VI. Các dạng trong câu bị động

1. Câu thụ động chứa cồn từ có 2 tân ngữ

Những đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như:give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), … thì chúng ta có thể chuyển thay đổi 2 câu bị động, tùy vào chúng ta muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ làm sao thì sẽ chuyển tân ngữ kia lên thành công ty ngữ bị động.Bạn đang xem: bài tập passive voice nâng cấp có đáp án

Ví dụ 1:

I gavehiman apple.

Bạn đang xem: Bài tập passive voice nâng cao có đáp án

(Tôiđã cho anh ấymột quả táo.)

O1 O2

➤ An apple was given to lớn him.(Một quả táođã đượctrao cho anh ta.)

➤ He was given an hãng apple by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

lấy ví dụ như 2: He sent his relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Chuyển đổi câu chủ động chứa đụng từ tường thuật

Một số đụng từ tường thuật phổ biến là:think (nghĩ rằng )/ say (nói rằng )/ suppose (cho rằng)/ believe (tin rằng)/ consider (xem xét rằng)/ report (thông báo rằng)/ aggree (đồng ý rằng)/ announce (thông báo rằng)/ expect (đoán trước là)/ hope (hi vọng là)/ suggest (đề xuất rằng)/ understand (hiểu rằng), ...ect..


*

1. CÁC BƯỚC VIẾT CÂU BỊ ĐỘNG CHỨA ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT:

Cách 1: Impersonal Reporting Passive (theo bản thân thì phương pháp này dễ dàng hơn biện pháp thứ 2) B1: Tìm cồn từ tường thuật vào câu chủ động:

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

B2: ban đầu viết câu với ‘It’ cùng thêm vào:

(1) Động từ tường thuật sinh sống dạng thụ động (be + V3/ed)

(2) ‘that’ (có thể thêm hoặc không)

Ví dụ: It was announced that......

B3: cung ứng phần còn sót lại của câu chủ động không núm đổi bất kể gì cả.

Ví dụ: It was announced that new tax reform will take place next year.

Một số ví dụ mang đến cách đổi khác theo giải pháp 1:

- nhà động: Everybody knows (that) regular exercise is good for your health. (thì bây giờ đơn) (mọi tín đồ đều biết rằng tập thể dục thường xuyên xuất sắc cho mức độ khỏe)

⇒Bị động: It is known (that) regular excercise are good for your heath. (thì bây giờ đơn)

- chủ động: People are saying (that) nobody will vote for him again. (thì bây giờ tiếp diễn) (Mọi bạn nói rằng sẽ không ai bỏ phiếu cho ông ấy lần nữa.)

⇒ Bị động: It is being said (that) nobody will vote for him again.

Cách 2: Personal Reporting Passive (cách khó hơn) - B1: khẳng định động trường đoản cú tường thuật vào câu.

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

(1) Động tự tường thuật nghỉ ngơi dạng bị động (be + V3/-ed)

Ví dụ: New tax reform was announced.......

CHÚ Ý: cụ vì bắt đầu với ‘It’ như biện pháp 1, cách này ta sẽ ban đầu với chủ ngữ còn lại trong câu nhà động. - B3: biến đổi động từ sót lại ở câu dữ thế chủ động (take place) thành dạng nguyên mẫu có ‘to’

Ví dụ: New tax reform was announced to lớn take place next year.

- cấu trúc chung:

S2 + Động từ bỏ tường thuật sống dạng thụ động (be + V3/-ed) + to-V

TỚI KHÚC RẮC RỐI RỒI CÁC BẠN Ạ!!!

Do đụng từ nguyên mẫu(to infinitive verb) bị giới hạn do nó cần thiết chia theo thì của câu chủ động nên ko thể diễn đạt sát nghĩa. Trong trường hợp kia ta sẽ đề xuất dùng tất cả dạng động từ nguyên mẫu:

- Dạng đơn: to do

+ Được sử dụng khi cồn từ đồ vật hai của câu bị động nằm tại vị trí thì bây giờ đơn hoặc thì tương lai

+ Ví dụ:

Chủ động: Everyone says that Anna makes a lot of moneyBị động: Anna is said to make a lot of money

- Dạng tiếp diễn: to be doing

+ Được cần sử dụng khi động từ đồ vật hai của câu bị động nằm ở thì hiện tại tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna is making a lot of moneyBị động: Anna is said lớn be making a lot of money

- Dạng dứt đơn: to have done

+ Được cần sử dụng khi rượu cồn từ đồ vật hai của câu bị động nằm ở thì vượt khứ đơn, hiện tại tại xong xuôi hay quá khứ hoàn thành.

Chủ động: Everyone says that Anna made a lot of moneyBị động: Anna is said lớn have made a lot of money

- Dạng dứt tiếp diễn: to lớn have been doing

+ Được dùng khi động từ vật dụng hai của câu bị động nằm ở thì thừa khứ tiếp diễn, hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn tuyệt quá khứ dứt tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna was making a lot of moneyBị động: Anna is said to have been making a lot of money

Một số ví dụ khác:

- công ty động: Everyone believes that the manager is going resign next month. (Mọi bạn tin rằng người quản lý sẽ từ chức vào thời điểm tháng tới)

⇒ Bị động: The manager is believed to be resigning in 2020.

- công ty động: People reported that he was conspring against the Board. (Mọi người báo cáo rằng anh ta đang thủ đoạn chống lại hội đồng quản ngại trị.)

⇒ Bị động: He was reported to lớn have been conspiring against the Board.

- nhà động: People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta rước cắp chi phí của bà mẹ anh ta.)

⇒ Bị động: He is thought lớn have stolenhis mother’s money.

- chủ động: The police thought that the thief was hiding somewhere in the city.

⇒ Bị động: The thief was thought lớn be hiding somewhere in the city

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu nhờ vào vả với các động từhave, get, makecó thể được đảo qua câu thụ động với cấu trúc


*

*

5. Tiêu cực với những động trường đoản cú chỉ giác quan

- Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)- Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy một trong những phần của hành vi hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy vẫn đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó có tác dụng gì)- Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu cho cuối.

Xem thêm: Top 10 Thu Ăn Măng Trúc Đông Ăn Giá Xuân Tắm Hồ Sen Hạ Tắm Ao

Ví dụ:

➤Shewas heard to cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

6. Biến đổi câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down, time’s up → Let your penbe putdown, time’s up. (Bỏ bút xuống, đã hết thời gian làm cho bài)

- Thể lấp định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: vì chưng not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy thành phầm này)

7. 73 câu bài bác tập vận dụng:

Các bạn download file bài xích tập bên dưới về và áp dụng những gì chúng ta đã học lúc này nhé!