Tài liệu gồm các các dạng lý thuyết, phương pháp giải và các bài tập nguyên hàm, tích phân, áp dụng tích phân nhằm tính diện tích, thể tích giao hàng cho kỳ thi trung học phổ thông QG môn Toán.


NGUYÊN HÀM

Ví du 1: tìm kiếm nguyên hàm của các hàm số sau:

*

*

*

*

Daïng 1: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1

 Phương pháp giải:  

b1: Đặt x = u(t) (điều kiện mang lại t để x chaỵ từ bỏ a cho b) => dx = u"(t).dt

b2: Đổi cận:

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay