*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát

glaskragujevca.net xin reviews đến các quý thầy cô, những em học sinh bộ thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 11: Ancol bao gồm đáp án đưa ra tiết, lựa chọn lọc. Tài liệu tất cả 6 trang tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám đít chương trình sgk Hóa 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ancol có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức và kỹ năng để đạt tác dụng cao trong bài thi môn hóa học 11 sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ancol phenol có đáp án

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 6 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 15 câu

- lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống nhằm xem vừa đủ tài liệu Trắc nghiệm Ancol tất cả đáp án – hóa học lớp 11:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11

Bài giảng hóa học 11 bài bác 40: Ancol

Bài 40: Ancol

Bài 1:Sản phẩm chính thu được khi bóc tách nước từ 3-metylbutan-2-ol là

A. 3-metylbut-1-en B. 2-metylbut-2-en.

C. 3-metylbut-2-en. D. 2-metylbut-3-en

Đáp án: B

Bài 2:Hai ancol X, Y đều sở hữu CTPT C3H8O số anken thu được khi đun các thành phần hỗn hợp X với Y với hỗn hợp H2SO4đặc ở ánh sáng cao là

A. 1B. 3C. 2 D. 4.

Đáp án: A

Bài 3:Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp 3 ancol đối chọi chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng chiếm được 3,808 lít khí CO2(đktc) với 5,4 gam H2O. Quý giá của m là

A. 5,42B. 5,72C. 4,72 D. 7,42.

Đáp án: C

⇒ nCO2= 0,17 mol; nH2O= 0,3 mol

⇒ m = 0,17.12 + 0,3.2 + (0,3 – 0,17).16 = 4,72 (gam)

Bài 4:Từ 180 gam glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, nhận được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Thoái hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được các thành phần hỗn hợp X. đẻ trung hòa hỗn thích hợp X đề xuất 720 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Hiệu suất quy trình lên men giấm là

A. 90%B. 80%C. 75% D. 72%.

Đáp án: A

C6H12O6→ 2C2H5OH → 2CH3COOH

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

nNaOH= 0,72.0,2 = 0,144 (mol)

Ta có: 0,1.2.0,8.h/100 = 0,144 ⇒ h = 90%

Bài 5:Thực hiện phản ứng lên men m gam glucozơ chiếm được 750 ml rượu 10o. Biết trọng lượng riêng của rượu là: 0,7907 g/ml và hiệu suất phản ứng lên men rượu là 60%. Giá trị m là:

A. 193,35 B. 139,21

C. 210 D. 186,48

Đáp án:

Vrượu= 750.10/100 = 75ml ⇒ mrượu= 59,3025g

C6H12O6 → 2C2H5OH

180 → 92 (gam)

*

Bài 6:Khi bóc nước từ 1 chất X bao gồm công thức phân tử C4H10O chế tác thành ba anken là đồng phân của nhau ( tính cả đồng phân hình học). Công thức kết cấu thu gọn của X là

A. (CH3)2COH). B. CH3OCH2CH2CH3.

C. CH3CH(OH)CH2CH3.D. CH3CH(CH3)CH2OH.

Đáp án: C

Bài 7:Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy thuộc số mol mỗi ancol thì lượng nước có mặt từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước ra đời từ ancol kia. Ancol Y là

A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-OH.

C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH D. CH3-CH(OH)-CH3.

Đáp án: C

Bài 8:Khi so với thành phần một ancol 1-1 chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro vội 3,625 lần cân nặng oxi. Số đồng phân ancol ứng với bí quyết phân tử của X là

A. 3B. 4C. 2 D. 1.

Đáp án: B

Gọi cách làm của X là CxHyO

Ta có: 12x + y = 58 ⇒ CTPT của X là C4H10O

*

Bài 9:Hai ancol nào sau đây cùng bậc ?

A. Propan-2-ol cùng I-phenyletan-I-ol

B. Propan-I-ol với phenyletan-I-ol

C. Etanol với propan-2-ol

D. Propan-2-ol cùng 2-metylpropan-2-ol.

Đáp án: A

Bài 10:Trong những loại anncol no, đối chọi chức gồm số nguyên tố cacbon to hơn 1 sau đây, ancol làm sao khi bóc nước (xt H2SO4đặc, 170oC) luôn thu được 1 ankan duy nhất

A. Ancol bậc III. B. Ancol bậc I

C. Ancol bậc II. D. Ancol bâc I và bậc III

Đáp án: B

Bài 11:Tên thay thế của C2H5OH là

A. Ancol etylicB. Ancol metylicC. Etanol D. Metanol.

Đáp án: C

Bài 12:Số đồng phân kết cấu của C4H10O là

A. 3 B. 4 C. 6 D. 7.

Xem thêm: Giá Của Vẹt Cockatoo Giá Bao Nhiều, Hội Vẹt Ngoại Nhập ( Không Chơi Vẹt Nội )

Đáp án: D

*

Bài 13:) cho những ancol sau: CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH.