Bài tập nguyên lý kế toán giúp fan học sau khi học xong, khối hệ thống lại toàn thể kiến thức triết lý áp dụng vào phần nghiệp vụ cách thức tính giá


*

I. Bài bác tập phương pháp tính giá có lời giải

1.Tài liệu

Công ty XYZ tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, thực hiện mua một lô nguyên liệu nhập kho với con số 40.000 kg. Gía hóa solo của số vật liệu này thừa nhận từ người bán có cả thuế GTGT 10% là 330.000.000 đồng. Ngân sách chi tiêu vận gửi đã giao dịch thanh toán bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 7.350.000 đồng. Số lượng nguyên liệu nhập kho theo phiếu nhập là 39.850 kg. Hao hụt định nấc trong quá trình thu sở hữu của loại nguyên vật liệu này là 1%.

Bạn đang xem: Bài tập phương pháp tính

2.Yêu cầu

Tính tổng mức và giá solo vị vật liệu thu mua

Hướng dẫn giải

Tổng giá bán trị nguyên vật liệu thu cài = 300.000.000+7.000.000= 307.000.000

Giá đối chọi vị vật liệu mua = 307.000.000/39.850=7.703,89 đồng/kg

II. Bài xích tập thực hành cách thức tính giá

Bài số 1:

Công ty PLO tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, thực hiện mua một phương tiện vận tải đường bộ dùng cho chuyển động chịu thuế GTGT. Gía hóa 1-1 nhận tự người bán có cả thuế GTGT 10% là 495.000.000 đồng. Lệ tổn phí trước bạ nên nộp 5%. Giá thành trước sử dụng thanh toán bằng tiền phương diện 14.500.000

Xác định cực hiếm ghi sổ của phương tiện vận tải theo tài liệu trên

Bài số 2:

Công ty MNL tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, triển khai nhập khẩu một lô vật liệu dùng cho chuyển động sản xuất chịu đựng thuế GTGT. Gía trị lô vật liệu tính theo giá bán CIF là 350.000.000 đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu yêu cầu nộp là 20%, thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu nên nộp là 10%.

Xem thêm: Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2019 Môn Toán (Có Giải Chi Tiết), Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Toán 2019

Ngân sách vận đưa lô nguyên liệu về kho công ty theo giá bán hóa đối kháng có cả thuế GTGT 5% là 6.300.000 đồng

Xác định giá trị lô nguyên liệu nhập khẩu theo tư liệu trên

Bài số 3:

Công ty ABC tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, ngày 10/n xuất 1.840kg nguyên liệu chính cho thêm vào sản phẩm. Gía đơn vị chức năng của nguyên liệu chính xuất theo phương thức nhập sau-xuất trước là 1.200kg tính theo giá bán 42.500 đồng/kg với 640 kilogam tính theo giá 42.515 đồng/kg

Xác định ngân sách nguyên vật liệu chính ngày 10/n theo tư liệu trên

Trên đây là bài tập phương thức tính giá có lời giải cùng một vài bài tập phương thức tính giá thực hành thực tế giúp các chúng ta cũng có thể củng thay lại kỹ năng và kiến thức phần này.

Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán thực hành tại tp HCM để nhận thấy sự hỗ trợ rất tốt từ các chuyên gia, kế toán tài chính trưởng tại kế toán tài chính Lê Ánh.