO gồm tính tẩy màu.D. Toàn bộ đều đúng.

*
*
*
*
*

Câu 21. Lây2 lít khí H2 cho chức năng vớ 3 lít khí Cl2. Hiệu suất PƯ là 90%. Thể tích hỗn hợp sau pư:

A. 4,5 lít

B. 4 lít

C. 5 lít

D. Tác dụng khác.

Câu 35. Gồm 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong các dd sau : Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, BaNO3 ,

Ba(OH)2. Để phân biệt những dd trên ví như chỉ cần sử dụng thêm một dung dịch thử nào sau đây:

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. Dd AgNO3

D. Câu A, B, C đa số đúng.

Câu 36. Đem đối chiếu hai mẫu mã NaCl, thấy hàm lượng Cl hai mẫu thử không giống nhau. Tại sao nào sau đây phù hợp nhất?

A. Hai chủng loại thử này có nguồn gốc khác nhau.

B. Ít nhất là 1 trong nhị chất chưa hẳn là nguyên chất.

C. Hai chủng loại chứa những đồng vị khác nhau của clo.

D. Tất cả hai hợp chất khác biệt có thuộc một phương pháp phân tử.

Câu 37. Phối hợp 10g tất cả hổn hợp hai muối cacbonat cuả sắt kẽm kim loại hóa trị II và III bởi dung dịch HCl ta chiếm được ddA

và0,672lít khí bay ra ởđtc khi cô cạn dd A thì khối lượng muối khan chiếm được là:

A. 10,33g

B. 9,33g

C. 11,33g

D. 12,33g.

Câu 38. Mộtoxít X của Iốt PƯ với cacbon mono oxít như sau: X + 5CO —-> I2 + 5CO2. Oxít iot nào tiếp sau đây ứng với

công thứuc phân tử của X.

A. I2O5

B. I2O3

C. I4O5

D. I3O5.

Câu 39. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau. Flo là:

A. Phi kim vận động mạnh nhất

B. Hóa học oxi hóa khỏe mạnh nhất

C. Thành phần bền nhất

D. Nguyên tố bao gồm độ âm điện béo nhất

Câu 40. Trong các PƯHH, các halogen chỉ thể hiện

A. Tính oxi hoá.

B. Tính khử

C. Tính oxi hoá cùng tính khử

D. Biến đổi số oxi hóa.

Xem thêm: Song Tử Nữ Song Tử Hợp Với Cung Nào Nhất Trong 12 Cung Hoàng Đạo?

Đáp án trắc nghiệm halogen

1 D 11 A 21 C 31 C 41 A 2 C 12 D 22 2-1-4-3 32 A 42 C 3 B 13 D 23 A 33 B 43 D 4 A 14 A 24 C 34 C 44 B 5 A 15 D 25 D 35 A 45 D 6 B 16 A 26 B 36 C 46 B 7 C 17 B 27 A 37 A 47 B 8 C 18 A 28 A 38 A 9 B 19 D 29 A 39 C 10 D trăng tròn A 30 B 40 C

Cảm ơn những em đã xem và sở hữu xuống bài tập trắc nghiệm chương halogen tất cả đáp án, bộ tài liệu này sẽ giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài xích tập đồng thời kiểm tra lý thuyết cùng độ gọi bài của các em, tự đó vận dụng vào làm các bài tập khó với tầm độ phân hóa cao.