Thông bốn liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP giải pháp khám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự, gồm những: Kiểm tra mức độ khỏe, sơ tuyển mức độ khỏe, thăm khám sức khỏe, thăm khám phúc tra mức độ khỏe, thẩm định sức khỏe, thống trị sức khỏe với phân loại sức khỏe so với công dân vào độ tuổi gọi nhập ngũ, đăng ký tham gia dự thi tuyển sinh quân sự.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 16/2016/ttlt

 

1. Thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự


- Theo quy định tại Thông tứ liên tịch số 16/2016, vấn đề kiểm tra mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự vẫn do một đội gồm tối thiểu 03 thanh viên: 01 bác sỹ và 02 nhân viên trạm y tế xã.
Quy trình kiểm tra sức khỏe như sau: Lập danh sách triệu tập tham gia huấn luyện và đào tạo dự tiêu cực viên; thông tin thời gian, địa điểm kiểm tra sức khỏe; Lập phiếu soát sổ sức khỏe; tổ chức triển khai kiểm tra mức độ khỏe; Tổng hợp, thống kê, report kết quả.
- câu hỏi sơ tuyển sức mạnh được tiến hành tại trạm y tế xã nhằm phát hiện mọi trường vừa lòng không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng với những bệnh tật thuộc diện miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự và những tiền sử dịch tật bạn dạng thân và gia đình.
- Thông bốn liên tịch 16 năm 2016 quy định đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tiến hành từ 01/11 đến hết 31/12. Khám sức khỏe do một Hội đồng thực hiện, gồm: chủ tịch Trung trung khu Y tế huyện cai quản tịch; phó tổng giám đốc phụ trách trình độ làm Phó nhà tịch; 01 cán bộ Phòng Y tế có tác dụng Ủy viên thường trực kiêm Thư ký kết Hội đồng; các ủy viên khác.
- khám phúc tra nhiệm vụ quân sự theo các nội dung sau: Theo qui định tuyển lựa chọn và gọi công dân nhập ngũ của cục Quốc phòng; Phân một số loại sức khỏe.
- Theo Thông tư liên tịch 16/TTLT-BYT-BQP, địa thế căn cứ vào điểm chấm mang lại 8 tiêu chuẩn ghi trong phiếu thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự được phân các loại thành 6 một số loại sau:
- Phần 2: thăm khám sức khỏe: bởi vì Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã ghi ngơi nghỉ nửa phía trái và Hội đồng xét nghiệm phúc tra sức mạnh của đơn vị chức năng quân nhóm ghi làm việc nửa bên phải.
Phiếu thăm khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự chỉ có mức giá trị khi: theo như đúng mẫu; được viết bởi bút mực hoặc bút bi; chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, ko viết tắt; ghi tương đối đầy đủ các nội dung; không thực sự 06 tháng kể từ ngày có kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường hòa hợp có cốt truyện đặc biệt về sức khỏe.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Căn cứ Luật nghĩa vụ Quân sự năm2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày22 tháng 4 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Quốc phòng;

Theo đề nghị của cục trưởng cục Quảnlý Khám, chữa căn bệnh - cỗ Y tế và viên trưởng viên Quân y - bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng bộ Y tế và bộ trưởng liên nghành BộQuốc phòng phát hành Thông tứ liên tịch quy định việc khám sức mạnh thực hiệnnghĩa vụ quân sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tư liên tịch (sau đây viết tắtlà Thông tư) này quy định khám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự, gồm những: Kiểmtra mức độ khỏe, sơ tuyển mức độ khỏe, khám sức khỏe, đi khám phúc tra sức khỏe, giám địnhsức khỏe, quản lý sức khỏe với phân một số loại sức khỏe đối với công dân Việt Namtrong giới hạn tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị cùng côngdân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.

2. Thông tứ này áp dụng đối với:

a) Công dân việt nam trong độ tuổi đượcgọi làm nhiệm vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị cùng công dân đk dự thituyển sinh quân sự;

b) cơ quan quân sự các cấp, cơ quan ytế, quân y các cấp;

c) các cơ quan, đối kháng vị, tổ chức và cánhân có liên quan đến bài toán khám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự.

Điều 2. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Thông bốn này, những từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1. Soát sổ sức khỏe nghĩa vụ quânsự là việc thực hiện kiểm tra, phân loại, kết luận sứckhỏe so với quân nhân dự bị.

2. Sơ tuyển sức khỏe nhiệm vụ quân sự là bài toán thực hiệnkiểm tra, đánh giá sơ cỗ sức khỏe đối với công dân được hotline khám sức mạnh thựchiện nhiệm vụ quân sự trước mỗi lần tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

3. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khỏe so với công dân được call làm nghĩa vụ quân sự đang qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, vị Hội đồng khámsức khỏe nghĩa vụ quân sự thị trấn thực hiện.

4. Hội đồng khám sức mạnh nghĩa vụquân sự là Hội đồng chuyên môn chuyển động theo chế độkiêm nhiệm do chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện quyết định thành lập và hoạt động theo đề nghịcủa phòng Y tế huyện; mỗi huyện có thể thành lập xuất phát từ 1 đến hai hội đồng tùy thuộc vào địa bàn với số công dân đề nghị khám.

5. Khám phúc tra sức mạnh nghĩa vụquân sự là việc tiến hành khám, phân loại, kết luận lạisức khỏe so với chiến sỹ mới nhập ngũ vào Quân đội, bởi vì Hội đồng đi khám của đơn vị chức năng nhận quân thực hiện.

6. Hội đồng khám phúc tra sức mạnh là Hội đồng chuyên môn hoạt độngtheo cơ chế kiêm nhiệm vày Thủ trưởng đơn vị (cấp trung đoàn và tương tự trởlên) quyết định ra đời theo kiến nghị của chủ nhiệm Quân y đối kháng vị.

7. Giámđịnh mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự là việc áp dụng phươngtiện, kỹ thuật, nhiệm vụ để khám, kếtluận về tình trạng sức mạnh của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự, côngdân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự chiến lược và quân nhân dự bị vào trường hòa hợp cókhiếu nại.

8. Hồ nước sơsức khỏe nhiệm vụ quân sự là tài liệu về tình hình sứckhỏe của công dân được call làm nhiệm vụ quân sự tại ngũ, công dân đk dựthi tuyển chọn sinh quân sự chiến lược và quân nhân dự bị, bao gồm phiếu sứckhỏe nghĩa vụ quân sự và những tài liệu tương quan đến sức khỏe.

9. Phiếu mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự là tài liệu y khoa tổng hợp những tin tức cơ bản về sức khỏe củacông dân làm nghĩa vụ quân sự.

Điều 3. Ghê phíthực hiện xét nghiệm sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe,sơ tuyển sức khỏe, kiểm soát sức khỏe, giám định sức khỏe,làm những xét nghiệm mang đến công dân triển khai nghĩa vụ quân sự chiến lược được sử dụng từ ngânsách địa phương bảo vệ cho công tác quốc phòng - an ninhtheo lý lẽ hiện hành. Định mức thiết bị tư tiêu hao và ngân sách đầu tư cho hoạt động kiểmtra mức độ khỏe, khám sức khỏe triển khai Nghĩa vụ quân sự chiến lược theo chính sách tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông bốn này.

Chương II

KHÁM SỨC KHỎE THỰCHIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 4. Kiểm trasức khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Tổ khám nghiệm sứckhỏe

a) Tổ kiểm tra sức khỏe do Trung trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, tp trực nằm trong tỉnh, tp trựcthuộc tw (sau trên đây gọi bình thường là Trung trung ương y tế huyện) ra quyết địnhthành lập. Tổ kiểm tra sức khỏe gồm tối thiểu 3 thành viên: 01 bác sỹ làm tổ trưởng với 2 nhân viên y tế không giống thuộc trạm y tế xã, khi cần thiết có thể đượcđiều rượu cồn từ Trung trung khu Y tế huyện;

b) Tổ kiểm tra sức mạnh có trọng trách tổchức kiểm soát sức khỏe, lập phiếu kiểm tra sức mạnh và tổng hợp, report kết quảtheo quy định.

2. Nội dung chất vấn sức khỏe

a) kiểm soát về thể lực;

b) đem mạch, ngày tiết áp;

c) đi khám phát hiện những bệnh lý về nộikhoa, khoa ngoại và chuyên khoa;

d) khai thác tiền sử bệnh tật bảnthân và gia đình.

3. Các bước kiểm tra mức độ khỏe

a) căn cứ vào planer huấn luyệnquân nhân dự bị của quân sự chiến lược địa phương, lập list các đối tượng người tiêu dùng được triệutập tham gia đào tạo và huấn luyện dự tiêu cực viên trên địa phận được giao cai quản lý;

b) thông báo thời gian, địa điểm tổchức kiểm soát sức khỏe;

c) Lập phiếu kiểm tra sức mạnh nghĩavụ quân sự theo mẫu 1 Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông bốn này;

d) tổ chức triển khai kiểm tra sức mạnh theo cácnội dung nguyên tắc tại Khoản 2 Điều này;

đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quảkiểm tra sức khỏe theo chủng loại 1a và mẫu mã 5a Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tưnày.

Điều 5. Sơ tuyểnsức khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Sơ tuyển sức khỏe do Trạm y tế xãtiến hành dưới sự chỉ huy về chăm môn, nghiệp vụ của Trung trung ương y tế huyện.

2. Câu chữ sơ tuyển mức độ khỏe

a) phân phát hiện đều trường đúng theo không đủsức khỏe mạnh về thể lực, dị tật, dị dạng cùng những bệnh tật thuộcdiện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự;

b) khai quật tiền sử mắc bệnh bảnthân cùng gia đình.

3. Quá trình sơ tuyển mức độ khỏe

a) căn cứ vào chiến lược tuyển lựa chọn và gọicông dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, lập danh sách các đốitượng là công dân thuộc diện hotline khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự trênđịa bàn được giao quản lý;

b) tổ chức sơ tuyển sức mạnh theo nộidung biện pháp tại Khoản 2 Điều này;

c) hoàn chỉnh và xác thực tiền sử bệnhtật bạn dạng thân và thông tin của công dân được call khám mức độ khỏe nhiệm vụ quân sựtheo quy định tại Mục I mẫu 2 Phụ lục 4 banhành tất nhiên Thông tứ này;

d) Lập list những công dân mắccác căn bệnh thuộc hạng mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sựtheo Bảng số 3 Phụ lục 1 banhành cố nhiên Thông tứ này, report Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã;

đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quảsơ tuyển sức mạnh theo chủng loại 2 và mẫu mã 5b Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tưnày.

Điều 6. Thăm khám sứckhỏe nhiệm vụ quân sự

1. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụquân sự

a) thành phần Hội đồng xét nghiệm sức khỏenghĩa vụ quân sự

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụquân sự huyện gồm: bác bỏ sỹ, nhân viên cấp dưới y tế trực thuộc Trung trung khu Y tế huyện, cán cỗ chuyênmôn chống Y tế, quân y Ban chỉ đạo quân sự huyện và những đơn vị bao gồm liên quan.

- Hội đồng khám sức mạnh nghĩa vụquân sự gồm:

+ 01 công ty tịch: bởi vì Giám đốc Trung tâmY tế huyện đảm nhiệm;

+ 01 Phó công ty tịch: phó tổng giám đốc phụtrách chăm môn;

+ 01 Ủy viên Thườngtrực kiêm Thư ký Hội đồng bởi vì cán bộ trình độ chuyên môn Phòng Y tế đảm nhiệm;

+ các ủy viên khác.

- số lượng ủyviên Hội đồng, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, nhưng đề xuất bảođảm đủ số lượng và trình độ thực hiện khám sức khỏe theo lao lý tại Khoản 2,đủ thành phần theo cách thức tại Khoản 5 Điều này, trong những số ấy phải tất cả tối thiểu từ 3- 5 bác sỹ. đi khám về nội khoa, ngoại khoa cần do những bác sỹ nội khoa và ngoạikhoa đảm nhiệm; các chuyên khoa khác, bao gồm thể bố trí bác sỹ hoặc y sỹ, kỹthuật viên thuộc chuyên khoa đó đảm nhiệm.

b) Nguyên tắclàm việc của Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- Hội đồng làm việc theo cơ chế tậpthể, quyết định những vấn đề theo nhiều số;

- trường hợp những thành viên của Hội đồngkhông thống tuyệt nhất về phân các loại và kết luận sức khỏe thì chủ tịch Hội đồng ghivào phiếu sức khỏe kết luận theo ý kiến của đa số. Trường thích hợp biểu quyết ngang bằng thì đưa ra quyết định theo bên bao gồm biểuquyết của chủ tịch Hội đồng. Những chủ ý không thống nhất đề xuất được ghi tương đối đầy đủ vào biên bản, gồm chữ ký của từng thành viên trong Hội đồng, gửiHội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

c) trách nhiệm của Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- phụ trách trước Hội đồngNghĩa vụ quân sự chiến lược huyện về việc thực hiện khám sức khỏe, phân nhiều loại và kết luậnsức khỏe mang đến từng công dân được gọi nhập ngũ;

- Tổng hợp report kết quả xét nghiệm sứckhỏe nhờ cất hộ Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cùng Sở Y tế tỉnh,thành phố trực thuộc tw (sau đây gọi chung là tỉnh) theo quy định; bàngiao toàn bộ hồ sơ sức mạnh cho Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện (qua phòng Y tếhuyện).

d) Nhiệm vụ của những thành viên trongHội đồng xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự

- quản trị Hội đồng:

+ Điều hành toàn bộ buổi giao lưu của Hộiđồng; phụ trách trước Hội đồng nhiệm vụ quân sự thị trấn về chất lượng khámsức khỏe công dân trực thuộc diện được gọi làm nghĩa vụ quân sự;

+ quán triệt, phổ cập kế hoạch khámsức khỏe nhiệm vụ quân sự; hướng dẫn những quy định về tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe, chứctrách, nhiệm vụ, nguyên tắc thao tác và cắt cử nhiệm vụ ví dụ cho các thànhviên trong Hội đồng thăm khám sức khỏe;

+ triệu tập và chủ trì họp Hội đồng đểkết luận so với những trường đúng theo có chủ ý không thống độc nhất về tóm lại sức khỏe;

+ tổ chức triển khai hội chẩn và cam kết giấy giớithiệu mang đến công dân đi khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự đi bình chọn ở các cơ sở y tếkhi buộc phải thiết;

+ Trực tiếp kết luận phân nhiều loại sức khỏevà ký kết vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

+ tổ chức họp rút kinh nghiệm tay nghề côngtác khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự và báo cáo với Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện.

- Phó quản trị Hội đồng:

+ thay mặt Chủ tịch Hội đồng khi vắngmặt;

+ Trực tiếp đi khám sức khỏe, gia nhập hộichẩn khi bắt buộc thiết;

+ gia nhập họp Hội đồng đi khám sức khỏenghĩa vụ quân sự.

- Ủy viên thường xuyên trực, kiêm Thư ký kết Hộiđồng:

+ Lập dự trù, tổng hợp cùng quyết toánkinh phí, thuốc, vật tư tiêu hao ship hàng cho công tác làm việc khám sức khỏe nghĩa vụquân sự;

+ sẵn sàng phương tiện, đại lý vật chất,hồ sơ sức khỏe và những tài liệu cần thiết khác để Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụquân sự làm việc; tham gia họp Hội đồng khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự;

+ Tham gia xét nghiệm sức khỏe, hội chẩnkhi đề xuất thiết;

+ triển khai đăng ký, thống kê với giúpChủ tịch Hội đồng làm report lên Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện cùng Sở Y tếtheo mẫu 3a và chủng loại 5c Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tứ này.

- những ủy viên Hội đồng:

+ trực tiếp khám sức mạnh và tham giahội chẩn khi cần thiết;

+ phụ trách về unique khámvà kết luận sức khỏe mạnh trong phạm vi được phân công;

+ thâm nhập họp Hội đồng đi khám sức khỏenghĩa vụ quân sự khi được triệu tập.

2. Văn bản khám sức khỏe

a) xét nghiệm về thể lực;khám lâm sàng những chuyên khoa theo các chỉ tiêu qui định tại Mục II, mẫu mã 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưnày; trong quy trình khám, trường phù hợp công dân được đi khám có một trong những cácchuyên khoa xếp điểm 5 hoặc điểm 6thì người khám chăm khoa đó bao gồm trách nhiệm report Chủ tịch Hội đồng đi khám sứckhỏe xem xét, đưa ra quyết định việc có tiếp tục khám các chuyên khoa khác;

b) trường hợp đề xuất xét nghiệm cận lâmsàng ship hàng cho tóm lại sức khỏe mạnh theo yêu cầu của Hội đồng xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệmphát hiện ma túy;

c) Phân loại sức mạnh theo những quy địnhtại Điều 9 Thông bốn này.

3. Các bước khám sức khỏe

a) Lập danh sách các đối tượng người sử dụng là công dân trực thuộc diện được hotline nhập ngũđã qua sơ tuyển sức khỏe trên địa bàn được giao cai quản lý;

b) thông báo thời gian, địa điểm tổchức đi khám sức khỏe;

c) tổ chức triển khai khám sức mạnh theo các nộidung hiện tượng tại Khoản 2 Điều này;

d) Tổ chức hỗ trợ tư vấn và xét nghiệm HIVtheo cách thức của nguyên lý Phòng, kháng HIV/AIDS so với cáctrường vừa lòng đạt tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe gọi nhập ngũ hằng nămtheo phía dẫn của cục trưởng bộ Quốc phòng;

đ) hoàn chỉnhphiếu sức khỏe theo lý lẽ tại Mục II chủng loại 2Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông bốn này;

e) Tổng hợp, báo cáo kết quả đi khám sứckhỏe nghĩa vụ quân sự theo mẫu 3a Phụ lục 5ban hành cố nhiên Thông bốn này.

4. Thời gian khám mức độ khỏe: trường đoản cú ngày01 mon 11 cho đến khi hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

5. Tổ chức những phòng xét nghiệm sức khỏe

a) Việc bố trí các cơ sở y tế phảitheo hình thức một chiều, khép kín, thuận lợi cho người khám và bảo đảm an toàn đủ điềukiện buổi tối thiểu nhằm khám đối với từng chăm khoa.

b) số lượng các chống khám căn cứ vàosố lượng nhân viên y tế của Hội đồng khám sức mạnh và tình hình thực tế để bốtrí:

- phòng mạch thể lực;

- chống đo mạch, ngày tiết áp;

- bệnh viện thị lực, Mắt;

- phòng mạch thính lực, Tai - Mũi - Họng;

- phòng mạch Răng - Hàm - Mặt;

- cơ sở y tế Nội và tâm thần kinh;

- phòng khám Ngoại khoa, domain authority liễu;

- phòng xét nghiệm;

- phòng kết luận.

Trường hợp gồm khám tuyển chọn công dân phái nữ thựchiện đi khám sản phụ khoa theo phía dẫn trên Mục IV Phụlục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Trang bị, lao lý y tế về tối thiểu củaHội đồng khám sức khỏe theo hạng mục quy định trên Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này.

6. Đối với các huyện gồm Bệnh viện thìBệnh viện nhiều khoa huyện chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm quy định trên Điềunày.

Điều 7. Thăm khám phúctra mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự

1. Hội đồng thăm khám phúc tra sức khỏe

a) yếu tắc Hộiđồng xét nghiệm phúc tra mức độ khỏe, gồm: cán bộ, nhân viên cấp dưới quân y của trung đoàn vàtương đương trở lên. Khi buộc phải thiết, Hội đồng được bức tốc thêm lực lượngchuyên môn của quân y con đường trên;

b) trọng trách của Hội đồng đi khám phúctra mức độ khỏe

- Tổ chức, xúc tiến khám, phân loạivà kết luận lại sức mạnh cho cục bộ chiến sỹ new theo kếhoạch đã làm được phê duyệt;

- Tổng hợp report kết quả thăm khám phúctra mức độ khỏe.

2. Nội dung khám phúc tra mức độ khỏe

a) Theo quy định tuyển chọn và gọicông dân nhập ngũ của bộ Quốc phòng;

b) Phân loại sức khỏe theo phép tắc tạiĐiều 9 Thông tứ này.

3. Quá trình khám phúc tra mức độ khỏe

a) thông báo thời gian, địa điểm khámphúc tra mức độ khỏe;

b) tổ chức triển khai khám phúc tra mức độ khỏetheo biện pháp tại Khoản 2 Điều này; so với các trường hợp, phiếu sức mạnh cóghi chữ “T” (tạm thời), Hội đồng xét nghiệm phúc tra sức khỏe phải kết luận:

- Nếu bệnh khỏi thì vứt chữ “T” vàchuyển loại sức khỏe;

- nếu không khỏi hoặc tất cả chiều hướngtiến triển xấu, cần phải tổ chức thăm khám lại cùng có kết luận đủ sức khỏe hoặc khôngđủ sức mạnh gọi nhập ngũ nên trả về địa phương.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả khám phúctra sức khỏe theo mẫu 4dPhụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 8. Giám địnhsức khỏe nhiệm vụ quân sự

1. Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổchức giám định sức khỏe nhiệm vụ quân sự khi có các khiếu nại tương quan đến sứckhỏe của công dân được call làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký tuyển sinh tuyểnsinh quân sự và quân nhân dự bị, vị Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện đề nghị.

2. Yêu cầu giám định: thẩm định tìnhtrạng mắc bệnh theo kiến nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; kết luận giámđịnh phải khẳng định rõ tình trạng bị bệnh và phân loại sức mạnh theo Bảng số 1,Bảng số 2 cùng Bảng số 3 trên Phụ lục 1 phát hành kèmtheo Thông tư này.

3. Trong vòng 7 - 10 ngày làm cho việc, kểtừ ngày dìm đủ hồ sơ đề xuất giám định mức độ khỏe, Hội đồnggiám định y khoa tỉnh bắt buộc có kết luận giám định sức khỏecông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và giữ hộ hồ sơ, kết quả giám định mang lại Hội đồngNghĩa vụ quân sự chiến lược huyện.

4. đưa ra quyết định của Hội đồng giám địnhy khoa tỉnh giấc là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức mạnh của công dân thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển chọn sinh quân sự.

Điều 9. Phân loạisức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự

1. địa thế căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2và Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bí quyết cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bs chođiểm chẵn từ là một -6 vào cột “Điểm”, rứa thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rấttốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức mạnh tốt;

c) Điểm 3: Chỉ chứng trạng sức khỏekhá;

d) Điểm 4: Chỉ triệu chứng sức khỏetrung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏekém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức mạnh rấtkém.

3. Biện pháp ghi phiếu sức mạnh nghĩa vụquân sự

a) Mỗi chuyên khoa, sau khoản thời gian khám xét,bác sỹ sẽ mang lại điểm vào cột “Điểm”; nghỉ ngơi cột “Lý do” đề xuất ghitóm tắt tại sao cho số điểm đó; làm việc cột “Ký”, bác sỹ khám cần ký với ghi rõ họ tên;

b) Phần kết luận, chủ tịch Hội đồngkhám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng tiêu chí đểkết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi thông qua số và chữ (phần bằng văn bản để ởtrong ngoặc đơn);

c) chủ tịch Hội đồng khám sức mạnh cótrách nhiệm ký kết vào phiếu mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự sau khoản thời gian kết luận;

d) Chữ cam kết của Chủtịch Hội đồng khám sức mạnh được đóng dấu của cơ quan quản trị Hội đồng; chữký của quản trị Hội đồng xét nghiệm phúc tra sức khỏe được đóng vệt củađơn vị quyết định ra đời Hội đồng đi khám phúc tra sức khỏe.

4. Cách phân các loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểmchấm đến 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nhiệm vụ quân sự để phân loại, cụthể như sau:

a) một số loại 1: 8 chỉ tiêu đều được điểm 1;

b) loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) một số loại 3: Có ít nhất 1 tiêu chuẩn bị điểm 3;

d) các loại 4: Có tối thiểu 1 tiêu chí bị điểm 4;

đ) một số loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) loại 6: Có ít nhất 1 tiêu chí bị điểm 6.

5. Một trong những điểm cầnchú ý

a) trường hợp đang mắc căn bệnh cấp tính,bệnh hoàn toàn có thể thuyên bớt hay tạo thêm sau một thời hạn hoặcsau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” sát bên (nghĩa là “tạm thời”). Fan khám đề xuất ghi cầm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh lân cận (có thể ghi bằngdanh từ thế giới giữa nhì ngoặc đơn). Lúc kết luận, giả dụ chữ “T” sống chỉ tiêu có điểm lớn nhất, buộc phải viết chữ “T” vào phần phân loạisức khỏe;

b) ngôi trường hợp ngờ vực chưa thể cho điểm ngay lập tức được, Hội đồng khám sức khỏe rất có thể gửi công dân tới thăm khám tạimột cơ sở y tế để kết luận đúng chuẩn hơn;

c) Trường đúng theo chưa kết luận được thìgửi công dân đó đến khám đa khoa chuyên khoa sớm nhất để khámvà tóm lại chẩn đoán. Thời gian tối đa từ 7 - 10 ngày nên có tóm lại và chỉthực hiện nay trong ngôi trường hợp đề nghị thiết;

d) gần như trường phù hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bao gồm trách nhiệmhướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế nhằm điều trị.

Điều 10. Yêu thương cầuđối với công dân khi đi kiểm tra, sơ tuyển, thăm khám sức khỏe tiến hành nghĩa vụquân sự

1. Bắt buộc xuất trình

a) Lệnh điện thoại tư vấn khám sức mạnh hoặc kiểmtra sức mạnh của chỉ huy trưởng Ban chỉ đạo quân sự huyện;

b) Giấy chứng minh nhân dân;

c) Các giấy tờ liên quan mang lại sức khỏecá nhân (nếu có) nhằm giao đến Hội đồng khám sức khỏe hoặc Tổkiểm tra sức khỏe nhiệm vụ quân sự.

