Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào những dd : CaCl2;Ca(NO3)2;NaOH;Na2CO3; KHSO4;Na2SO4 ;Ca(OH)2; H2SO4; HCl. Nêu hiện tượng lạ và viết PTHH

 


*

Các trường hợp tạo kết tủa gồm:

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2CO2 + 2H2O


*

Nêu hiện tượng kỳ lạ và viết PTHH xẩy ra khi mang đến Na theo thứ tự vào các dd sau đây 

a. DD CuSO4 b.DD Al2(SO4)3 c. DD Ca(OH)2 d. DD Ca(HCO3)2

 


*

Nhận biết các dd = pp hóa học

a) CaCl2, Ca(OH)2, NaOH, Ca(NO)3

b) Na2CO3, NaCl, NaOH, K2SO4, NaBr

c)Ba(OH)2, HCl, NaCl, Na2SO4, KOH


a)Viết PTHH của phản nghịch ứng giữa Ba(HCO3)2 với lần lượt mỗi hóa học sau : HNO3, Ca(OH)2 , Na2SO4 cùng NaHSO4

b) cho những dd CuSO4 ,Fe2(SO4)3 , MgSO4 , AgNO3 và những kim các loại Cu,Fe, Mg,Ag. Hỏi hầu hết chất nào bội nghịch ứng được với nhau . Viết PTHH


Bài 2: Nêu hiện tượng kỳ lạ quan gần cạnh được và viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

1. Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội.

Bạn đang xem: Cho dung dịch ba(hco3)2 lần lượt vào các dung dịch

2. Cho từ từ bỏ dd BaCl2 vào ống nghiệm đựng dd H2SO4.

3. Mang đến từ từ dd HCl vào ống nghiệm chưá dd NaOH gồm để sẵn 1 mẫu giấy quỳ tím.

4. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

5. Mang đến dd NaOH nhàn rỗi vào ống nghiệm đựng dd CuSO4.

6. Cho bột sắt (III) oxit vào ống nghiệm cất dd HCl.


Bài 1. Bằng phương thức hóa học tập hãy nhận biết các dung dịch: NaOH, NaCl, Na2SO4, HCl, HNO3

Bài 2.

Xem thêm: Tổng Hợp Điểm Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2 Chương Trình Mới

Chỉ sử dụng phenolphtalein hãy nhận biết các dụng dịch: NaOH, Ba(OH)2, HCl, Na2SO4, H2SO4

Bài 3. Nêu hiện tượng, phân tích và lý giải và viết phương trình hóa học:

a) cho dd NaOH vào dd FeCl3

b) mang lại dd NaOH vào dd CuSO4

c) đến từ tự dd NaOH mang lại dư vào dd AlCl3

d) Thổi đàng hoàng khí CO2 đến dư vào dd Ca(OH)2


Nhận biết các dd sau nhưng ko sử dụng thêm thuốc thử:

1.NaHSO4, NaHCO3, Ba(HCO3)2

2.NaHSO4, KHCO3, Na2CO3,Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2

3.NaHCO3, CaCl2, NaCO3, Ca(HCO3)2


Nhận biết :

a)Các chất rắn: Ca(OH)2,Fe(OH)2,NaCl, Na2SO4

b)Dung Dịch NaOH, Ca(OH)2 ,H2SO4,HCl 

c) hỗn hợp NaCl, Na2SO4,Na2CO3, BaCl2


Viết phương trình hóa học cùng ghi rõ hiện tượng cho những chất sau tác dụng:

a. Cu cùng với AgNO3

b. Sắt với Cu(NO3)2

c. BaCl2 cùng với H2SO4

d. Na2CO3 cùng với HCl

e. AgNO3 với NaCl

f. BaCl2 cùng với Na2SO4

g. Na2SO4 cùng với Ba(OH)2

h. CuSO4 với NaOH


+CuO+->+CuCl2+->+Cu(OH)2+->+CuSO4+b)+Mg+->+MgCl2+->+Mg(NO3)2+->+MgSO4+->+MgCO3+->+MgO+B2:+Bằng+phương+pháp+hóa+học,+hãy+phân+biệt+các+dd+mất+nhãn+s...">

B1: Thực hiện biến đổi hóa học theo sơ đồ:a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuSO4b) Mg -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 -> MgSO4 -> MgCO3 -> MgOB2: Bằng cách thức hóa học, hãy phân biệt các dd mất nhãn sau: NaOH, Na2SO4, HCl, H2SO4, Ba(OH)2, NaCl.B3: mang lại 9,1gam hỗn hợp MgO với Al2O3 tính năng vừa đủ với 200ml dd HCl mật độ 2,5Ma) Viết PTHHb) Tính cân nặng của mỗi hóa học trong hỗn hợp ban đầu