Tổng đúng theo Lý thuyết, bài bác tập về axit nitric cùng muối nitrat. Phía dẫn giải pháp giải bài tập về axit nitric với muối nitrat xuất xắc nhất.

Bạn đang xem: Axit nitric và muối nitrat bài tập

I. AXIT NITRIC

1. Tính chất vật lí

- Axit nitric tinh khiết là chất lỏng ko màu, bốc khói khỏe mạnh trong không khí ẩm. Axit HNO3 tan nội địa theo bất kể tỉ lệ nào.

- Axit nitric kém bền. Trong đk thường, bao gồm ánh sáng, dung dịch axit sệt bị phân hủy một phần giải phóng khí nito dioxit, khí đó lại tan trong hỗn hợp axit làm cho dung dịch tất cả màu vàng.

2. Tính chất hóa học:

a. Axit HNO3 là một trong số axit mạnh:

- làm quỳ tím hóa đỏ,

- tính năng với bazơ cùng oxit bazơ,

- công dụng với muối bột của axit yếu.

- công dụng với sắt kẽm kim loại (không giải phóng khí H2)

VD: CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

b. Axit HNO3 là hóa học oxi hóa bạo gan (vì N bao gồm số thoái hóa là +5)

- phản nghịch ứng với đa số các kim thải trừ Pt cùng Au:

*

Lưu ý

+ HNO3 đặc thành phầm khử là NO2

+ HNO3 loãng:

+ kim loại có tính khử trung bình, yếu (Fe, Cu, Ag,...) thành phầm khử là NO

+ sắt kẽm kim loại có tính khử bạo gan như (Mg, Al,Zn,...) thành phầm khử là NO, N2O, N2, NH4NO3

+ HNO3 đặc nguội không công dụng với Al, Fe, Cr

Thí dụ: Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

- một trong những phi kim, những hợp chất vô cơ và hữu cơ.

(Một số hợp chất hữu cơ bốc cháy khi chạm mặt HNO3 đặc)

Thí dụ:

*

3FeO + 10HNO3 (đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3. Điều chế

- Trong phòng thí nghiệm: axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 hoặc KNO3 tác dụng với axit H2SO4 đăc, nóng.

H2SO4 đặc + NaNO3 tinh thể → HNO3 + NaHSO4

*

- vào công nghiệp: NH3 → NO → NO2 → HNO3

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (Pt, 8500C)

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

4. Dìm biết

- làm cho đỏ quỳ tím.

- công dụng với kim loại đứng sau H tạo ra khí nâu đỏ.

5. Ứng dụng

Axit nitric là trong số những hóa chất cơ bạn dạng và quan liêu trọng. đa phần axit này được dùng để sản xuất phân đạm. Dường như nó còn được dùng làm sản xuất thuốc nổ, dung dịch nhuộm, dược phẩm...

II. MUỐI NITRAT


1. định nghĩa và công thức tổng quát

- muối bột amoni là muối của axit nitric.

- bí quyết tổng quát: M(NO3)n.

2. đặc thù vật lí

Tất cả các muối nitrat hầu hết tan với là các chất năng lượng điện li mạnh:

M(NO3)n → Mn+ + nNO3-

3. đặc thù hóa học

các muối nitrat nhát bền cùng với nhiệt, bọn chúng bị phân diệt khi đun nóng

a. Muối nitrat bao gồm các đặc điểm hóa học phổ biến của muối

- công dụng với axit: 

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

- tính năng với dung dịch bazo

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

- chức năng với hỗn hợp muối:

Mg(NO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NaNO3

- tính năng với cùng với kim loại

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

b. Muối nitrat dễ bị nhiệt phân

- muối hạt nitrat của những kim loại vận động mạnh đứng trước Mg (kali, natri,…) bị phân hủy thành muối bột nitrit và oxit.

Thí dụ: 

*

- muối bột nitrat của kim loại từ Mg mang lại Cu bị phân hủy thành oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2.

Thí dụ: 

*

- muối nitrat của sắt kẽm kim loại kém vận động (Sau Cu) bị phân hủy thành sắt kẽm kim loại tương ứng, khí NO2 và O2.