2. Không uống rượu, bia hoặc sử dụng chấtkích thích.

3. Chấp hành nội quy khoanh vùng khám sứckhỏe, soát sổ sức khỏe.

4. Cấm các hành vi lợi dụng việc khámsức khỏe để trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chương III

PHIẾU SỨC KHỎENGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE QUÂN NHÂN DỰ BỊ

Điều 11. Phiếu sứckhỏe nhiệm vụ quân sự

1. Nội dung phiếu sức khỏe nghĩa vụquân sự

a) Phần I - Sơ yếu lý lịch với tiền sửbệnh tật:

- Phần sơ yếu lý lịch vì Ban chỉ huyquân sự xóm ghi;

- tiền sử bệnh tật: do Trạm y tế xãghi và chịu trách nhiệm.

b) Phần II - khám sức khỏe: vị Hội đồng xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự thị xã ghi ở nửa bên tráivà Hội đồng thăm khám phúc tra sức khỏe của đơn vị chức năng quân team ghi sinh hoạt nửa mặt phải.

2. Thống trị phiếu sức khỏe nghĩa vụquân sự

a) Khi chưa nhập ngũ, phiếu sức khỏenghĩa vụ quân sự do Ban chỉ đạo quân sự thị xã quản lý;

b) khi công dân nhập ngũ, phiếu sứckhỏe nghĩa vụ quân sự được giao cho đơn vị chức năng nhận quân, làm chủ tại quân y tuyếntrung đoàn và tương đương;

c) Ra quân, bàn giao lại Ban Chỉ huyquân sự thị trấn quản lý.

3. Phiếu mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự chỉcó cực hiếm khi:

a) theo đúng mẫu quy định;

b) Viết bởi bút mực hoặc cây viết bi,không được viết bởi bút chì;

c) Chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, ko viết tắt;

d) Ghi đầy đủ các ngôn từ quy địnhtrong phiếu sức khỏe nhiệm vụ quân sự;

đ) không thực sự 06 (sáu) tháng kể từngày Hội đồng thăm khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự có tóm lại vềtình trạng sức khỏe, trừ trường hòa hợp có cốt truyện đặc biệtvề sức khỏe.

Điều 12. Giao,nhận phiếu sức khỏe nhiệm vụ quân sự của công dân nhập ngũ

1. Trước khi Hội đồng nghĩa vụ quân sựhuyện phát lệnh hotline công dân nhập ngũ, phòng Y tế huyện phải kết thúc việc lậpdanh sách đầy đủ công dân đủ sức khỏe theo quy định, hoànchỉnh phiếu mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự và chuyển nhượng bàn giao cho Ban lãnh đạo quân sự huyện.

2. địa thế căn cứ vào chiến lược hiệp đồng giữa đơn vị nhận quân cùng địaphương, Ban chỉ đạo quân sự huyện chuyển giao phiếu sức khỏe nhiệm vụ quân sự củacác công dân đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe cho quân y đơn vị chức năng nhận quân.

3. Quân y đơn vị chức năng nhận quân tổ chứcnghiên cứu giúp trước hồ sơ sức mạnh công dân được call nhập ngũ. Trường vừa lòng phát hiệncó nghi vấn về mức độ khỏe, ý kiến đề xuất Hội đồng nghĩa vụ quân sựhuyện kiểm tra kết luận lại.

4. Tổng hợp report kết quả theo mẫu mã tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tứ này(địa phương giao quân theo mẫu mã 4a, 4b; quân y đơn vị chức năng nhận quân theo mẫu mã 4c).

5. Đơn vị nhấn quân phải tổ chức triển khai khámphúc tra sức khỏe cho đồng chí mới ngay sau thời điểm về đối kháng vịđể phân loại, kết luận lại sức khỏe, phát hiện gần như trườnghợp không đủ sức mạnh trả về địa phương và có trách nhiệmthông báo mang đến Ban chỉ huy quân sự thị trấn biết:

a) Số công dân đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe;

b) Số công dân không được tiêu chuẩn chỉnh sứckhỏe phải trả về địa phương (do không nên sót trong quá trình khám chưa tìm ra bệnh dịch hoặcbệnh mới phát sinh trong quá trình huấn luyện đồng chí mới).

6. Hiện tượng về vấn đề trả lại các công dân không đủ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe khoắn về địa phương

a) phần đa công dân không đủ tiêu chuẩnsức khỏe khoắn trả về địa phương khi hiệu quả khám phúc tra sức mạnh được công ty nhiệmQuân y cấp cho trung đoàn và tương tự trở lên khẳng định và cấp cho trên trực tiếp phêduyệt.

b) hồ nước sơ sức khỏe của công dân khôngđủ tiêu chuẩn sức khỏe mạnh trả về địa phương phải có đủ phiếu sức mạnh nghĩa vụquân sự của Hội đồng đi khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự địa phương gồm phần ghi kếtquả khám, kết luận sức khỏe mạnh của Hội đồng đi khám phúc tra sức mạnh đơn vị.

c) câu hỏi trả công dân cảm thấy không được sức khỏevề địa phương thực hiện theo quy định của bộ Quốc phòng. Trường hợp nên thiết,cơ quan lại y tế địa phương tổ chức kiểm tra lại (thời hạn từ7 - 10 ngày, kể từ lúc đơn vị chuyển giao công dân ko đủ sức khỏe cho địaphương). Trường phù hợp không thống độc nhất với tóm lại của Hội đồng đi khám phúc tra sứckhỏe của đối chọi vị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện gửi hồ sơ của công dân lênHội đồng thẩm định y khoa tỉnh để tổchức thẩm định sức khỏe.

Điều 13. Cai quản lýsức khỏe khoắn quân nhân dự bị

1. đầy đủ quân nhân trước lúc trở về địaphương (xuất ngũ, phục viên, chăm ngành), quân y đơn vị có nhiệm vụ tổ chứckhám, phân loại sức khỏe, ghi vào phiếu sức mạnh quânnhân. Lúc về địa phương, quân nhân còn trong giới hạn tuổi dự bịphải nộp hồ nước sơ sức khỏe cho Ban chỉ đạo quân sự huyện nhằm quảnlý.

2. Quân nhân dự bị được bình chọn sứckhỏe trước mỗi đợt tập trung huấn luyện theo chiến lược củaHội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương. Rất nhiều quân nhân dự bị còn đủ sức khỏetheo tiêu chuẩn chỉnh được tiếp tục bố trí vào các đơn vị dự bị động viên. Ngôi trường hợpkhông đủ tiêu chuẩn sức khỏe, phòng Y tế huyện thông tin bằng văn bản đến BanChỉ huy quân sự huyện để đưa ra khỏi danh sách dự bị động viên của địa phương.

3. Trong số đợt đào tạo và huấn luyện và tậptrung kiểm tra chuẩn bị động viên quân nhân dự bị, quân ycủa những đơn vị dự thụ động viên có trách nhiệm theo dõi ngặt nghèo về phương diện sức khỏecủa quân nhân dự bị.

4. Khi bao gồm lệnh động viên, Ban Chỉ huyquân sự thị trấn có nhiệm vụ bàn giao cục bộ hồ sơ sức khỏe của quân nhân dự bịcho đối kháng vị chào đón quân nhân dự bị quản lý.

Chương IV

NHIỆM VỤ CỦA CƠQUAN Y TẾ CÁC CẤP vào KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 14. Trạm ytế xã

1. Cử cán cỗ tham gia Tổ chất vấn sứckhỏe nhiệm vụ quân sự.

2. Tổ chức kiểm tra sức khỏe, lập hồsơ sức mạnh cho công dân trực thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự chiến lược theo planer củaHội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương. Quản lí lý, theo dõitình hình sức mạnh công dân (thuộc diện quản lí lý) trong độ tuổi làm nghĩa vụquân sự, phát hiện tại kịp thời phần đông trường hòa hợp mắc bệnh mạntính, những bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự.

3. Căn cứ vào planer của Hội đồngNghĩa vụ quân sự chiến lược xã, phối phù hợp với Ban lãnh đạo quân sự xã tổ chức triển khai sơ tuyển chọn sứckhỏe mang lại công dân được hotline khám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự.

4. Sau khoản thời gian sơ tuyển, lập danh sáchcông dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe mạnh làm nhiệm vụ quân sự và phần nhiều công dân mắc dịch thuộc Danh mục các bệnh miễnđăng ký nhiệm vụ quân sự hiện tượng tại Bảng số 3 Phụ lục1 ban hành kèm theo Thông tư này, trải qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

5. Chứng thực và phụ trách về tiềnsử bị bệnh của công dân được gọi làm nhiệm vụ quân sự và đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự; chuyển nhượng bàn giao hồ sơ mức độ khỏe, phiếu sứckhỏe nghĩa vụ quân sự của các công dân đi khám sức mạnh cho Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện.

6. Thực hiện sơ kết, tổng kết, rútkinh nghiệm về công tác sơ tuyển mức độ khỏe, bình chọn sức khỏe nhiệm vụ quân sựsau mỗi lần tuyển lựa chọn và call công dân tòng ngũ hoặc tập trung đào tạo và giảng dạy quân dự bị.

Điều 15. Chống Ytế huyện

1. Tham mưu đến Ủy ban nhân dân cùng Hộiđồng nhiệm vụ quân sự huyện về công tác khám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự.

2. Tiếp nhận, hoàn hảo phiếu mức độ khỏenghĩa vụ quân sự của các công dân được điện thoại tư vấn làm nghĩa vụ quân sự, tổng vừa lòng danhsách công dân mắc các bệnh nằm trong diện miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự bởi Hội đồngNghĩa vụ quân sự xã báo cáo, trình Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn xem xét, quyếtđịnh.

3. Căn cứ vào chiến lược tuyển chọn vàgọi công dân tòng ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, phối hợp với Trungtâm Y tế huyện lập kế hoạch, dự trù ngân sách đầu tư khám sức mạnh cho công dân được gọilàm nhiệm vụ quân sự và tổ chức triển khai triển khai thực hiện.

4. Đề xuất thànhlập Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đề nghị Ủyban nhân dân huyện xét duyệt, ra quyết định; báo cáo Sở Y tế tỉnh.

5. Phối phù hợp với Ban lãnh đạo quân sựhuyện chuyển giao đầy đủ, kịp thời hồ sơ sức mạnh của công dân được hotline nhập ngũcho đơn vị nhận quân.

6. Công ty trì, phối hợp với Ban Chỉ huyquân sự huyện xử lý khiếu năn nỉ của công dân liên quan đến vấn đề khám sức khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự với tuyển sinh quân sự.

7. Nhà trì, phối hợp với Trung chổ chính giữa ytế huyện lãnh đạo việc kiểm tra sức mạnh cho quân nhân dự bị theo kế hoạch của Hộiđồng nhiệm vụ quân sự huyện.

8. Tổng hợp tác dụng công tác khám sứckhỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, báo cáo Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện cùng SởY tế tỉnh giấc theo mẫu mã số 1b, 3b, 4a, 5c Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tứ này.

9. Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinhnghiệm về công tác khám sức khỏe cho công dân làm nghĩa vụ quân sự sau mỗi lần tuyển chọn và hotline công dân nhập ngũ.

Điều 16. Trung tâm y tế huyện

1. Quyết định thành lập Tổ kiểm tra sứckhỏe nghĩa vụ quân sự của những xã.

2. Chỉ đạo về chuyên môn, đo lường và tính toán việcthực hiện chất vấn sức khỏe, sơ tuyển mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự.

3. Tăng tốc cán bộ chuyên môn thamgia đánh giá sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe nhiệm vụ quân sự cho những xã khi tất cả đềnghị.

4. Tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra mức độ khỏe, sơ tuyển chọn sứckhỏe nghĩa vụ quân sự mang đến cán cỗ y tế xã.

5. Công ty trì, phối phù hợp với Phòng Y tếvà Ban chỉ đạo quân sự huyện chế tạo kế hoạch khám sức mạnh cho công dân đượcgọi làm nghĩa vụ quân sự và tổ chức triển khai thực hiện.

6. Phối kết hợp vớiPhòng Y tế huyện thành lập và hoạt động Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; cử cán bộchuyên môn cùng những trang sản phẩm công nghệ y tế tham gia Hội đồngkhám mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự đến công dân được call làmnghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện.

7. Phối phù hợp với Ban chỉ huy quân sựhuyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân đk dự thituyển sinh quân sự.

Điều 17. Dịch việnhuyện

Đối với các huyện bao gồm Bệnh viện huyệnthì cơ sở y tế huyện triển khai các nhiệm vụ quy định mang đến Trung vai trung phong Y tế thị trấn tạicác Khoản 5, 6 và 7 Điều 16 Thông tư này.

Điều 18. Sở Y tếtỉnh

1. Chỉ huy các bệnh viện thuộc thẩmquyền:

a) triển khai các hướng dẫn của cơquan có thẩm quyền về công tác y tế trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự;

b) Điều cồn lực lượng, phương tiệntham gia đi khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụquân sự những huyện khi gồm đề nghị.

2. Phối phù hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

a) Tham mưu đến Hội đồng nghĩa vụquân sự tỉnh lập mưu hoạch, chỉ đạo, lý giải y tế thị trấn tổ chức, triển khaicông tác thăm khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinh quân sự;

b) Tổ chức, giao kèo về y tế với cácđơn vị thừa nhận quân về vấn đề giao, nhấn quân.

3. Tổ chức tập huấn về siêng môn,nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự củacác huyện.

4. Tổ chức triển khai kiểm tra bài toán khám sức khỏenghĩa vụ quân sự chiến lược tại các địa phương vào tỉnh.

5. Chăm chú và giải quyết và xử lý những vướngmắc, khiếu nại về công tác khám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinh quân sự.

6. Report Ủy ban nhân dân tỉnh và bộ Y tế hiệu quả khám mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự theo chủng loại 3c Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tưnày.

7. Triển khai sơ kết, tổng kết, rútkinh nghiệm về công tác làm việc khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự sau mỗi dịp tuyển chọn và hotline công dân nhập ngũ.

Chương V

NHIỆM VỤ CỦA CƠQUAN QUÂN SỰ CÁC CẤP vào KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 19. Ban Chỉhuy quân sự xã

1. Chủ trì, phối phù hợp với Trạm y tế xãtổ chức sơ tuyển sức khỏe; lập list những công dân đủ sức mạnh thực hiệnnghĩa vụ quân sự, công dân mắc căn bệnh thuộc danh mục những bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ qua sơ tuyển, trải qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, báo cáo lên Hội đồng nghĩa vụquân sự huyện. Hoàn chỉnh phần giấy tờ thủ tục hành bao gồm phiếu mức độ khỏe nghĩa vụ quânsự.

2. Kiểm tra, đôn đốc công dân thuộcdiện được gọi làm nhiệm vụ quân sự đi khám sức khỏe theo chiến lược của Hội đồngNghĩa vụ quân sự huyện.

3. Thông tin kếtquả khám sức mạnh theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện.Thu thập những chủ kiến thắc mắc tương quan đến bài toán khám sứckhỏe và tóm lại sức khỏe nhiệm vụ quân sự của công dân (nếu có), report lênBan lãnh đạo quân sự huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nghiên cứu, giảiquyết.

Điều 20. Ban Chỉhuy quân sự chiến lược huyện

1. Phối kết hợp vớiPhòng Y tế huyện và Trung trung ương Y tế thị xã hoặc bệnh viện huyện (theo lao lý tạiKhoản 6, Điều 6) lập kế hoạch khám sức khỏe cho công dân trực thuộc diện được gọilàm nhiệm vụ quân sự.

2. Tập trung các công dân ở trong diệnđược call làm nhiệm vụ quân sự đi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức mạnh theo kếhoạch của Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện.

3. Phối hợp với các ban ngành chức năngcủa huyện tham tối ưu tác tổ chức khám mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch;theo dõi số lượng, unique sức khỏe khoắn của công dân các địa phương đến khám.

4. Làm chủ phiếu sức khỏe nghĩa vụquân sự vị Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã bàn giao. Thời hạn lưutrữ cho đến khi công dân quá hạn tuổi giao hàng ở ngạch dự bịtheo luật của Luật nghĩa vụ quân sự.

5. Nhà trì, phối hợp với Phòng Y tếhuyện tổ chức bàn giao hồ sơ sức mạnh công dân được call nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân theo kế hoạch.

6. Nhà trì, phối hợp với Trung trọng điểm Ytế thị xã hoặc cơ sở y tế huyện (theo qui định tại Khoản 6, Điều 6) lập kế hoạchvà tổ chức khám sức mạnh cho công dân đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự.

7. Phối hợp với Phòng Y tế và các đơnvị, cơ quan công dụng liên quan của huyện giải quyết và xử lý các khiếu nại liên quan đếnkhám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn sinh quân sự.

8. Tổng hợp, report tình hình giaonhận chiến sĩ mới về Bộ chỉ đạo quân sự thức giấc sau từng đợttuyển chọn và điện thoại tư vấn công dân nhập ngũ theo chủng loại 4bPhụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 21. Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh

1. Phối hợp với Sở Y tế thức giấc chỉ đạo,tổ chức thực thi và kiểm soát đôn đốc bài toán khám mức độ khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự của các địa phương theo planer của Hội đồng Nghĩavụ quân sự tỉnh.

2. Tổ chức triển khai hiệp đồng cùng với từng đối kháng vịnhận quân về tiêu chuẩn sức khỏe, số lượng, thời gian, địa điểm và phương thứcgiao thừa nhận quân.

3. Chỉ đạo việc khám sức khỏe chocông dân đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự.

4. Phối hợp với Sở Y tế thức giấc xem xét,giải quyết phần lớn vướng mắc, năng khiếu nại tương quan đến côngtác thăm khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinhquân sự.

5. Tổng hợp, report kết trái công táckhám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự chiến lược theo quy định.

Chương VI

NHIỆM VỤ CỦA CƠQUAN QUÂN Y CÁC CẤP trong KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 22. Quân yBan chỉ đạo quân sự huyện

1. Dữ thế chủ động nắm kế hoạch khám sức khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự mỗi năm của địa phương mình, phối phù hợp với Phòng Y tếhuyện theo dõi công tác làm việc khám mức độ khỏe, kiểm tra sức khỏe công dân có tác dụng nghĩa vụquân sự. Gia nhập Hội đồng đi khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự huyện.

2. Phối hợp với quân lực Ban Chỉ huyquân sự thị xã nắm kết quả khám sức mạnh cho công dân được điện thoại tư vấn làm nhiệm vụ quânsự trên địa phận huyện; phối phù hợp với quân y các đơn vị dấn quân khám nghiệm hồ sơsức khỏe khoắn công dân được điện thoại tư vấn nhập ngũ.

3. Tham gia khám sức khỏe đối với côngdân đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự theo planer củaBan tuyển sinh quân sự huyện.

4. Báo cáo kết quả công tác khám sứckhỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự, saumỗi lần tuyển lựa chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn sinhquân sự.

Điều 23. Quân yBộ chỉ đạo quân sự tỉnh

1. Tham mưu mang đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnhvề công tác khám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn sinh quân sự.

2. Tham mưu cho Sở Y tế thức giấc trongcông tác chỉ đạo, tổ chức, kết hợp giữa những cơ quan tiền y tế, quân sự chiến lược và quân yđơn vị thừa nhận quân tiến hành công tác khám sức mạnh công dân làm nhiệm vụ quân sự và công tác giao, nhận quân.

3. Phối hợp với Sở Y tế thức giấc xem xét,giải quyết những vướng mắc, khiếu nại về công tác làm việc khám sứckhỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự.

4. Báo cáo kết quả công tác khám sứckhỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển chọn sinh quân sự chiến lược vềPhòng Quân y quân khu vực theo quy định của cục Quốc phòng.

Điều 24. Quân yquân khu

1. Tham mưu mang lại Đảng ủy, bộ Tư lệnh Quânkhu trong chỉ huy công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn sinh quân sự và công tác làm chủ sức khỏe mạnh quânnhân dự bị theo chiến lược hằng năm của bộ Quốc phòng.

2. Phối hợp với các Sở Y tế chỉ đạocông tác khám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyểnsinh quân sự.

3. Lãnh đạo Ban Quân y các tỉnh trongcông tác đi khám sức khỏe, soát sổ sức khỏe, giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụquân sự với tuyển sinh quân sự.

4. Đối cùng với các khu vực khó khăn về lựclượng y tế, nhà nhiệm Quân y quân khu điều cồn cán bộnhân viên quân y của quân khu gia nhập Hội đồng thăm khám sức khỏe nhiệm vụ quân sựtheo ý kiến đề xuất của Sở Y tế, Ban quân - dân y những tỉnh.

5. Báo cáo kết quả công tác làm việc khám sứckhỏe triển khai nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển chọn sinh quân sự sau mỗi dịp tuyển chọn vàgọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự theo quy định.

Điều 25. CụcQuân y

1. Phối phù hợp với các cơ sở chức năngthuộc cỗ Quốc chống tham mưu cho bộ Quốc chống về bài toán quy định tiêu chuẩn sứckhỏe công dân nhập ngũ đến từng quần thể vực, các quân chủng, binh chủng còn chỉ đạo,hướng dẫn quân y những đơn vị triển khai thực hiện.

2. Hằng năm, căn cứ vào yêu mong xây dựngQuân đội, phối hợp với các cơ quan tính năng làm tham mưu cho cỗ Quốc phòng banhành tiêu chuẩn sức khỏe mạnh trong tuyển chọn sinh quân sự chiến lược và chỉ đạo, trả lời quân ycác đơn vị chức năng thực hiện.

3. Lãnh đạo quân y các đơn vị nhậnquân cố gắng chắc hồ nước sơ sức khỏe công dân được gọi nhập ngũ vàtổ chức khám phúc tra sức khỏe chiến sỹ bắt đầu theo quy định.

4. Chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra công táckhám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự chiến lược và giao, nhấn quân ở những địa bàn trọngđiểm.

5. Report kết quả công tác khám sứckhỏe triển khai nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự chiến lược theo quy định.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Tráchnhiệm của bộ Quốc phòng

1. Căn cứ vào con số công dân nhậpngũ trong năm của chính phủ và yêu mong xây dựng Quân đội, ban hành quy định cụthể về tiêu chuẩn sức khỏe mạnh cho phù hợp đối với công dân gọinhập ngũ triển khai cho từng khu vực, từng quân chủng, binhchủng.

2. Chỉ đạo cơ quan liêu quân sự các cấp cótrách nhiệm phối phù hợp với cơ quan lại y tế địa phương trong việclập kế hoạch và triển khai tiến hành khám sức mạnh côngdân thuộc diện được gọi làm nghĩa vụ quân sự, công dân tham dự cuộc thi tuyển sinh quân sựvà quân nhân dự bị theo đúng quy định.

3. Các cơ quan tính năng có trách nhiệmchỉ đạo, phía dẫn, các đơn vị vào toàn quân triển khai triển khai kế hoạchkhám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quânsự cùng quân nhân dự bị hằng năm.

4. Những đơn vị thừa nhận quân có trách nhiệmphối hợp với cơ quan lại quân sự các cấp và cơ sở y tế địa phương thực hiện việcgiao, dìm phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân được điện thoại tư vấn nhập ngũtheo đúng quy định.

Điều 27. Tráchnhiệm của cục Y tế

Chỉ đạo ban ngành y tế các cấp cửa hàng triệt,tổ chức thực hiện các quy định, phía dẫn hàng năm củaChính phủ, những Bộ, ngành liên quan về công tác khám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụquân sự.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày17 mon 10 năm 2011 của bộ Y tế - bộ Quốc phòng phía dẫn câu hỏi khám sức khỏethực hiện nhiệm vụ quân sự hết hiệu lực tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc,đề nghị cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh kịp lúc về bộ Y tế và cỗ Quốc phòngđể xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG Trung tướng trần Đơn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

khu vực nhận: - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - các cơ quan, đơn vị trực thuộc cỗ Y tế, bộ Quốc phòng; - Cổng TTĐT CP, Công báo; - Cổng TTĐT BYT, BQP; - Cục đánh giá văn bạn dạng - bộ Tư pháp; - Lưu: VT, cục QLKCB, Vụ PC - cỗ Y tế; VT, cục Quân Y, Vụ PC - bộ Quốc phòng.

PHỤ LỤC 1

PHÂN LOẠI SỨC KHỎE THEO THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng6 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế - bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng Quy định bài toán Khám sứckhỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự)

I. TIÊU CHUẨN PHÂNLOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng nề (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng trĩu (kg)

1

≥ 163

≥ 51

≥ 81

≥ 154

≥ 48

2

160 - 162

47 - 50

78 - 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 - 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 - 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 - 72

147

38 - 39

6

≤ 152

≤ 39

≤ 70

≤ 146

≤ 37

Các trường hòa hợp quá bự hoặc quá nhỏ sẽxem xét cho chỉ số BMI (xem phần chú dẫn đi khám tuyển).

Xem thêm: Một Số Phương Trình Nghiệm Nguyên Lớp 9 Hay Nhất, 9 Phương Pháp Giải Phương Trình Nghiệm Nguyên

II. TIÊU CHUẨNPHÂN LOẠI THEO BỆNH TẬT (Bảng số 2)

1. Các bệnh vềmắt

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

1.

Thị lực

1.1

Thị lực (không kính):

Thị lực đôi mắt phải

Tổng thị giác 2 mắt

10/10

19/10

1

10/10

18/10

2

9/10

17/10

3

8/10

16/10

4

6,7/10

13/10 - 15/10

5

1, 2, 3, 4, 5/10

6/10 - 12/10

6

1.2

Thị lực sau chỉnh kính

Cho điểm theo mục 1.1 và tạo thêm 1 điểm

2

Cận thị:

- Cận thị bên dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ bỏ -1,5D cho dưới -3D

3

- Cận thị trường đoản cú -3D đến dưới -4D

4

- Cận thị trường đoản cú -4D mang lại dưới -5D

5

- Cận thị tự -5D trở lên

6

- Cận thị vẫn phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

3

Thoái hóa hắc võng mạc do cận thị nặng trĩu (từ -3D trở lên)

6

4

Viễn thị:

- Viễn thị bên dưới + 1,5D

3

- Viễn thị từ + 1,5D mang lại dưới + 3D

4

- Viễn thị trường đoản cú + 3d đến dưới + 4D

5

- Viễn thị từ + 4d đến dưới + 5D

6

- Viễn thị vẫn phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

5

Các loại loạn thị

6

6

Mộng thịt:

- Mộng giết thịt độ 1, độ 2

2

- Mộng thịt độ 3

4

- Mộng thịt bít đồng tử

5

- Mộng thịt sẽ mổ tái phát, tạo dính

5

7

Bệnh giác mạc:

- Sẹo giác