Giới hạn hàm số hay thường điện thoại tư vấn là số lượng giới hạn của hàm số – Là con kiến thức quan trọng của toán 11 trực thuộc bậc THPT. Để học xuất sắc phần này chúng ta cần nắm rõ lý thuyết, biết cách áp dụng linh hoạt những dạng vào giải bài tập.

Bạn đang xem: Bài tập giới hạn hàm số

1. định hướng giới hạn hàm số

1.1 số lượng giới hạn của hàm số trên một điểm

Định nghĩa 1. (Giới hạn hữu hạn): mang sử (a; b) là một trong những khoảng chứa điểm x0 và y = f (x) là một trong những hàm số khẳng định trên một khoảng tầm (a; b), có thể trừ tại 1 điểm x0. Ta nói hàm số f (x) có số lượng giới hạn là số thực L khi x dần mang đến x0 (hoặc trên điểm x0 ) nếu với đa số dãy số (xn) trong tập vừa lòng (a; b) x0 cơ mà lim xn = x0 ta đều phải sở hữu lim f (xn) = L lúc ấy ta viết: $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = L$ = L hoặc f (x) → L lúc x → x0

Từ định nghĩa, ta có các kết quả:

$mathop lim limits_x o x_0 c$ = c, cùng với c là hằng số.Nếu hàm số f (x) khẳng định tại điểm x0 thì $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)$

Định nghĩa 2. (Giới hạn vô cực): đưa sử (a; b) là 1 khoảng cất điểm x0 với y = f (x) là một trong hàm số khẳng định trên một khoảng tầm (a; b), hoàn toàn có thể trừ tại 1 điểm x0. Ta nói hàm số f (x) có số lượng giới hạn là vô rất khi x dần mang đến x0 (hoặc tại điểm x0 ) nếu với tất cả dãy số (xn) vào tập đúng theo (a; b) x0 mà lim xn = x0


ta đều phải sở hữu limf(xn)= ±∞

Khi đó ta viết: $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)$ = ± ∞ hoặc f (x) → ±∞ khi x → x0

1.2 số lượng giới hạn của hàm số tại vô cực

Định nghĩa 3. Giả sử hàm số y = f (x) khẳng định trên khoảng tầm (a; +∞). Ta nói hàm số f (x) có số lượng giới hạn là số thực L khi x dần mang đến +∞ nếu với tất cả dãy số (xn) trong tập đúng theo (a; +∞) mà lại lim xn = +∞

ta đều có lim f (xn) = L

*


1.3 một vài định lý về giới hạn hữu hạn

Sau đây là 3 định lý quan trọng về số lượng giới hạn hữu hạn hàm số

*

1.4 giới hạn một bên

Đề tìm số lượng giới hạn bên nên hay giới hạn bên trái của hàm số f(x), ta dựa vào lý thuyết đặc trưng sau

*

1.5 một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Sau đó là 2 Quy tắc đặc biệt quan trọng đề tìm số lượng giới hạn vô cực bạn cần nhớ

*


1.6 các dạng vô định

*

2. Phân dạng giới hạn hàm số

Dạng 1. Thực hiện định nghĩa giới hạn của hàm số search giới hạn

Sử dụng các định nghĩa 1, quan niệm 2, quan niệm 3.

Bài tập 1. thực hiện định nghĩa số lượng giới hạn hàm số, tìm những giới hạn sau: $mathop lim limits_x o + infty frac2x – 1$

Lời giải

*

Dạng 2. Chứng minh rằng $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)$ không tồn tại

Ta tiến hành theo quá trình sau:

*

Bài tập 2: Tìm giới hạn hàm số lượng giác sau $mathop lim limits_x o + infty left( cos x ight)$

Lời giải

Đặt f(x) = cos x. Chọn hai dãy số xn cùng yn với:

*

Dạng 3. Các định lí về giới hạn và số lượng giới hạn cơ bản để search giới hạn

Cách 1: Đưa hàm số phải tìm giới hạn về dạng tổng, hiệu, tích, thương của những hàm số cơ mà ta đã biết giới hạn.

