Có 3 xe pháo chở gạo,xe đầu tiên chở được 3,8 tấn,xe vật dụng hai chở được 4,3 tấn,xe thứ bố chở được 4,5 tấn.Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tạ gạo,bao nhiêutấn gạo?(Lưu ý: nhớ đổi số thập phân ra số tự nhiên nhé, mình không học phép cộng trừ số thập phân)

Số tấn gạo ở 3 xe pháo là:

3,8+4,3+4,5=12,6(tấn gạo)

Số tấn gạo 3 xe vừa phải chở được là:

12,6:3=4,2(tấn gạo)

Đáp số:4,2tấn gạo

Nè bà kia, tui bảo đổi số thập phân ra số tự nhiên rồi mới làm mà, tui đã học cộng trừ số thập phân đâu

3,8 tấn =38 tạ .4,3tan=43 ta.4,5 tấn =45 tạ.Bạn đã xem: 0 7 bởi bao nhiêu

cả bố xe chở được số tạ gạo là:38+43+45=126.

Bạn đang xem: 0 7 bằng bao nhiêu

trung bình từng xe chở được số tạ gạo là:126:3=43 ta

43ta=4,3 tan

k cho khách hàng nha

lấy một số thập phân loại cho 6,72 ,rồi cộng với 12,8 thì được kết quả la 19,7 .Số thập phân đó bằng bao nhiêu"

TRẢ LỜI:Tức là x:6,72+12,8=19,7 nên19,7-12,8=6,9 nhân6,72=46,368

tính ngược lại: 19,7 - 12,8 x 6,72 = 46,368

ĐS: 46,368

Số thập phân đó là46,368 nhé

đổi phân số sau ra số thập phân:

15/100=.....

giúp vs mn ơi

(frac15100=0.15)

0,15 nhé

k giúp mk vs mn ơi

15/100=.....

=0,15 nhé

k giúp mk vs mn ơi

Có từng nào phân số có mẫu khác 1, biết tổng tử và mẫu của phân số đó bằng 18, và phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Có tất cả..... Phân số

cho mình sửa đề bài. Viết đc dưới dạng stp hữu hạn nha

đổi 1 và 1/3 ra số thập phân

Trả lời :

Ta có :

(1frac13=1+frac13=frac33+frac13=frac43)

Vậy(1frac13=frac43)

Ta có :

(1frac13=1+frac13=frac33+frac13=frac43)

Vậy(1frac13=frac43).

Học tốt

(1frac13=frac43=1,3)

học tốt

tích cho mình nha

bài 1 tổng 2 số thập phân bằng 198,6 số lớn hơn số bé 24,8 tìm 2 số đó

bài 2 tìm 2 số thập phân biết mến của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 0,6

bài 3 hiệu hai số thập phân bằng 245,8 biết 3 lần số lớn bằng 5 lần số bé tìm 2 số

NẾU AI TRẢ LỜI THÌ GHI GIÙM LỜI GIẢI HE

Số thập phân 15,89 bằng số thập phân nào

Trả lời:

Số thập phân 15,89 bằng số thập phân15,890

Hok tốt

Trả lời:

Số thập phân 15,89 bằng số thập phân 15,890

Hok tốt!

Số thập phân 15,89 bằng số thập phân 15,89

Hok giỏi ^_^ !

Tìm chữ số thứ 2010 ở phần thập phân của số thập phân bằng phân số 1/7

Số thập phân bằng phân số 1/7là: 1 : 7 = 0,14285714285......

Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ta thấy cứ 6 chữ số thì lập thành 1 nhóm 142857. Với 2010 chữ số thì có số nhóm là:

2010 : 6 = 335 (nhóm). Vậy chữ số thứ 2010 ở phần thập phân của số thập phân bằng phân số 1/7là chữ số 7.

Xem thêm: Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Anh Có Đáp Án, Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019

Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ta thấy cứ 6 chữ số thì lập thành 1 nhóm 142857. Với 2010 chữ số thì có số nhóm là:

2010 : 6 = 335 (nhóm). Vậy chữ số thứ 2010 ở phần thập phân của số thập phân bằng phân số 1/7là chữ số 7.