Thí dụ: 

*

Lưu ý: một trong những muối nhiệt độ phân không theo quy phương pháp trên như Fe(NO3)2, NH4NO3

c. Tính oxi hóa trong môi trường xung quanh axit

nếu như muối nitrat mãi mãi trong môi trường thiên nhiên axit tất cả tính oxi hóa táo bạo như HNO3

Thí dụ: 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2KCl + 2NO + 4H2O

4. Điều chế

mang đến HNO3 phản ứng với kim loại, oxit kim loại, bazơ, muối bởi phản ứng dàn xếp ion (muối trong số ấy kim loại giữ nguyên hóa trị) hoặc bội nghịch ứng thoái hóa khử (tạo muối kim loại có hóa trị cao).

5. Dấn biết

dùng dung dịch HCl và mẩu Cu cho vô dung dịch đề xuất nhận biết, nếu như Cu tan sản xuất thành dung dịch màu xanh và tất cả khí màu nâu đỏ bay ra thì sẽ là muối nitrat.

Cu + 4H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

II. Phương pháp giải một số trong những dạng bài bác tập về Axit nitric - muối hạt nitrat đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Dạng 1: kim chỉ nan về đặc điểm của axit nitric cùng muối nitrat

* Một số chú ý cần nhớ:

- Axit nitric là chất lỏng ko màu, bốc khói bạo gan trong không gian ẩm, ko bền và dễ bị phân bỏ khi có ánh sáng

- Axit nitric có tính axit với tính OXH khỏe mạnh (có thể oxh hầu hết các sắt kẽm kim loại từ Au, Pt)

- Trong chống thí nghiệm, fan ta mang lại NaNO3 (rắn) tác dụng với H2SO4 (đặc) để thu được HNO3 (khí); trong công nghiệp fan ta cấp dưỡng HNO3 bằng khí NH3.

- tất cả các muối nitrat có năng lực tan được trong nước

Khi nhiệt phân muối nitrat

- ví như muối nitrat của kim loại đứng trước Mg → muối nitrit và O2

- giả dụ muối của kim loại trung bình (từ Mg cho Cu) → oxit kim loại + NO2 + O2

- nếu muối nitrat của sắt kẽm kim loại sau Cu → sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

Ví dụ : Thí nghiệm với hỗn hợp HNO3 thường hiện ra khí độc NO2. Để tiêu giảm khí NO2 thoát ra tự ống nghiệm, fan ta nút ống nghiệm bằng

(a) bông khô

(b) bông tất cả tẩm nước

(c) bông gồm tẩm nước vôi trong

(d) bông tất cả tẩm giấm ăn

Trong 4 giải pháp trên, giải pháp có công dụng nhất là:

A. (b)

B. (a)

C. (d)

D. (c)

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có tác dụng nhất là cần sử dụng bông có tẩm nước vôi trong để nút vào ống nghiệm.

2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O

Đáp án D

Dạng 2: vấn đề về axit nitric

a, bài toán kim loại chức năng với axit nitric

* Một số chú ý cần nhớ

- HNO3 tác dụng với số đông các sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt) để ra đời muối + sản phẩm khử + H2O

- sản phẩm khử của bội phản ứng này thường xuyên là: NH4NO3; N2O; NO; NO2; N2

- n e điều đình = n NO2 + 3 . N NO + 8 . N N2O + 8 . N NH4+ + 10 . N N2

n HNO3 = 2 . N NO2 + 4 . N NO + 10 . N N2O + 10 . N NH4NO3 + 12 . N N2

Trường hợp thành phầm không hình thành muối NH4NO3 ta tất cả n e thảo luận = n NO3

Đối cùng với dạng bài tập này, ta thường vận dụng định lý lẽ bảo toàn electron, bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng để xử lý yêu ước của đề bài.

Ví dụ : Hòa tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 loãng thu được 1,12 lít tất cả hổn hợp X gồm 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ trọng số mol là: 1 : 2 : 2. Cực hiếm của m là :

A. 5,4 gam.

B. 3,51 gam.

C. 2,7 gam.

D. 8,1 gam.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta bao gồm số mol của các thành phần hỗn hợp khí chiếm được sau bội nghịch ứng là: 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

Theo đề bài, tỉ lệ mol của 3 khí NO; N2O; N2 là 1 : 2 : 2

=> n NO = 0,01 mol; n N2O = 0,02 mol; n N2 = 0,02 mol.

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn electron:

3 . N Al = 3 . N NO + 8 . N N2O + 10 . N N2 = 3 . 0,01 + 0,02 . 8 + 0,02 . 10 = 0,39

=> n Al = 0,13 mol => m Al = 3,51 gam

Đáp án B.b, câu hỏi hợp chất chức năng với axit nitric

Ví dụ : Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt rét để tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan trọn vẹn A trong hỗn hợp HNO3 đun rét thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ngơi nghỉ đktc. Giá trị của V là :

A. 0,224 lít.

B. 0,672 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta phân biệt Fe2O3 và CuO đều phải sở hữu số OXH max khi gia nhập phản ứng nên không có tác dụng nhường e

=> Thực cụ chỉ có quy trình cho, dìm e của Al và HNO3.

