Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu bị động Passive Voice

Tài liệu giờ Anh siêng đề Câu thụ động Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 phía bên trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh bởi vì duongleteach.com biên soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm giờ đồng hồ Anh gồm định hướng và các dạng bài tập cải thiện có đáp án bám sát chương trình học và đề thi giúp học viên lớp 9 cụ chắc kiến thức phần lý thuyết trước kia hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

Câu tiêu cực Passive Voice và bài bác tập nâng cao có đáp án

Bản quyền nằm trong về VnDoc nghiêm cấm đa số hành vi xào nấu vì mục tiêu thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là bản thân hành vi đó. Thì của cồn từ sinh sống câu bị động cần được chia theo thì của hễ từ sống câu chủ động.

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được gia công bởi em trai của tôi)

Trong câu này, người sáng tác muốn truyền đạt nhấn mạnh hành động chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động ở đây có sứ mệnh tuyên dương, trân trọng hành vi của của tín đồ thực hiện.

2. Điều kiện đổi khác câu bị động:

Động từ bỏ (verb) vào câu chủ động phải là Transitive Verb (ngoại rượu cồn từ phải có tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:


*

Lưu ý: be phân chia theo thì của động từ

4. Quy tắc biến đổi câu bị động:

xác minh thành phần trong câu: công ty ngữ (S)? Động trường đoản cú (V)? Tân ngữ (O)?

xác định thì của động từ chính

mang O trong câu chủ động làm S đến câu bị động. đem S trong câu dữ thế chủ động làm O và đặt sau By vào câu bị động.

thay đổi V chủ yếu trong câu dữ thế chủ động thành P2 (Past Participle) vào câu bị động.

Thêm lớn be vào trước P2 vào câu tiêu cực (To be đề xuất chia theo thời của V chính trong câu dữ thế chủ động và phân tách theo số của S trong câu bị động)

5. Bảng công thức những thì thịnh hành trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ đụng (Active)Bị hễ (Passive)1. The present simple (Thì bây giờ đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì lúc này tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì bây giờ hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì vượt khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì vượt khứ hoàn thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì vượt khứ dứt tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì sau này đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì tương lai tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai trả thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì tương lai gần)S + be going to + V + OS + be going to lớn + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Những dạng câu bị động

a. Thụ động với số đông động từ gồm 2 tân ngữ: rất nhiều động từ bao gồm hai tân ngữ thường là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi mang lại cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent to him

=> He is sent a letter by me

b. Bị động với những động trường đoản cú tường thuật

các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + lớn V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said lớn be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu nhờ vả: với các động từ have, get, make


Have sb vì st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb bởi st => St + be made + to lớn V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made to cut by the hairdresser.

Get + sb + lớn V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài xích tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her car tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

5. John invited Fiona to his birthday buổi tiệc ngọt last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the kết thúc of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Bởi they teach English here?

2. Will you invite her khổng lồ your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?


Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). To lớn the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going to lớn move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister khổng lồ clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker khổng lồ make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician khổng lồ maintain the heater

Đáp án bài tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her oto washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited lớn Johns birthday party last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the kết thúc of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her oto repaired yesterday


Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

5. Mark got his transcripts (send)..cut.. To the university.

Xem thêm: Cung Thiên Yết Nam Thiên Yết Thích Bạn Không Trượt Phát Nào, Cung Thiên Yết

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going to lớn be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his car repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên đây duongleteach.com đã reviews Câu thụ động Passive Voice và bài xích tập cải thiện có đáp án. Mời các bạn tham khảo xem thêm các tư liệu luyện thi vào 10 hay như Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn tiếng Anh năm 2020 Đề 7. được update liên tục trên duongleteach.com.