Giải Vở bài tập Toán 5 bài xích 31: rèn luyện chung trang 42,43

Bài 1 trang 42 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 42 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: Tìm x:

*

Trả lời

*

Bài 3 trang 42 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: Một đội tiếp tế ngày thức nhất làm được

*
công việc, ngày sản phẩm hai có tác dụng được
*
công câu hỏi đó

Hỏi trong thời gian 2 ngày đầu, trung bình hàng ngày đội sản xuất đã làm cho được bao nhiêu phần công việc?

Trả lời

Hai ngày đầu đội sản xuất làm được:

*

Trung bình hàng ngày đội cấp dưỡng làm được:

*
(công việc)

Đáp số:

*
công việc

Bài 4 trang 43 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 1:

a) sở hữu 4 quả trứng phải trả 10 000 đồng. Tìm mua 7 trái trứng như vậy phải trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu giá cả mỗi trái trứng sụt giảm 500 đồng thì với 10 000 đồng rất có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế?

Trả lời

a,Giá chi phí một quả trứng:

10000 : 4 = 2500 (đồng)

Số tiền tải 7 quả trứng:

2500 × 7 = 17500 (đồng)

b,Giá chi phí một trái trứng sau khoản thời gian giảm giá:

2500 – 500 = 2000 (đồng)

Sau khi giảm giá 500 đồng mỗi quả trứng, cùng với 10 000 đồng rất có thể mua được số trái trứng là: