Bạn đang xem: Andehit và xeton

*

*

*

* Xeton: Theo IUPAC, tên thay thế của xeton tất cả tên của hiđrocacbon tuơng ứng ghép với đuôi $on$, mạch chính chứa team $>C=O$. đặt số $1$ từ trên đầu đến gần nhóm đó. Tên gốc - chức của xeton có tên hai cội hiđrocacbon đính thêm với đội $>C=O$ và từ xeton. Thí dụ:
*Xem thêm: Kim Ngưu Và Bò Cạp - Kim Ngưu Và Thiên Yết

Axeton là hóa học lỏng dễ cất cánh hơi ($t_s:57\%$), rã vô hạn vào nước cùng hoà tan được nhiều chất cơ học khác.So cùng với hiđrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử $C$ vào phân tử, nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi của anđehit và xeton cao hơn. Tuy vậy so cùng với ancol bao gồm cùng số nguyên tử $C$ thì lại tốt hơn.Mỗi anđehit hoặc xeton thường sẽ có mùi riêng rẽ biệt, chẳng hạn xitral bám mùi sả, axeton nặng mùi thơm nhẹ, menton có mùi tệ bạc hà, anđehit xinamic giữ mùi nặng quế,...II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC$1$. Bội phản ứng cộnga) bội phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử)Khi gồm xúc tác $Ni$ đun nóng, anđehit cùng với hiđro tạo thành ancol bậc $I$, xeton cộng với hiđro sản xuất thành ancol bậc $II$.$$CH_3CH=O+H_2xrightarrow<>Ni, t^0 CH_3CH_2-OH $$$$CH_3-CO-CH_3 + H_2 xrightarrow<>Ni, t^0 CH_3 - CH (OH)-CH_3$$b) làm phản ứng cùng nước, cùng hiđro xianua
*
* links đôi $C=O$ ngơi nghỉ fomanđehit bao gồm phản ứng cùng nước nhưng thành phầm tạo ra tất cả hai nhóm $OH$ thuộc dính vào một nguyên tử $C$ phải không bền, không tách bóc ra khỏi hỗn hợp được.* Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo nên thành sản phẩm bền call là xianohiđrin.Phản ứng cùng hiđro xianua vào đội cacbonyl xẩy ra qua hai giai đoạn, anion $Nequiv C^-$ phản bội ứng ở quy trình tiến độ đầu, ion $H^+$ làm phản ứng ở quá trình sau.$2$. Bội phản ứng oxi hóaa) tác dụng với brom với kali pemanganat* Thí nghiệm:- nhỏ tuổi nước brom vào dung dịch axetanđehit, màu của nước brom bị mất.- bé dại nước brom vào dung dịch axeton, color của nước brom không biến thành mất.- nhỏ dung dịch kali pemaganat vào hỗn hợp axetanđehit, màu tím bị mất.- nhỏ dung dịch kali pemanganat vào hỗn hợp axeton, color tím không bị mất.* Giải thích: Xeton khó bị oxi hóa. Anđehit rất dễ dàng bị oxi hóa, nó làm mất màu nước brom, dung dịch kali pemanganat cùng bị oxi hóa thành axit cacboxylic, thí dụ:$$RCH=O+Br_2+H_2Oxrightarrow<> RCOOH+2HBr$$b) tác dụng với ion bạc bẽo trong hỗn hợp amoniac