toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

1) trình bày phương trình hóa học nhận ra các dung dịch sau

a) HCl, H2SO4,HNO3

b) H2SO4, MgCl2, NaNO3

c)H3PO4, Na2SO3, Ca(NO3)2

d)Na2SO3,K2SO3,Mg(NO3)2


*

Có các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: KOH, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, NaCl, Ba(NO3)2. Trình bày phương pháp hóa học tập để nhận ra các hỗn hợp trên. 

 


Dùng quỳ tím:

+Hóa xanh: (KOH;Caleft(OH ight)_2)

cho khí (CO_2) qua hai hóa học trên, tạo kết tủa white là (Caleft(OH ight)_2)

(Caleft(OH ight)_2+CO_2 ightarrow CaCO_3downarrow+H_2O)

Chất còn lại là KOH.

Bạn đang xem: Tất cả phương trình điều chế từ ba(no3)2, h2so4 ra hno3, baso4

+Hóa đỏ: (HNO_3;H_2SO_4)

nhỏ tuổi ít (Baleft(OH ight)_2) vào nhì chất, tạo ra kết tủa trắng là (H_2SO_4)

(H_2SO_4+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaSO_4+2H_2O)

Chất còn lại là HNO3.

+Không thay đổi màu: (NaCl;Baleft(NO_3 ight)_2)

cho chút H2SO4 vừa sáng tỏ ở trên nhỏ tuổi vào mỗi chất, chế tạo kết tủa là (Baleft(NO_3 ight)_2)

(Baleft(NO_3 ight)_2+H_2SO_4 ightarrow BaSO_4downarrow+2HNO_3)

Chất sót lại là NaCl.


Đúng 1
bình luận (0)

Có những lọ mất nhãn đựng những dung dịch sau: KOH, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, NaCl, Ba(NO3)2. Trình bày phương thức hóa học để nhận biết các dung dịch trên.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 2

comment (1)

Bằng phương thức hóa học, hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong lọ mất nhãn sau: HNO3, H2SO4, Ba(NO3)2, KOH

chỉ em với mn;-;


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Trích mẫu mã thử

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử: 

- Hóa đỏ : H2SO4 , HNO3 (1) 

- Hóa xanh : KOH 

- ko HT : Ba(NO3)2

Cho hỗn hợp Ba(NO3)2 lần lượt vào (1) : 

- Kết tủa trắng : H2SO4

 - ko HT : HNO3 

PTHH em từ bỏ viết nhé !


Đúng 2

phản hồi (0)

Bài 1: Bằng cách thức hóa học tập em hãy nhận biết các những dung dịch mất nhãn sau:

1. HNO3, HCl, CaCl2, KI, NaBr, Ba(NO3)2.

2. HCl, NaOH, KCl, NaBr, KI, Ca(NO3)2.


Lớp 10 hóa học
2
0
Gửi bỏ

- Trích một ít những dd làm mẫu mã thử

1)

- cho những dd công dụng với giấy quỳ tím:

+ QT gửi đỏ: HNO3, HCl (1)

+ QT không chuyển màu: CaCl2, KI, NaBr, Ba(NO3)2 (2)

- mang lại dd nghỉ ngơi (1) tác dụng với dd AgNO3:

+ Kết tủa trắng: HCl

(AgNO_3+HCl ightarrow AgCldownarrow+HNO_3)

+ Không hiện tượng: HNO3

- cho những dd sinh sống (2) tác dụng với dd AgNO3:

+ Kết tủa trắng: CaCl2

(CaCl_2+2AgNO_3 ightarrow Caleft(NO_3 ight)_2+2AgCldownarrow)

+ Kết tủa kim cương nhạt: NaBr

(NaBr+AgNO_3 ightarrow AgBrdownarrow+NaNO_3)

+ Kết tủa vàng: KI

(KI+AgNO_3 ightarrow AgIdownarrow+KNO_3)

+ Không hiện tại tượng: Ba(NO3)2

2)

- cho những dd công dụng với giấy quỳ tím:

+ QT đưa đỏ: HCl

+ QT gửi xanh: NaOH

+ QT không gửi màu: KCl, NaBr, KI, Ca(NO3)2 (1)

- cho các dd sinh hoạt (1) chức năng với dd AgNO3:

