Hỏi và trả lời những câu hỏi về rất nhiều môn học chúng ta có nó lúc này : thông thường có mỗi môn học từng nào lần vào tuần.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 6


Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

*

a)  Hi, Akiko. It"s nice to talk to lớn you again.

(Xin chào Akiko. Thật thú vị nói lúc chuyện với chúng ta lần nữa.)

Nice lớn talk to lớn you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thật thú vị khi nói chuyện với bạn, nam à.)

b) Are you at school? 

(Bạn làm việc trường nên không?)

Yes, I am. It"s break time.

(Vâng, đúng rồi. Nó là giờ đồng hồ ra chơi/giải lao.)

c) Are you at school, too?

(Bạn cũng sinh sống trường buộc phải không?)

No, I"m at home. I"m studying my English lesson.

(Không, mình ngơi nghỉ nhà. Mình đang học môn giờ Anh.)

d)  Good for you. How often bởi you have English?

(Tốt đến bạn. Bạn thường có môn giờ đồng hồ Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư lần một tuần.)


Câu 2

2. Point & say.

(Chỉ cùng nói.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

a) How often vì you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thường sẽ có môn Âm nhạc không? - Mình học nó một đợt một tuần.)

b) How often vày you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thường sẽ có môn công nghệ không? - Mình học tập nó hai lần một tuần.)

c) How often vì chưng you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thường sẽ có môn giờ Việt không? Mình học tập nó bốn lần một tuần.)

d) How often bởi vì you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường có môn Toán không? Mình học nó từng ngày học.)


Câu 3


3. Let"s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Ask & answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về hầu hết môn học các bạn có hôm này và bạn làm việc nó thường xuyên xuyên như thế nào.)


Lời giải chi tiết:

- How many lessons do you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm nay bạn học bao nhiêu môn? - Mình học bốn môn: Toán, giờ Việt, giờ Anh cùng Khoa học.)

- How often bởi vì you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn liên tục học Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm lần một tuần.)

- How often vày you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn liên tục học tiếng Việt như thế nào? - Mình học tập nó năm lần một tuần.)

- How often vị you have English? - I have it twice a week.

(Bạn liên tục học tiếng Anh như thế nào? - Mình học tập nó hai lần một tuần.)

- How often vị you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn tiếp tục học Khoa học như vậy nào? - Mình học nó hai lần một tuần.)


Câu 4


4. Listen and circle a or b.

(Nghe với khoanh tròn a hoặc b.)

*


Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often vày you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often vày you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons bởi you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music và PE. How about you? How many lessons vày you have today?

Akiko: Oh, It"s a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It"s nice khổng lồ have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It"s nice to talk khổng lồ you again.

Akiko: Nice khổng lồ talk khổng lồ you, too, Mai. Do you have school today?

Mai: Yes, but not now. I"ll go to school in the afternoon. How about you?

Akiko: I"m on holiday. How many lessons bởi you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths & Art.

4. Tony: What subject vì you like best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I like it, too. How often vì you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thường học môn giờ Anh như thế nào, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó hằng ngày Mai à.

Mai: Bạn bao gồm thích môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Cầm cố còn bạn? chúng ta thường học tập tiếng Anh như vậy nào?

Mai: Mình học nó bốn lần một tuần.

2. Akiko: Hôm nay bàn sinh hoạt bao nhiêu môn hả Nam?

Nam: Mình học tư môn: Toán, giờ Việt, âm nhạc và Thể dục. Vắt còn bạn? bạn học bao nhiêu môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, lúc này là ngày ngủ ở mặt Nhật.

Nam: Tuyệt quá. Thật là mê say khi được nghỉ.

3. Mai: Chào Akiko. Khôn cùng vui lại được nói chuyện với bạn.

Akiko: Mình cũng rất vui khi được thì thầm với bạn, Mai? các bạn có phải đi học hôm nav không?

Mai: Có, nhưng chưa phải bây giờ. Mình sẽ tới trường vào buổi chiều. Cầm cố còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, tiếng Việt, Toán với Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn ưa thích môn học nào nhất, Quân?

Quan: Mình phù hợp Toán. Chũm còn bạn, Tony?

Tony: Mình cũng thích nó. Chúng ta thường học tập môn Toán cùng với tần suất như thế nào?

Quan: Mình học nó đều ngày đi học. Cố gắng còn bạn?

Tony: Ồ, mình học tập nó chỉ gồm bốn lần một tuần thôi.

Lời giải bỏ ra tiết:

1.a

2.a

3.b

4.a

1. Mai has English four times a week?

(Mai bao gồm môn giờ Anh bốn lần một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam gồm bốn môn học.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm nay Akiko vào kỳ nghỉ.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân gồm môn Toán hàng ngày học.)


Lời giải đưa ra tiết:

1. How many lessons bởi you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm nay các bạn có từng nào môn học? - Tôi gồm 5 môn học: Toán, tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học và Tiếng Anh.)

2. What"s your favourite lesson? - It"s Maths.

(Môn học yêu thích của khách hàng là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often vị you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học yêu thích của công ty thường tất cả mấy lần? - Tôi bao gồm nó hàng ngày học.)

4. How often vị you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thường có môn giờ Anh mấy lần? - Tôi tất cả nó cha lần một tuần.)

5.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Bậc 3 Có 3 Nghiệm Phân Biệtx3, Phương Trình Bậc 3 Có 3 Nghiệm Khi Nào

 Do you like English? Why? / Why not? - Yes, I do. Because I can talk khổng lồ many people from different countries in the World.

(Bạn mê thích môn giờ Anh đề xuất không? trên sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi thích. Bởi vì tôi có thể nói rằng chuyện với khá nhiều người từ bỏ những nước nhà khác nhau trên cố giới.)