Xem thêm: Chuyên Đề Tam Giác Đồng Dạng Bồi Dưỡng Hsg Toán 8 Có Lời Giải Chi Tiết

Ta có kết quả sau:

*

Cách 2: Sử dụng nguyên tắc kẹp giữa, cụ thể Giả sử cần tính số lượng giới hạn hàm số $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)$ hoặc $mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight)$

ta thực hiện quá trình sau:

*

Bài tập 3: Tính các giới hạn hàm số sau: $mathop lim limits_x o 3 left( x^2 + x ight)$

Lời giải

$mathop lim limits_x o 3 left( x^2 + x ight)$ = 32 + 3 = 12

Nhận xét

Với hàm số f(x) khẳng định tại điểm x0 thì số lượng giới hạn của nó lúc x → x0 có mức giá trị f(x)Với hàm số $fracfleft( x ight)gleft( x ight)$ gồm f(x0) ≠ 0 cùng g(x0) = 0 thì giới hạn của nó khi x → x0 có giá trị bằng ∞.Trong trường hợp với hàm số $fracfleft( x ight)gleft( x ight)$ gồm f(x0) = 0 (tức gồm dạng $frac00$)Chúng ta phải sử dụng những phép thay đổi đại số để khử dạng $frac00$, và thông thường là làm mở ra nhân tử bình thường (x − x0)

Dạng 4. Tính số lượng giới hạn một mặt của hàm số

Sử dụng những định lí với chú ý sau:

x → $x_0^ + $; được gọi là x → x0 với x > x0 ( lúc đó |x − x0| = x − x0 ).x → $x_0^ – $; được hiểu là x → x0 với x 0 ( lúc đó |x − x0| = x0 − x)

Bài tập 4: Tìm những giới hạn một bên của những giới hạn sau:

a) $mathop lim limits_x o 2^ + frac 3x – 6 ightx – 2$

b) $mathop lim limits_x o 2^ – frac 3x – 6 ightx – 2$

Lời giải

a) $mathop lim limits_x o 2^ + fracx – 2 = mathop lim limits_x o 2^ + frac3x – 6x – 2 = mathop lim limits_x o 2^ + 3 = 3$

b) $mathop lim limits_x o 2^ – frac 3x – 6 ightx – 2 = mathop lim limits_x o 2^ – frac – 3x + 6x – 2 = mathop lim limits_x o 2^ + left( – 3 ight) = – 3$

Nhận xét: Vậy, trường hợp hàm số f(x) không xác minh tại điểm x0 thì giới hạn một bên của nó không khác so với giới hạn tại x0

Dạng 5. Giới hạn của hàm số số kép

*

Bài tập 5. Cho hàm số

*

Tính $mathop lim limits_x o 0^ – fleft( x ight)$ cùng $mathop lim limits_x o 0^ + fleft( x ight)$

Lời giải

*

Dạng 6. Một vài ba qui tắc tính giới hạn vô cực

Dạng 7. Dạng $frac00$

Bản chất của bài toán khử dạng không xác minh $frac00$ là làm xuất hiện nhân tử thông thường để:

Hoặc là khử nhân tử chung để đưa về dạng xác địnhHoặc là biến hóa về dạng giới hạn cơ bản, quen thuộc đã biết tác dụng hoặc biết cách giả

*

Dạng 8. Số lượng giới hạn dạng 1∞, 0.∞, ∞0

a) Đối với dạng 0.∞ và ∞0 ta lựa chọn 1 trong hai giải pháp sau

Cách 1: sử dụng phương pháp đổi khác để tận dụng những dạng số lượng giới hạn cơ bản

Cách 2: áp dụng nguyên lí kẹp giữa với những bước

*

b) Đối cùng với dạng 1∞ bắt buộc nhớ những giới hạn cơ bản sau $mathop lim limits_x o 0 left( 1 + x ight)^frac1x = e$, $mathop lim limits_x o infty left( 1 + frac1x ight)^x = e$

Trên đây là bài viết chia sẻ phương pháp tìm giới hạn hàm số và các dạng bài xích tập thường xuyên gặp. Bài xích tới ta sẽ học về hàm số liên tục, mới bạn đón xem.

Mọi vướng mắc bạn sung sướng để lại bình luận bên dưới để Toán học tập giải đáp chi tiết hơn. Chúc bạn học tập hiệu quả