Cùng CNTA tham khảo bài viết “Ankadien liên hợp là gì” dưới nhé!

Video nối đôi liên hợp là gì ?

https://youtu.be/hN3P_653Nf8

Ankadien bao gồm những tính chất hóa học tập nào, các nhận biết và điều chế nó ra sao, thuộc tham khảo bài viết dưới đây nhé

*

Ankađien là hầu hết hiđrocacbon ko no, mạch hở vào phân tử có chứa 2 links đôi liên hợp là gì còn sót lại là những liên kết đơn.

Bạn đang xem: Ankadien liên hợp là gì

*

*
Ankadien dễ dàng và đơn giản nhất – C3H4

– bí quyết tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). Danh pháp gắng thế: số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chính + a + số chỉ vị trí nối song + đien. – Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng rẽ đồng phân ankađien có các loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa chỉ nối đôi và đồng phân hình học. – những ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien giỏi đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien tốt isopren

Buta-1,3-đien cùng isopren là số đông ankađien liên hợp điển hình. Phần sau đây chỉ kể đến những chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản bội ứng cộng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cộng HX – Ankađien liên hợp là hóa học nào

Do mang link đôi C=C vào phân tử bắt buộc ankađien cũng có thể có phản ứng đặc trưng là bội phản ứng cộng. Các phản ứng cộng xảy ra với ankađien tương tự như như ở anken. Mặc dù vì bao gồm chứa 2 liên kêt song C=C đề xuất ankađien có thể tham gia làm phản ứng cộng theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng xác suất mol 1:1

– cộng kiểu 1,2 (thường xảy ra ở nhiệt độ thấp khoảng tầm -800C): phản bội ứng này chỉ ảnh hưởng tác động đến 1 liên kết đôi C=C, liên kết còn lại giữ nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

– cộng kiểu 1,4 (thường xẩy ra ở nhiệt độ độ cao hơn khoảng 400C): phản nghịch ứng này ảnh hưởng tác động đến cả 2 link đôi và tạo nên 1 link đôi C=C mới nằm giữa 2 link đôi ban đầu.

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng tỷ lệ mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất màu dung dịch nước brom. Bài tập về bội phản ứng cộng thường hỏi về số sản phẩm sinh ra vày phản ứng cộng xác suất mol 1:1.

2. Phản bội ứng trùng hợp

Các phản bội ứng trùng hợp chủ yếu xẩy ra theo đẳng cấp 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Phản bội ứng oxi hóa

a. Oxi hóa trả toàn

CnH2n-2+ (3n – 1)/2O2→nCO2+ (n – 1)H2O

Đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien.

Xem thêm: Định Lí Sin, Định Lí Côsin, Diện Tích Tam Giác Các Công Thức Chi Tiết

b. Oxi hóa không trả toàn

Ankađien cũng làm mất đi màu dung dịch thuốc tím ở ngay ánh sáng thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc test là hỗn hợp Brom hoặc hỗn hợp KMnO4.Hiện tượng là dung dịch bị mất màu (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách bóc H2 từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)