Ta có:

Quá trình oxi hóa :

Al → Al+3 + 3e

mol : 0,03 → 0,09

Quá trình khử :

N+5 + 3e → N+2

mol : 0,09 → 0,03

Þ VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Đáp án D.

Dạng 3: việc về muối nitrat

* Một số để ý cần nhớ:

- Các muối bột nitrat các tan với dễ bị phân hủy khi bị đun nóng

a. Muối bột nitrat của những kim loại chuyển động (trước Mg) nhiệt độ phân xuất hiện muối Nitrit + O2  

*

b) muối nitrat của những kim nhiều loại từ Mg đến Cu nhiệt độ phân có mặt oxit kim loại + NO2  + O2

*

c. Muối của không ít kim nhiều loại kém hoạt động (sau Cu ) sức nóng phân sinh ra kim loại + NO2 + O2

*

Ví dụ : Nung nóng hết 27,3 gam tất cả hổn hợp X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn thể khí chiếm được vào H2O thấy có 1,12 lít khí (đktc) cất cánh ra. Trọng lượng Cu(NO3)2 trong X là

Hướng dẫn giải chi tiết:

Gọi nNaNO3 = a mol; nCu(NO3)2 = b mol

=> mhỗn thích hợp = 85a + 188b = 27,3 (1)

*

a → 0,5a

*

b → 2b → 0,5b

Hấp thụ khí vào nước:

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

 2b → 0,5b

=> nkhí còn lại = 0,5a = 0,05 => a = 0,1

Thay a = 0,1 vào (1) => b = 0,1

=> mCu(NO3)2 = 0,1.188 = 18,8 gam

III. Bài xích tập tất cả lời giải

Câu 1 . Axit nitric trong sáng là chất lỏng không màu tuy thế trong phòng thử nghiệm lọ axit nitric đặc gồm màu nâu đá quý hoặc nâu là do nguyên nhân nào sau?

 A. HNO3 oxi hóa bụi bặm bụi bờ trong không khí tạo nên hợp chất tất cả màu.

 B. HNO3 tự thay đổi thành đúng theo chất bao gồm màu.

 C. HNO3 bị phân bỏ 1 ít tạo thành NO2 tan lại vào HNO3 lỏng.

 D. HNO3 hút nước mạnh mẽ tạo dung dịch bao gồm màu.

Lời giải:

Đáp án C

HNO3 kém bền, ngay trong điều kiện thường, khi có ánh sáng, hỗn hợp HNO3 bị phân hủy 1 phần giải phóng NO2. Khí này tung trong dung dịch axit, có tác dụng dung dịch tất cả màu vàng.

4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O

Câu 2 . Lúc nhiệt phân, dãy muối nitrat nào phần đa cho thành phầm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit cùng khí oxi?

 A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Pb(NO3)2.

 B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3.

 C. Hg(NO3)2, AgNO3, KNO3.

 D. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2.

Lời giải:

Đáp án A

muối hạt nitrat của các kim một số loại magie, kẽm, sắt, chì, đồng… bị phân hủy sản xuất thành oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, khí NO2 và khí O2.

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2

Câu 3 . Những kim các loại đều tính năng được với hỗn hợp HCl nhưng lại không tính năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

 A. Fe, Al, Cr.

 B. Cu, Fe, Al.

 C. Fe, Mg, Al.

 D. Cu, Pb, Ag.

Lời giải:

Đáp án A

Fe, Al, Cr bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội.

Câu 4 . Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi bỏ vào dung dịch AgNO3?

 A. HCl.

 B. HNO3.

 C. KBr.

 D. K3PO4.

Xem thêm: Bộ 5 Đề Thi Học Kì 1 Môn Hóa Lớp 12 Co Dap An, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Hóa Mới Nhất

Lời giải: 

Đáp án B

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

HNO3 + AgNO3 → ko phản ứng

KBr + AgNO3 → AgBr↓ + KNO3

K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3KNO3.

Câu 5 . Mang đến hổn phù hợp C với S vào hỗn hợp HNO3 đặc thu được hổn vừa lòng khí X và dung dịch Y. Thành phần của X là