+ Kết tủa trắng: KCl

(KCl+AgNO_3 ightarrow KNO_3+AgCldownarrow)

+ Kết tủa xoàn nhạt: NaBr

(NaBr+AgNO_3 ightarrow AgBrdownarrow+NaNO_3)

+ Kết tủa vàng: KI

(KI+AgNO_3 ightarrow AgIdownarrow+KNO_3)

+ Không hiện tượng: Ca(NO3)2

 

 

 


Đúng 2

phản hồi (0)
 HNO3HClCaCl2KINaBrBa(NO3)2
Qùy tímhóa đỏhóa đỏ - - - -
AgNO3 - AgCl kết tủa trắngAgCl kết tủa trắngAgI kết tủa vàng đậmAgBr kết tủa vàng nhạtcòn lại
       

 

PTPU

AgNO3+KI---> AgI+ KNO3

AgNO3+NaBr-----> NaNO3+ AgBr

2AgNO3+CaCl2→2AgCl+Ca(NO3)2

HCl+AgNO3→AgCl+HNO3


Đúng 1
bình luận (0)

 

Bài 1: Bằng phương thức hóa học tập em hãy nhận thấy các những dung dịch mất nhãn sau:

1. HNO3, HCl, CaCl2, KI, NaBr, Ba(NO3)2.

2. HCl, NaOH, KCl, NaBr, KI, Ca(NO3)2.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Mẫu Câu Ai Là Gì, Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Từ Chỉ Sự Vật


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

1. Cần sử dụng quỳ tím → phân chia 5 hóa học ra có tác dụng hai nhóm

Nhóm 1: làm quỳ chuyển đỏ: HCl, HNO3

Nhóm 2: Không làm cho quỳ đưa màu: CaCl2, KI, NaBr, Ba(NO3)2

Cho hỗn hợp AgNO3 vào những chất ở hai nhóm

Nhóm 1: 

Xuất hiện nay kết tủa trắng → AgCl → Dung dịch ban sơ là HCl

Không hiện tại tượng → Dung dịch lúc đầu là HNO3

Nhóm 2:

Xuất hiện tại kết tủa trắng → AgCl → Dung dịch ban sơ là CaCl2

Xuất hiện tại kết tủa rubi nhạt → AgBr → Dung dịch thuở đầu là NaBr

Xuất hiện kết tủa quà đậm → AgI → Dung dịch ban đầu là KI

Không hiện nay tượng → Dung dịch lúc đầu là Ba(NO3)2

2. Cần sử dụng quỳ tím

Quỳ gửi xanh → dung dịch NaOH

Quỳ chuyển đỏ → HCl

Dung dịch không chuyển màu: KCl, NaBr, KI, Ca(NO3)2

Cho dung dịch AgNO3 vào đội dung dịch không chuyển màu, hiện nay tượng tựa như ý (1).


Đúng 4

phản hồi (1)

a) HCl, H2SO4, HNO3

c) BaCl2, Ba(NO3)2, HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2


Lớp 8 hóa học
0
0
Gửi diệt

Nêu phương thức nhận biết 4 hỗn hợp sau: Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, HNO3 và Fe(NO3)3


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
0
nhờ cất hộ Hủy

dùng NaOH --> chế tạo ra kết tủa trắng với Mg(NO3)2, kết tủa nâu đỏ với Fe(NO3)3, kết tủa xanh cùng với Cu(NO3)2 với ko taok kết tủa với HNO3


Đúng 0

phản hồi (0)

1. Nhận ra dung dịch (chỉ dùng quỳ tím để nhận biết)

a. H3PO4,AgNO3,NaCl

b. NH4Cl,(NH4)2SO4,Ba(OH)2, K2SO4

2. Nhận biết dung dịch (thuốc test tự do): K3PO4,Ba(NO3)2,NaCl

Giải nhanh 2 bài xích này giùm mình cảm mơn


Lớp 11 Hóa học bài 13: Luyện tập: đặc thù của nito, photpho và...
3
0
Gửi hủy
https://i.imgur.com/Zb6MVj1.jpg
Đúng 0

phản hồi (0)
https://i.imgur.com/o200gea.jpg
Đúng 0
bình luận (0)
https://i.imgur.com/15ouUp0.jpg
Đúng 0
phản hồi (0)

Lớp học tập trực con đường

Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
glaskragujevca.net