Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ....? Dạng toán quy điền số vào ô trống được giải gắng nào? Hãy cùng glaskragujevca.net tham khảo đáp án bên dưới đây


1. Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ....?

Để điền được số tiếp theo sau vào chuỗi 0 1 1 2 3 5 8 ...., bọn họ phải đi kiếm quy hiện tượng của dãy số này.

Bạn đang xem: 1/6 1 1/2

Quy lý lẽ của hàng số là:

0 + 1 = 1

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

=> Số sau đó là tổng của hai số trước

Số tiếp theo là: 5 + 8 = 13


2. Dạng toán tra cứu quy phương tiện dãy số

glaskragujevca.net gởi tới các bạn đọc những bài toán nằm trong dạng toán kiếm tìm quy phương pháp dãy số:

Bài 1: Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta dấn thấy:

8 = 1 + 3 + 4

27 = 4+ 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

=> Quy lao lý của hàng số là: Số hạng tiếp theo sau bằng tổng 3 số hạng trước nó

Viết tiếp bố số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 2: tra cứu số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi hàng số gồm 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)…, …, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a) Ta nhận xét :

Số hạng sản phẩm 10 là : 1024 = 512 x 2

Số hạng thiết bị 9 là : 512 = 256 x 2

Số hạng thiết bị 8 là : 256 = 128 x 2

Số hạng máy 7 là : 128 = 64 x 2

……………………………..

=> Quy pháp luật của hàng số này là: Số hạng tức tốc sau thông qua số hạng tức thì trước nhân cùng với 2

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b) Ta nhấn xét :

Số hạng thiết bị 10 là : 110 = 11 x 10

Số hạng sản phẩm 9 là : 99 = 11 x 9


Số hạng thiết bị 8 là : 88 = 11 x 8

Số hạng đồ vật 7 là : 77 = 11 x 7

…………………………..

=> Quy qui định của hàng số là: từng số hạng ngay số thứ từ bỏ của số hạng ấy nhân cùng với 11.

Vậy số hạng trước tiên của dãy là : 1 x 11 = 11.

Bài 3: Tìm những số không đủ trong hàng số sau :

a) 3, 9, 27, …, …, 729.

b) 3, 8, 23, …, …, 608.

Giải:

Muốn kiếm được các số còn thiếu trong mỗi dãy số, bắt buộc tim được quy luật của mỗi dãy số đó.

Ta có:

3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

=> Quy qui định của hàng số là: Số hạng lập tức sau bằng số liền trước nhân 3

=> Vậy hàng số không đủ hai số là: 81 và 243.

b) Ta dấn xét:

3 x 3 – 1 = 8 ; 8 x 3 – 1 = 23.……………………………………

=> Quy điều khoản của dãy số là: Số hạng tức tốc sau bằng 3 lần số ngay tức khắc trước nó trừ đi 1.

Xem thêm: Bao Giờ Cho Đến Tết Công Gô Bao Nhiêu Năm 1 Lần, Gần Nhất Là Năm Nào?

Vì vậy, những số còn thiếu ở dãy số là:

23 x 3 – 1 = 68 ; 68 x 3 – 1 = 203 ; 203 x 3 – 1 = 608

Dãy số không đủ hai số là: 68 và 203.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
3 1.459
Chia sẻ bài xích viết
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
học hành
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*